Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

11 oktober 2021

CMHF wil meer duidelijkheid over verduurzamingsstrategie ABP

Te snelle overgang naar duurzaam beleggen leidt tot minder rendement. Pensioenfondsbesturen worden steeds vaker onder druk gezet om afstand te doen van hun aandelen in fossiele en vervuilende industrie. Zo ook het ABP-bestuur. De CMHF heeft haar visie over dit belangrijke onderwerp met het ABP-bestuur gedeeld. De CMHF is van mening dat met duurzamer beleggen niets mis is.   Lees verder


7 oktober 2021

Cao Gemeenten - vernieuwd bod VNG en werkonderbreking gemeente Amsterdam

8 oktober 2021 - Op maandag 11 oktober om 10.00 uur loopt het ultimatum van FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF af. Vooruitlopend hierop heeft de VNG gisteren 7 oktober met een vernieuwd bod gereageerd.   Lees verder


6 oktober 2021

Rauwe randjes nieuw nabestaandenpensioen vragen om oplossing

6 oktober 2021 - In de voorstellen voor het nabestaandenpensioen in de nieuwe Pensioenwet zit een aantal onvolkomenheden. Die kunnen nabestaanden onevenredig hard treffen. De VCP pleit daarom in een opiniestuk voor aanpassingen. Het arbeidsgerelateerde nabestaandenpensioen is een complex onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt, vanwege de veelvoud van verschillende regelingen die bestaan. Politieke voorstellen en een advies van de Stichting van de Arbeid over het nabestaandenpensioen worden meegenomen in de nieuwe Pensioenwet. Er zitten veel verbeteringen in. Maar de invulling hiervan kent nog rauwe randjes:  Lees verder


6 oktober 2021

Rauwe randjes nieuw nabestaandenpensioen vragen om oplossing

6 oktober 2021 - In de voorstellen voor het nabestaandenpensioen in de nieuwe Pensioenwet zit een aantal onvolkomenheden. Die kunnen nabestaanden onevenredig hard treffen. De VCP pleit daarom in een opiniestuk voor aanpassingen. Het arbeidsgerelateerde nabestaandenpensioen is een complex onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt, vanwege de veelvoud van verschillende regelingen die bestaan. Politieke voorstellen en een advies van de Stichting van de Arbeid over het nabestaandenpensioen worden meegenomen in de nieuwe Pensioenwet. Er zitten veel verbeteringen in. Maar de invulling hiervan kent nog rauwe randjes:  Lees verder


1 oktober 2021

Leiding, medezeggenschap en vakbonden Financiën sturen brief aan informateur Remkes

1 oktober 2021 - In deze gezamenlijke brief wordt benadrukt dat leiding, medezeggenschap en vakbonden voor hetzelfde doel staan: een Belastingdienst en Toeslagen die er is voor iedereen in Nederland – voor een financieel gezond Nederland met financieel gezonde huishoudens. Wat daarvoor nodig is? O.a. voldoende zeggenschap, begrip, flexibiliteit, een stabiele financiering en voldoende personeel, kennis van de praktijk. De hele brief lezen .........  Lees verder


27 september 2021

Cao-overleg Rijk woensdag hervat

27 september 2021 - Op 7 juni heeft de werkgever Rijk een bod gedaan voor een nieuwe cao. Het bod heeft onder de rijksambtenaren tot veel, overwegend negatieve, reacties geleid. Deze reacties zijn zowel geuit via het Rijksportaal als via berichten gericht aan de bonden.   Lees verder


23 september 2021

Bonden bij Financiën roepen op tot rust, ruimte en regelmaat

23 september 2021 - In april dit jaar zijn de vier bonden bij Financiën voor het eerst naar buiten gegaan met de oproep voor rust, ruimte en regelmaat voor alle medewerkers bij het Ministerie van Financiën. Deze oproep was verzonden naar de media en opgepakt door Het Financiële Dagblad en het 20-uur journaal van de NOS op 16 april 2021. Nu in september is het tijd om in gesprek te gaan met de politiek.  Lees verder


21 september 2021

CMHF wil snel Deltaplan Publieke Sector

Voor 2021 en 2022 wordt een jaarlijkse groei van het BBP van rond 3% voorspeld. Maar deze verwachting heeft een keerzijde. Het aantal vacatures stijgt snel en de schaarste aan personeel in de publieke sector neemt met de dag toe. Onduidelijk is hoe de verwachte groei concreet met personele bezetting en met voldoende financiële middelen ingevuld gaat worden. De CMHF vindt het daarom nu tijd voor een Deltaplan Publieke sector. Een plan dat een duurzaam en houdbaar perspectief biedt voor het goed functioneren van de publieke sector.   Lees verder


16 september 2021

Ultimatum cao Gemeenten aangeboden

FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF betreuren het ten zeerste dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten en een nieuwe cao SGO voor 2021 op vrijdag 19 februari 2021 zijn vastgelopen. Wij hebben onderhandeld over een nieuwe cao op 13 november, 8 en 11 december 2020, 22 januari, 5 en 19 februari 2021. Naar onze overtuiging hebben de vakbonden veel constructieve voorstellen gedaan om tot een onderhandelingsresultaat te komen. De bonden zijn in de onderhandelingen van een loonbod van 3,5% naar 2,75% opgeschoven. Uw eerste inzet betrof een nullijn. Het proces over het onderwerp vitaliteit en verlof verliep zeer moeizaam en heeft niet geleid tot overeenstemming over dit onderwerp. Uiteindelijk   Lees verder


26 augustus 2021

Online demonstratie cao Gemeente

Op 16 september wordt er een online demonstratie georganiseerd met daarbij de overhandiging van een inmiddels al 13.000 keer ondertekende petitie. Gemeenten moeten weer investeren in hun werknemers. Juist nu! #GOEDECAOGEMEENTENNU   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: