Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

30 april 2021

Voorstel voor onderhandelingsresultaat cao ProRail bereikt

Naar aanleiding van de verkennende gesprekken die VHS 28 april jl. heeft gevoerd met ProRail, CNV en FNV ligt er een vernieuwd resultaat dat de bonden naar hun kaderleden en achterban kunnen sturen. De gesprekken waren constructief en hebben uiteindelijk ook echt wat opgeleverd voor iedere ProRailer.  Lees verder


29 april 2021

Vlog Marc de Natris over aftoppen pensioenen

Interim-voorzitter Marc de Natris legt in een vlog uit hoe de CMHF over het aftoppen van de pensioenen denkt.   Lees verder


23 april 2021

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

23 april 2021 - Op 15 april jongstleden hebben partijen in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaakt voor een werkhypothese. Sociale partners zijn van mening dat het “Nieuwe pensioencontract” het beste aansluit bij de deelnemers van het ABP. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de verkenning van de ABP-pensioenregeling 2026 voor de overheids- en onderwijssectoren. Partijen benadrukken dat hier sprake is van een voorlopige keuze.  Lees verder


22 april 2021

VCP: Mogelijk uitstel nieuwe pensioenstelsel: zorgvuldigheid voorop

22 april 2021 - De VCP is niet verbaasd dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel mogelijk een jaar langer gaat duren. Vandaag lekte uit dat de wetgeving voor het nieuwe stelsel niet ingaat op 1 januari 2022, maar een jaar later. De VCP constateerde eind vorig jaar al dat er in de voorstellen nog tal van losse eindjes zitten waar naar gekeken moet worden.  Lees verder


16 april 2021

Oproep vakbonden: Geef rust, ruimte en regelmaat aan de Belastingdienst, en hou de belastingmoraal in stand

16-04-2021 - CMHF-vertegenwoordiger bij de Belastingdienst Dennis Baegen maakt zich grote zorgen over hoe de medewerkers van de Belastingdienst bejegend worden. In een brief aan het FD hebben de bonden CMHF, AC/NCF, FNV Overheid en CNV Overheid gezamenlijk hun zorgen geuit: 'De agressie naar medewerkers van de Belastingdienst wordt steeds ingrijpender. Goed functionerende onderdelen van de dienst staan daardoor onder druk. Dit kan invloed hebben op de toekomstige belastingopbrengsten'.  Lees verder


14 april 2021

Groot animo onderzoek ‘Hybride werken in de sector Rijk; hoe dan?’

Het thema ‘hybride werken’ leeft onder de rijksmedewerkers. Meer dan tienduizend keer is het onderzoek van vakbonden en werkgever Rijk naar hybride werken bij het Rijk ingevuld. Met het onderzoek hebben de sociale partners de ervaringen van medewerkers met thuiswerken en hun ideeën en wensen over hybride werken opgehaald.   Lees verder


31 maart 2021

CMHF zoekt onafhankelijk voorzitter - update

31 maart 2021 - Op 4 maart plaatsten wij de volgende oproep: 'De polder is in transitie en dat maakt ook dat de CMHF in transitie is. Op dit moment wordt gewerkt aan een duidelijk beeld voor de wijze waarop de belangenbehartiging in de toekomst kan worden vormgegeven. Naar verwachting is dit traject voor 1 juli 2021 afgerond. De voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring en aantoonbare kennis op het bestuurlijke vlak of ervaring als eindverantwoordelijke in de publieke sector. De voorzitter is in staat tot verbinden in situaties waar tegengestelde belangen aan de orde zijn.' Er is inmiddels een wijziging in de bezoldiging en er is een uitgestelde reactie termijn: sluitingsdatum kandidaatstelling 15 april 2021.   Lees verder


28 maart 2021

Inleiding Hans Wilmink webinar 'Rechtsstatelijk besef......' terugkijken

Hier vindt u de inleiding die Hans Wilmink verzorgde tijdens het webinar 'Rechtsstatelijk besef als voorwaarde voor herstel vertrouwen in de overheid', georganiseerd door Stichting Beroepseer en de sector Rijk van de CMHF, dat op 24 maart 2021 plaats vond. Aan de hand van indringende voorbeelden laat Wilmink zien hoe kostbaar rechtsstatelijk besef is en hoe ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers rechtsstatelijk besef kunnen versterken en toepassen in hun dagelijkse praktijk, om op die manier kunnen bijdragen aan geloofwaardig, gezagsvol optreden van de overheid.   Lees verder


15 maart 2021

​'Applaus nu verzilveren'

15 maart 2021 - Meer zeggenschap en betere arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Door de WHO werd 2020 – vanwege de tweehonderdste geboortedag van Florence Nightingale – uitgeroepen tot het jaar van de verpleegkundige. Wie had vooraf gedacht dat 2020 zo letterlijk het jaar werd waarin je niet om verzorgenden en verpleegkundigen heen kon? Door het Covid-19 virus werd namelijk goed zichtbaar wat deze beroepsgroep al lang wist: zonder onze zorgprofessionals en goede zorg zijn we nergens. Zij staan op de werkvloer en aan het bed en weten wat daar nodig is. Massaal werd er dan ook voor hen geapplaudisseerd. Van de koning en politici tot aan de ‘gewone burger’ op straat: iedereen klapte mee.   Lees verder


12 maart 2021

Video: De VCP Pensioenupdate van maart

12 maart 2021 - De VCP brengt de komende tijd een reeks video’s uit over pensioenen. In de aanloop naar de verkiezingen is een eerste VCP Pensioenupdate gemaakt, over belangrijke thema’s als de AOW, de voortgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de problemen die zich kunnen voordoen als je een deel van je pensioen naar voren haalt.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: