Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

11 mei 2020

Rekenrente en dekkingsgraad

Het ABP-bestuur verlaagt de komende jaren in stappen de rekenrente waarmee de pensioenpremie wordt vastgesteld. De pensioenpremie is de prijs die betaald wordt voor de inkoop van de zogenoemde pensioenaanspraak. Bij de berekening van de hoogte van de te betalen pensioenpremie wordt rekening gehouden met een verwacht rendement over die premie in de toekomst.   Lees verder


26 april 2020

Koninklijke onderscheiding Aleid Ringelberg - bestuurslid CMHF

26-04-2019 - Bestuurslid van de CMHF Aleid Ringelberg, werd vrijdag 24 april door burgemeester Arie van Erk van de Gemeente Hillegom gebeld om haar persoonlijk het goede nieuws te brengen. Het heeft Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd om haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar grote verdiensten voor de CMHF, de VMHF-SWZ (een van de CMHF-verenigingen) en in de Stichting A+O fonds Rijk namens de CMHF.  Lees verder


23 april 2020

Onderhandelingsresultaat Regeling vervroegde uittreding (RVU) Politiesector

Door de politiebonden (waaronder de bij de CMHF aangesloten Equipe, voorheen VMHP) is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor de politiesector. Dit is de eerste regeling binnen de overheidssector, waarvan de positieve financiële gevolgen voor politiemensen zich kunnen uitstrekken tot december 2027. Dit onderhandelingsresultaat is zeker ook interessant voor de andere overheidssectoren.   Lees verder


20 april 2020

Attendering WKR verruiming 2020

Er kwamen bij de VCP vragen binnen over welke vergoeding een werkgever kan geven voor goede werkomstandigheden thuis. Naar aanleiding daarvan wil de VCP u wijzen op de wijziging van de werkkostenregeling in 2020. Dit is wellicht niet bij iedereen bekend.  Lees verder


20 april 2020

​Afspraken sociale partners Rijk n.a.v. coronacrisis

De coronacrisis heeft gevolgen voor de werknemers bij het rijk. Vakbonden en werkgever hebben hier regelmatig overleg over en hebben op enkele punten afspraken gemaakt, om negatieve gevolgen voor de werknemers te voorkomen. Deze afspraken treft u in dit artikel aan.  Lees verder


17 april 2020

​FNV, CNV en VCP: Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking

De vakcentrales FNV, CNV en VCP zien door de corona-crisis grote knelpunten ontstaan in de uitvoering van de sociale zekerheid. Ze willen dat het kabinet snel maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen of hun rechten verliezen. Dat staat in een brief die de vakcentrales vandaag naar het kabinet hebben gestuurd. De vakcentrales krijgen uit diverse hoeken signalen over situaties van mensen die langere tijd ziek zijn, werkloos of bijvoorbeeld arbeidsongeschikt en zorgen hebben of al in de problemen zijn gekomen. Door de RIVM-richtlijnen en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden kan er niet fysiek gekeurd worden. Er is minder dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers zijn terughoudend met re-integratietrajecten.  Lees verder


15 april 2020

De grens is bereikt - eis voor extra maatregelen veiligheid NS medewerkers

'Vandaag, dinsdag 14 april 2020, hebben de vakbonden overleg gehad met NS over de vele incidenten van afgelopen weekend. Al sinds de start van “intelligente lockdown” zien we dat de overlast en het aantal incidenten toenemen. Uit dit overleg is gebleken dat alle partijen de nut en noodzaak zien van aanvullende maatregelen ter bescherming van alle NS medewerkers in hun functie. De vakbonden hebben alle ontvangen signalen met NS gedeeld. NS gaat nu in beraad en komt a.s. donderdag met aanvullende maatregelen ter bescherming van de medewerkers.' Zo begint de Nieuwsbrief van de NS-vakbonden, waaronder de VHS aangesloten bij de CMHF.  Lees verder


9 april 2020

Onderhandelaarsakkoord bereikt over cao-vo

“Het is goed om in deze onzekere tijden de werknemers in het VO een hart onder de riem te steken. Deze cao geeft weliswaar niet de gewenste doorbraak voor wat betreft het lerarentekort en de werkdruk maar is, gelet op alle omstandigheden, voor dit moment een positief resultaat.” , aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv.  Lees verder


8 april 2020

​Pensioen in tijden van corona

In deze uitzonderlijke tijden van corona-angst en beursdiepten leidt het onverkort toepassen van de bestaande toezichtsregels op pensioenfondsen (het FTK), tot ongewenste en onnodige schade aan pensioenen van actieven en gepensioneerden. Ongerustheid bij deelnemers over de financiële situatie van het ABP leeft al langer - er is al veel indexatieachterstand – maar in corona-tijden verdiept en verbreedt deze ongerustheid zich tot de vrees voor grote kortingen en de vrees voor gevolgen voor arbeidsmarkt en vraaguitval.  Lees verder


6 april 2020

Onderhandelingen cao Rijk uitgesteld

De cao Rijk loopt op 1 juli af. Onderhandelingen over een nieuwe cao stonden gepland voor april en mei. Vanwege het coronavirus hebben bonden en werkgever besloten de onderhandelingen tot nader order uit te stellen.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: