Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

28 maart 2021

Inleiding Hans Wilmink webinar 'Rechtsstatelijk besef......' terugkijken

Hier vindt u de inleiding die Hans Wilmink verzorgde tijdens het webinar 'Rechtsstatelijk besef als voorwaarde voor herstel vertrouwen in de overheid', georganiseerd door Stichting Beroepseer en de sector Rijk van de CMHF, dat op 24 maart 2021 plaats vond. Aan de hand van indringende voorbeelden laat Wilmink zien hoe kostbaar rechtsstatelijk besef is en hoe ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers rechtsstatelijk besef kunnen versterken en toepassen in hun dagelijkse praktijk, om op die manier kunnen bijdragen aan geloofwaardig, gezagsvol optreden van de overheid.   Lees verder


15 maart 2021

​'Applaus nu verzilveren'

15 maart 2021 - Meer zeggenschap en betere arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Door de WHO werd 2020 – vanwege de tweehonderdste geboortedag van Florence Nightingale – uitgeroepen tot het jaar van de verpleegkundige. Wie had vooraf gedacht dat 2020 zo letterlijk het jaar werd waarin je niet om verzorgenden en verpleegkundigen heen kon? Door het Covid-19 virus werd namelijk goed zichtbaar wat deze beroepsgroep al lang wist: zonder onze zorgprofessionals en goede zorg zijn we nergens. Zij staan op de werkvloer en aan het bed en weten wat daar nodig is. Massaal werd er dan ook voor hen geapplaudisseerd. Van de koning en politici tot aan de ‘gewone burger’ op straat: iedereen klapte mee.   Lees verder


12 maart 2021

Video: De VCP Pensioenupdate van maart

12 maart 2021 - De VCP brengt de komende tijd een reeks video’s uit over pensioenen. In de aanloop naar de verkiezingen is een eerste VCP Pensioenupdate gemaakt, over belangrijke thema’s als de AOW, de voortgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de problemen die zich kunnen voordoen als je een deel van je pensioen naar voren haalt.   Lees verder


11 maart 2021

Cao-overleg Provincies opgeschort

12 maart 2021 - Donderdag 11 maart hebben de bonden het overleg voor een nieuwe Cao Provincies opgeschort. Al maanden wordt er onderhandeld voor een nieuwe Cao. Na meerdere onderhandelingsrondes hebben de bonden moeten constateren dat de beweging vanuit de werkgeverszijde op alle onderwerpen marginaal was. Komende weken zullen er meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd om de ontstane situatie met de achterban te bespreken. Lees verder waar en wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden.   Lees verder


11 maart 2021

VCP: Aftopping is bedreiging voor het Pensioenakkoord

11 maart 2021 - Net als bij de vorige verkiezingen in 2017 wordt de salarisgrens waarmee je belastingvrij pensioen kunt opbouwen ter discussie gesteld. De politiek begeeft zich daarmee op glad ijs en zaagt daarmee aan de poten van het nieuwe pensioenstelsel, nog voor het goed en wel van kracht is, zegt bestuurder Ruud Stegers van Vakcentrale voor Professionals (VCP).  Lees verder


8 maart 2021

​Disconnected

8 maart 2021 - “Met Apeldoorn (1)”. “Goedemorgen, met Nederland, we hebben weer een probleem, deze keer…” Op de stippeltjes kunt u van alles invullen. Dreigende dijkdoorbraken, varkenspest, bos- en heidebranden, terroristische dreiging, natuurgeweld, onderzoeken van het OM, explosieven, afgevallen zeecontainers, vermiste personen, pandemieën en rellen. Een kleine greep uit de verschillende situaties waarin de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia een rol heeft gespeeld. En dit naast de andere taken, zoals het ruimen van oude zeemijnen op de Noordzee, het Quick Reaction Alert voor eventuele binnendringende vliegtuigen en natuurlijk de diverse missies, van Haïti tot Cambodja en van Litouwen tot Angola. Iedere keer als de telefoon ging en gaat, dan nam en neemt “de verzekeringspolis” van Nederland de telefoon op en gingen en gaan de mensen aan de slag.   Lees verder


5 maart 2021

Uitnodiging - interactief webinar over Rechtsstatelijk besef als voorwaarde voor herstel vertrouwen in de overheid

De CMHF en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een interactief webinar over Rechtsstatelijk besef als voorwaarde voor herstel vertrouwen in de overheid op 24 maart 2021 van 15.30 – 17.00 uur. In april 2020 heeft Stichting Beroepseer het boekje Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger uitgebracht, geschreven door Hans Wilmink. In dit boek laat hij aan de hand van indringende voorbeelden zien hoe kostbaar rechtsstatelijk besef is en wat we kunnen doen om het te onderhouden én verder te ontwikkelen. In dit interactieve webinar wisselt Wilmink met u van gedachten hoe ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers rechtsstatelijk besef kunnen versterken en toepassen in hun dagelijkse praktijk, om op die manier kunnen bijdragen aan geloofwaardig, gezagsvol optreden van de overheid. Komt u ook?!   Lees verder


4 maart 2021

De CMHF zoekt een onafhankelijk voorzitter

De polder is in transitie en dat maakt ook dat de CMHF in transitie is. Op dit moment wordt gewerkt aan een duidelijk beeld voor de wijze waarop de belangenbehartiging in de toekomst kan worden vormgegeven. Naar verwachting is dit traject voor 1 juli 2021 afgerond. De voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring en aantoonbare kennis op het bestuurlijke vlak of ervaring als eindverantwoordelijke in de publieke sector. De voorzitter is in staat tot verbinden in situaties waar tegengestelde belangen aan de orde zijn.   Lees verder


1 maart 2021

Vakbekwame ambtenaren nodig!

1 maart 2021 - Al langere tijd maakt de CMHF-Sector Rijk zich zorgen over de afnemende vakkennis en professionele ruimte binnen de taakuitoefening van ambtenaren. Na jaren van zorgen maken zijn we nu echt aangeland in de periode van grote problemen. De recente parlementaire onderzoeken onderstrepen dit.   Lees verder


1 maart 2021

Vakbekwame ambtenaren nodig om het algemeen belang en rechtsstaat te dienen!!

1 maart 2021 - Al langere tijd maken wij ons als CMHF-Sector Rijk zorgen over de afnemende vakkennis en professionele ruimte binnen de taakuitoefening van ambtenaren. Na jaren van zorgen maken, zijn we nu echt aangeland in de periode van grote problemen. De recente parlementaire onderzoeken onderstrepen dit. Als CMHF zijn we niet de enige. In 2018 schreef Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat, voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, al zijn boek ‘Groter denken, kleiner doen’ - een oproep voor meer professionele ruimte en meer inbreng en aandacht voor burgers en hun problemen. ‘Versterking van de democratische rechtsorde is nodig om een open samenleving te blijven en gezamenlijk grote problemen aan te pakken.’ Zou het niet slimmer zijn om de inhoud van het vak, de professionaliteit en de onafhankelijkheid en integriteit weer meer centraal te stellen?   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: