Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 februari 2021

Nú meer aandacht voor politiezorg ėn betere arbeidsvoorwaarden

De samenvoeging van de regionale politiekorpsen omgevormd tot het korps Nationale Politie heeft niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. De negatieve effecten hiervan op de lokale politiezorg worden steeds duidelijker. De vakvereniging voor de politie, Equipe, trekt daarom nu aan de bel. "Er moet nu meer worden ingezet op betere politiezorg op wijkniveau, werving en selectie, èn betere arbeidsvoorwaarden" aldus Miriam Barendse, voorzitter van Equipe.   Lees verder


12 februari 2021

Voor vertrouwen in nieuwe Pensioenwet is zorgvuldigheid nodig

De voorgestelde Pensioenwet is kansrijk maar er zitten nog flink wat hiaten in. ‘Zo stellen de voorgestelde rekenregels niet gerust’, zegt Jacqueline van Langeraad van vakorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP. Bij de uitwerking van het Pensioenakkoord leefden er bij de CMHF al veel vragen. We hadden graag doorrekeningen voor verschillende leeftijden onder verschillende omstandigheden gezien. Hoe gaan de veranderingen uitpakken voor iedereen? Daarvoor wilde men medio 2020 de tijd niet nemen en daarom kon de CMHF toen niet instemmen.  Lees verder


4 februari 2021

CMHF luidt de noodklok

Nú meer geld voor publieke sector Het afgelopen jaar was er vanuit de samenleving en politiek Den Haag veel aandacht voor de (semi)publieke sector. Politici verdrongen elkaar om hun waardering uit te spreken voor onze verpleegkundigen, agenten, militairen en onderwijzers. Deze waardering is terecht omdat in het afgelopen Coronajaar de werknemers in de (semi)publieke sector alle zeilen hebben moeten bijzetten om de samenleving gezond, veilig en draaiende te houden.   Lees verder


3 februari 2021

Stichting Pensioenlab Webinars: 'Nu iets doen voor je pensioen

Veel jongeren zijn bekend met de kreet "Nu iets doen voor je pensioen!", maar ja wát doe je dan? Of je nou je eerste contract getekend hebt of aan gezinsuitbreiding denkt, alles heeft direct invloed op jouw financiële toekomst. Wil je weten hoe je er later warmpjes en stressloos bij kan zitten? Wil jij meer grip hebben op jouw financiële toekomst? Neem dan deel aan onze Webinars! Wij vertellen over de mogelijkheden die er zijn binnen het huidige pensioenstelsel en wat dat voor invloed dat kan hebben op jouw financiële toekomst.  Lees verder


29 januari 2021

Geen stap verder in de onderhandelingen cao gemeenten

Tijdens de onderhandelingssessie van 22 januari jl. is gebleken dat de werkgeversdelegatie VNG geen beweging laat zien om tot elkaar te komen. Dit was de conclusie van de bonden afgelopen vrijdag. VNG geeft aan dat de gemeenten zeer te lijden hebben onder de corona-crisis, hetgeen de bonden zeker erkennen. Dit neemt echter nog niet weg dat de gemeenteambtenaar hiervan de dupe wordt.   Lees verder


27 januari 2021

Meldpunt voor koopkracht werkenden en gepensioneerden

De VCP heeft een meldpunt geopend voor koopkracht van werkenden en gepensioneerden. De loonstrookjes die deze maand binnenkomen zullen in veel gevallen tegenvallen doordat veel pensioenfondsen vanwege de huidige wet- en regelgeving de pensioenpremies hebben verhoogd. Er is een reële kans dat de koopkracht niet omhoog gaat maar gelijk blijft of zelfs daalt, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk.   Lees verder


4 januari 2021

Geen verlaging van pensioenen in 2021

ABP hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van 31 december 2020 is ruim 92%. Een verlaging van de pensioenen is daarmee dit jaar van de baan.   Lees verder


20 december 2020

Hoop en perspectief

Aan een bijzonder jaar komt een einde. Toen we op 1 januari jl. onze dierbaren gelukkig nieuwjaar wensten konden we niet bevroeden dat corona de samenleving en onze levens zo zou veranderen. Dit laatste is zeker van toepassing op de komende weken. Helaas heeft in tegenstelling tot het voorjaar de intelligente ‘lockdown’ niet het door ons allen gewenste resultaat opgeleverd. De ‘corona sloophamer’ moet nu het tij gaan keren met alle gevolgen van dien voor de aanstaande feestdagen en de eerste weken van 2021. Ondanks de opgelegde beperkingen wil ik iedereen fijne en creatieve feestdagen toewensen. Creatief in de zin van hoe we elkaar toch (digitaal) kunnen blijven ontmoeten en elkaar een hart onder de riem kunnen steken als dit nodig is. Oók Oud en Nieuw zal dit jaar anders verlopen. Knallend en samen het Nieuwe Jaar in is op 2021 niet van toepassing.   Lees verder


17 december 2020

Zesde Pensioennieuwsbrief VCP: zichtbaar aan de zijlijn

17 december 2020, gisteren is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. In deze zesde pensioennieuwsbrief praat de VCP u bij over de huidige stand van zaken rond het pensioenoverleg en de positie die de VCP hierin inneemt.  Lees verder


16 december 2020

​VCP: meer helderheid over transitie, oog houden voor nieuwe pensioenstelsel

De VCP vindt het positief dat er meer zicht is hoe de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vorm gaat krijgen, maar wijst er op dat voor deelnemers ook veel afhangt van het nieuwe pensioenstelsel, dat in 2026 ingaat. “We moeten ons niet blind staren op de transitiewetgeving maar ook oog hebben voor het pakket aan wetgeving dat nu op tafel ligt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Dat is vele malen ingrijpender voor de pensioendeelnemers”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: