Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 december 2021

Een eerste stap

De investeringen in Onderwijs en Defensie die het nieuwe kabinet wil gaan doen zijn volgens Marc de Natris, voorzitter van ambtenarenvakbond CMHF een stap in de goede richting maar niet voldoende om onze publieke sectoren weer gezond te krijgen. Het achterstallig onderhoud na jarenlange bezuinigingen is daar te groot voor. Dit geldt niet alleen voor onderwijs en Defensie maar de gehele Publieke Sector inclusief Zorg zoals de CMHF in haar Deltaplan voor de publieke sector heeft verwoord.   Lees verder


8 december 2021

Compensatie nieuwe pensioenstelsel binnen pensioendomein

De VCP vindt het verstandig wanneer de afschaffing van de doorsneesystematiek of de overgang naar een ander contract binnen het pensioendomein wordt gecompenseerd. Pensioen is belangrijk en van de lange termijn en als daar schade aan wordt toegebracht moet dat worden hersteld.  Lees verder


29 november 2021

VCP kijkt uit naar gedegen advies RvS voor Wet Toekomst Pensioenen

De VCP vindt het positief dat het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel nu naar de Raad van State wordt gestuurd. Een tijdig en gedegen advies van de Raad van State is van groot belang om de datum waarop het stelsel moet ingaan – 1 januari 2023 – te kunnen halen. De VCP kijkt dan ook met grote belangstelling uit naar het advies. Vandaag stemde de Ministerraad ermee in om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen naar de Raad van State te sturen.  Lees verder


24 november 2021

Overheidsvakbonden voorspellen sombere toekomst voor kwaliteit publieke sector

Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken als het onderwijs, de politie en de zorg. ‘We moeten echt flink investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig’, stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden. Vandaag sturen de gezamenlijke overheidsvakbonden een brief aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees en de fracties van de formerende partijen VVD, D66, CDA en CU.  Lees verder


23 november 2021

Oproep tot moment van herbezinning corona

Het is bijna twee jaar geleden dat corona opdook en zijn ontwrichtende werking op de samenleving stapje voor stapje helder werd. Waar collectief initieel de hoop en gedachte leefden dat corona van korte duur zou zijn, bleek dat na de zomer van ’20 flink tegen te vallen. Daarna waren alle ogen gericht op vaccinatie om definitief afscheid te kunnen nemen van de maatregelen. Een hoop die nu, een jaar later, ook vervlogen is.  Lees verder


22 november 2021

Indexatie in 2022?

Het kabinet bereidt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) voor die het mogelijk maakt dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105 procent of meer volgend jaar kunnen indexeren. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt om de pensioenuitkeringen te verhogen, ook als de nieuwe pensioenwet nog niet door de Tweede Kamer is aangenomen.  Lees verder


18 november 2021

AOW-leeftijd blijft 67 jaar

AOW-leeftijd blijft ook in 2027 staan op 67 jaar. De VCP heeft nog eens herhaald dat een verlaging van de AOW-leeftijd mogelijk zou moeten zijn wanneer sprake is van een daling van de levensverwachting. De huidige wettelijke systematiek voorziet alleen in een verhoging van de AOW-leeftijd, die vanaf 2024 t/m 2027 op 67 jaar uitkomt.  Lees verder


17 november 2021

VCP: Moment van herbezinning op corona noodzakelijk

Het wordt tijd om ons als samenleving af te vragen of we na anderhalf jaar crisis-aanpak rondom corona nu op een plek zijn beland waar we voor de goede redenen, toch foute dingen aan het doen zijn. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) roept daarom op tot een moment van herbezinning. Herbezinning of de crisis-trechter, waarin we in hoog tempo de een na de andere maatregel uitvaardigen en weer intrekken, nog steeds het juiste pad is.  Lees verder


4 november 2021

Principeakkoord cao Gemeenten en SGO 2021 – 2022

04-11-2021 - De VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA (één van de CMHF-verenigingen) hebben op 3 november 2021 een principeakkoord voor de cao Gemeenten en de cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) gesloten. Afgesproken wijzigingen worden eensluidend en tegelijk doorgevoerd in beide cao’s, tenzij anders vermeld. De nieuwe cao’s lopen van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst 27 januari 2022 (de vergadering van het VNG bestuur).   Lees verder


27 oktober 2021

Pensioenlabel VCP YP genomineerd voor PensioenWegwijzer

27 oktober 2021 – Het Pensioenlabel van VCP Young Professionals maakt kans op de PensioenWegwijzer, een prijs voor initiatieven die mensen eenvoudig inzicht geven in hun pensioen. VCP YP lanceerde het Pensioenlabel vorig jaar. Werknemers kunnen hiermee in oogopslag zien hoe de pensioenregeling van hun (aankomende) werkgever scoort.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: