Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

28 oktober 2020

Cao-onderhandelingen Provincies van start

De gezamenlijke vakbonden (waaronder CMHF), die betrokken zijn bij de cao Provincies, hebben besloten om niet ieder met een afzonderlijke cao-inzet te komen, maar direct een gezamenlijke inzet te formuleren voor de aanstaande onderhandelingsronde.   Lees verder


21 oktober 2020

Onafhankelijke Commissie integriteit Financiën biedt alle medewerkers luisterend oor

Met ingang van 1 augustus 2020 is de onafhankelijke Commissie integriteit Financiën (CiF) ingesteld. De CMHF is nauw betrokken geweest bij de instelling van deze Commissie, en is dan ook tevreden dat deze Commissie nu voor alle medewerkers van het Ministerie een onafhankelijk luisterend oor is. De betrokkenheid van de CMHF richt zich zowel op de evaluatie van de tijdelijke voorganger van deze Commissie als de huidige taakstelling, positie, opdracht én personele bezetting.  Lees verder


15 oktober 2020

Pensioenbedrag ineens: VCP pleit voor hulplijn vanuit overheid

Wie een deel van het pensioen in een keer wil opnemen, moet goed doordrongen zijn van de gevolgen. Mensen mogen niet het risico lopen dat hun latere pensioen hierdoor te laag uitvalt, waardoor ze niet meer kunnen rondkomen. Het opnemen van een bedrag ineens zou alleen mogelijk moet worden onder strikte voorwaarden, vindt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Om vervelende situaties voor te zijn moet er een hulplijn komen, waar mensen vooraf precies in kaart kunnen brengen wat een en ander voor hen concreet betekent.   Lees verder


7 oktober 2020

VCP Pensioennieuwsbrief: 'Nieuwe stappen voor herziening pensioenstelsel'

De Tweede Kamer is alweer enige tijd terug van reces. Dat betekent dat de komende maanden nieuwe stappen worden gezet voor de herziening van ons pensioenstelsel. In de nieuwe VCP-pensioennieuwsbrief wordt u bijgepraat over wat dat betekent en hoe de VCP dit proces ingaat.  Lees verder


30 september 2020

CMHF staat achter akkoord in sector Rijk

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt. Tijdens de vergadering werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel- geregeld was. Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden. Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten.   Lees verder


28 september 2020

Marc de Natris interim-voorzitter CMHF

Na het onverwachte vertrek van Rob Hunnego als voorzitter van de CMHF is het bestuur van de CMHF verheugd te kunnen melden dat Marc de Natris per 21 september jl. het interim-voorzitterschap van de CMHF zal vervullen. De Natris is geen onbekende voor de CMHF. Hij maakte , als voorzitter van de KVMO (Koninklijke Vereniging van Marineofficieren), jarenlang deel uit van het Centraal Bestuur. Sinds enkele maanden is de Natris met pensioen en is hij bereidt gevonden de CMHF tijdelijk als voorzitter te leiden.  Lees verder


15 september 2020

Investeer in werkgelegenheid, investeer in professionals, investeer in de toekomst

Ontwikkeling van werkgelegenheid gaat de komende jaren voor alles. Het kabinet doet er goed aan in crisistijd juist hierin te investeren, zodat consumenten geld kunnen uitgeven en de economie wordt aangejaagd. Ondanks alle maatregelen tot nu toe is een tweede coronagolf en daarmee ook een nieuwe economische dip niet denkbeeldig. Alles moet erop gericht zijn dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op de werkvloer moet er aandacht zijn voor de rol van de professional, zeker in vitale beroepen, en op het verminderen van de werkdruk. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de troonrede  Lees verder


2 september 2020

VCP: Koolmees ziet weinig in vaste rente bij overgang nieuw pensioenstelsel

2 september 2020 - Minister Koolmees voelt er weinig voor om bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel eind dit jaar de rente vast te leggen, zoals de VCP heeft voorgesteld. Dat zei hij vandaag tijdens een door PensioenPro georganiseerde livestream, waarin hij met deskundigen het gesprek aanging over het nieuwe pensioencontract.   Lees verder


28 augustus 2020

VCP: verlenging steunmaatregelen gericht op herstel economie en werkgelegenheid

28-08-2020 - Het is positief dat het kabinet de coronasteun langere tijd voortzet en meer investeert in scholing en werkgelegenheid. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de steun- en herstelmaatregelen die kabinet vandaag heeft gepresenteerd. “In de gesprekken met het kabinet hebben wij het belang van continuïteit en de behoefte aan scholing en begeleiding onderstreept”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.  Lees verder


19 augustus 2020

VCP: Corona crisis toont noodzaak tot meer omscholing

De nieuwe ramingen van het CPB tonen de noodzaak om mensen die geen werk meer hebben om te scholen. Dat zegt voorzitter Nic van Holstein in een reactie op de nieuwe groeiramingen van het CPB. Volgens Van Holstein is om- of bijscholing de manier om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden, in sectoren waar toekomst in zit. “Dit zorgt voor behoud van inkomen, en het houdt de economie zoveel mogelijk draaiende.” Het kabinet lanceerde eerder de regeling NL leert door, waarmee werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid hebben om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: