Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

1 maart 2021

Vakbekwame ambtenaren nodig om het algemeen belang en rechtsstaat te dienen!!

1 maart 2021 - Al langere tijd maken wij ons als CMHF-Sector Rijk zorgen over de afnemende vakkennis en professionele ruimte binnen de taakuitoefening van ambtenaren. Na jaren van zorgen maken, zijn we nu echt aangeland in de periode van grote problemen. De recente parlementaire onderzoeken onderstrepen dit. Als CMHF zijn we niet de enige. In 2018 schreef Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat, voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, al zijn boek ‘Groter denken, kleiner doen’ - een oproep voor meer professionele ruimte en meer inbreng en aandacht voor burgers en hun problemen. ‘Versterking van de democratische rechtsorde is nodig om een open samenleving te blijven en gezamenlijk grote problemen aan te pakken.’ Zou het niet slimmer zijn om de inhoud van het vak, de professionaliteit en de onafhankelijkheid en integriteit weer meer centraal te stellen?   Lees verder


22 februari 2021

En is 8,5 miljard dan nog niet genoeg voor het onderwijs?

22 februari 2021 - Afgelopen week werd bekend dat het kabinet in de komende 2,5 jaar maar liefst 8,5 miljard beschikbaar stelt voor het wegwerken van de achterstanden ontstaan door Corona. Dit is op zichzelf goed nieuws want zowel op leergebied als op het sociaal-emotionele vlak is de nood bij veel leerlingen en studenten hoog, als gevolg van de pandemie en de daarbij behorende maatregelen. Maar helaas lost dit enorme bedrag de structurele problemen van het onderwijs niet op!  Lees verder


19 februari 2021

​Cao-overleg gemeenten opgeschort

19 februari 2021 - De gemeenteambtenaren krijgen niet de waardering die zij verdienen. Werkgever VNG meent een genereus bod te hebben gedaan met onder andere een loonsverhoging van 0,5% per april 2021 en een zware versobering op de sociale zekerheid. Bonden vinden dit bod zwaar onder de maat en hebben hierop het overleg opgeschort. Zij gaan met de ambtenaren in gesprek over de ontstane situatie.   Lees verder


18 februari 2021

Nieuwe cao bij NS!

17 februari 2021. Op 21 januari jl. legde NS aan het eind van de elfde onderhandelingsdag een eindbod neer. Bonden hadden tot 18 februari de tijd om hun achterban te raadplegen en NS te laten weten of zij het eindbod accepteerden. Het bestuur van VHS (Vereniging Railprofessionals, aangesloten bij de CMHF) heeft de leden daartoe geraadpleegd. Een overgrote meerderheid van de leden heeft ingestemd met het bod. Inmiddels is duidelijk dat dit ook voor de andere bonden geldt. Mede dankzij VHS is een onder de huidige omstandigheden goede cao tot stand gekomen. Een resultaat met als belangrijkste punten:  Lees verder


18 februari 2021

Cao Rijk stilgelegd

18 februari 2021 - Vandaag is het cao-overleg in de sector Rijk stilgelegd. Oorzaak: het beperkte loonbod t.w. 1% voor 12 maanden. Bonden hebben geconcludeerd dat met een dergelijk beperkt loonbod het geen zin heeft door te praten over inhoudelijke thema’s. Deze thema’s zijn er wel degelijk. Beide partijen vinden een nadere regulering van “hybride werken” gewenst en de uitwerking van het pensioenakkoord geeft kansen. Zonder meer teleurstellend is dat de werkgever behandeling van het laatste thema heeft gekoppeld aan afschaffing van de PAS-regeling.   Lees verder


15 februari 2021

Nú meer aandacht voor politiezorg ėn betere arbeidsvoorwaarden

De samenvoeging van de regionale politiekorpsen omgevormd tot het korps Nationale Politie heeft niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. De negatieve effecten hiervan op de lokale politiezorg worden steeds duidelijker. De vakvereniging voor de politie, Equipe, trekt daarom nu aan de bel. "Er moet nu meer worden ingezet op betere politiezorg op wijkniveau, werving en selectie, èn betere arbeidsvoorwaarden" aldus Miriam Barendse, voorzitter van Equipe.   Lees verder


12 februari 2021

Voor vertrouwen in nieuwe Pensioenwet is zorgvuldigheid nodig

De voorgestelde Pensioenwet is kansrijk maar er zitten nog flink wat hiaten in. ‘Zo stellen de voorgestelde rekenregels niet gerust’, zegt Jacqueline van Langeraad van vakorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP. Bij de uitwerking van het Pensioenakkoord leefden er bij de CMHF al veel vragen. We hadden graag doorrekeningen voor verschillende leeftijden onder verschillende omstandigheden gezien. Hoe gaan de veranderingen uitpakken voor iedereen? Daarvoor wilde men medio 2020 de tijd niet nemen en daarom kon de CMHF toen niet instemmen.  Lees verder


4 februari 2021

CMHF luidt de noodklok

Nú meer geld voor publieke sector Het afgelopen jaar was er vanuit de samenleving en politiek Den Haag veel aandacht voor de (semi)publieke sector. Politici verdrongen elkaar om hun waardering uit te spreken voor onze verpleegkundigen, agenten, militairen en onderwijzers. Deze waardering is terecht omdat in het afgelopen Coronajaar de werknemers in de (semi)publieke sector alle zeilen hebben moeten bijzetten om de samenleving gezond, veilig en draaiende te houden.   Lees verder


3 februari 2021

Stichting Pensioenlab Webinars: 'Nu iets doen voor je pensioen

Veel jongeren zijn bekend met de kreet "Nu iets doen voor je pensioen!", maar ja wát doe je dan? Of je nou je eerste contract getekend hebt of aan gezinsuitbreiding denkt, alles heeft direct invloed op jouw financiële toekomst. Wil je weten hoe je er later warmpjes en stressloos bij kan zitten? Wil jij meer grip hebben op jouw financiële toekomst? Neem dan deel aan onze Webinars! Wij vertellen over de mogelijkheden die er zijn binnen het huidige pensioenstelsel en wat dat voor invloed dat kan hebben op jouw financiële toekomst.  Lees verder


29 januari 2021

Geen stap verder in de onderhandelingen cao gemeenten

Tijdens de onderhandelingssessie van 22 januari jl. is gebleken dat de werkgeversdelegatie VNG geen beweging laat zien om tot elkaar te komen. Dit was de conclusie van de bonden afgelopen vrijdag. VNG geeft aan dat de gemeenten zeer te lijden hebben onder de corona-crisis, hetgeen de bonden zeker erkennen. Dit neemt echter nog niet weg dat de gemeenteambtenaar hiervan de dupe wordt.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: