Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

11 maart 2021

VCP: Aftopping is bedreiging voor het Pensioenakkoord

11 maart 2021 - Net als bij de vorige verkiezingen in 2017 wordt de salarisgrens waarmee je belastingvrij pensioen kunt opbouwen ter discussie gesteld. De politiek begeeft zich daarmee op glad ijs en zaagt daarmee aan de poten van het nieuwe pensioenstelsel, nog voor het goed en wel van kracht is, zegt bestuurder Ruud Stegers van Vakcentrale voor Professionals (VCP).  Lees verder


8 maart 2021

​Disconnected

8 maart 2021 - “Met Apeldoorn (1)”. “Goedemorgen, met Nederland, we hebben weer een probleem, deze keer…” Op de stippeltjes kunt u van alles invullen. Dreigende dijkdoorbraken, varkenspest, bos- en heidebranden, terroristische dreiging, natuurgeweld, onderzoeken van het OM, explosieven, afgevallen zeecontainers, vermiste personen, pandemieën en rellen. Een kleine greep uit de verschillende situaties waarin de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia een rol heeft gespeeld. En dit naast de andere taken, zoals het ruimen van oude zeemijnen op de Noordzee, het Quick Reaction Alert voor eventuele binnendringende vliegtuigen en natuurlijk de diverse missies, van Haïti tot Cambodja en van Litouwen tot Angola. Iedere keer als de telefoon ging en gaat, dan nam en neemt “de verzekeringspolis” van Nederland de telefoon op en gingen en gaan de mensen aan de slag.   Lees verder


5 maart 2021

Uitnodiging - interactief webinar over Rechtsstatelijk besef als voorwaarde voor herstel vertrouwen in de overheid

De CMHF en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een interactief webinar over Rechtsstatelijk besef als voorwaarde voor herstel vertrouwen in de overheid op 24 maart 2021 van 15.30 – 17.00 uur. In april 2020 heeft Stichting Beroepseer het boekje Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger uitgebracht, geschreven door Hans Wilmink. In dit boek laat hij aan de hand van indringende voorbeelden zien hoe kostbaar rechtsstatelijk besef is en wat we kunnen doen om het te onderhouden én verder te ontwikkelen. In dit interactieve webinar wisselt Wilmink met u van gedachten hoe ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers rechtsstatelijk besef kunnen versterken en toepassen in hun dagelijkse praktijk, om op die manier kunnen bijdragen aan geloofwaardig, gezagsvol optreden van de overheid. Komt u ook?!   Lees verder


4 maart 2021

De CMHF zoekt een onafhankelijk voorzitter

De polder is in transitie en dat maakt ook dat de CMHF in transitie is. Op dit moment wordt gewerkt aan een duidelijk beeld voor de wijze waarop de belangenbehartiging in de toekomst kan worden vormgegeven. Naar verwachting is dit traject voor 1 juli 2021 afgerond. De voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring en aantoonbare kennis op het bestuurlijke vlak of ervaring als eindverantwoordelijke in de publieke sector. De voorzitter is in staat tot verbinden in situaties waar tegengestelde belangen aan de orde zijn.   Lees verder


1 maart 2021

Vakbekwame ambtenaren nodig!

1 maart 2021 - Al langere tijd maakt de CMHF-Sector Rijk zich zorgen over de afnemende vakkennis en professionele ruimte binnen de taakuitoefening van ambtenaren. Na jaren van zorgen maken zijn we nu echt aangeland in de periode van grote problemen. De recente parlementaire onderzoeken onderstrepen dit.   Lees verder


1 maart 2021

Vakbekwame ambtenaren nodig om het algemeen belang en rechtsstaat te dienen!!

1 maart 2021 - Al langere tijd maken wij ons als CMHF-Sector Rijk zorgen over de afnemende vakkennis en professionele ruimte binnen de taakuitoefening van ambtenaren. Na jaren van zorgen maken, zijn we nu echt aangeland in de periode van grote problemen. De recente parlementaire onderzoeken onderstrepen dit. Als CMHF zijn we niet de enige. In 2018 schreef Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat, voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, al zijn boek ‘Groter denken, kleiner doen’ - een oproep voor meer professionele ruimte en meer inbreng en aandacht voor burgers en hun problemen. ‘Versterking van de democratische rechtsorde is nodig om een open samenleving te blijven en gezamenlijk grote problemen aan te pakken.’ Zou het niet slimmer zijn om de inhoud van het vak, de professionaliteit en de onafhankelijkheid en integriteit weer meer centraal te stellen?   Lees verder


22 februari 2021

En is 8,5 miljard dan nog niet genoeg voor het onderwijs?

22 februari 2021 - Afgelopen week werd bekend dat het kabinet in de komende 2,5 jaar maar liefst 8,5 miljard beschikbaar stelt voor het wegwerken van de achterstanden ontstaan door Corona. Dit is op zichzelf goed nieuws want zowel op leergebied als op het sociaal-emotionele vlak is de nood bij veel leerlingen en studenten hoog, als gevolg van de pandemie en de daarbij behorende maatregelen. Maar helaas lost dit enorme bedrag de structurele problemen van het onderwijs niet op!  Lees verder


19 februari 2021

​Cao-overleg gemeenten opgeschort

19 februari 2021 - De gemeenteambtenaren krijgen niet de waardering die zij verdienen. Werkgever VNG meent een genereus bod te hebben gedaan met onder andere een loonsverhoging van 0,5% per april 2021 en een zware versobering op de sociale zekerheid. Bonden vinden dit bod zwaar onder de maat en hebben hierop het overleg opgeschort. Zij gaan met de ambtenaren in gesprek over de ontstane situatie.   Lees verder


18 februari 2021

Nieuwe cao bij NS!

17 februari 2021. Op 21 januari jl. legde NS aan het eind van de elfde onderhandelingsdag een eindbod neer. Bonden hadden tot 18 februari de tijd om hun achterban te raadplegen en NS te laten weten of zij het eindbod accepteerden. Het bestuur van VHS (Vereniging Railprofessionals, aangesloten bij de CMHF) heeft de leden daartoe geraadpleegd. Een overgrote meerderheid van de leden heeft ingestemd met het bod. Inmiddels is duidelijk dat dit ook voor de andere bonden geldt. Mede dankzij VHS is een onder de huidige omstandigheden goede cao tot stand gekomen. Een resultaat met als belangrijkste punten:  Lees verder


18 februari 2021

Cao Rijk stilgelegd

18 februari 2021 - Vandaag is het cao-overleg in de sector Rijk stilgelegd. Oorzaak: het beperkte loonbod t.w. 1% voor 12 maanden. Bonden hebben geconcludeerd dat met een dergelijk beperkt loonbod het geen zin heeft door te praten over inhoudelijke thema’s. Deze thema’s zijn er wel degelijk. Beide partijen vinden een nadere regulering van “hybride werken” gewenst en de uitwerking van het pensioenakkoord geeft kansen. Zonder meer teleurstellend is dat de werkgever behandeling van het laatste thema heeft gekoppeld aan afschaffing van de PAS-regeling.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: