Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

21 september 2021

CMHF wil snel Deltaplan Publieke Sector

Voor 2021 en 2022 wordt een jaarlijkse groei van het BBP van rond 3% voorspeld. Maar deze verwachting heeft een keerzijde. Het aantal vacatures stijgt snel en de schaarste aan personeel in de publieke sector neemt met de dag toe. Onduidelijk is hoe de verwachte groei concreet met personele bezetting en met voldoende financiële middelen ingevuld gaat worden. De CMHF vindt het daarom nu tijd voor een Deltaplan Publieke sector. Een plan dat een duurzaam en houdbaar perspectief biedt voor het goed functioneren van de publieke sector.   Lees verder


16 september 2021

Ultimatum cao Gemeenten aangeboden

FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF betreuren het ten zeerste dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten en een nieuwe cao SGO voor 2021 op vrijdag 19 februari 2021 zijn vastgelopen. Wij hebben onderhandeld over een nieuwe cao op 13 november, 8 en 11 december 2020, 22 januari, 5 en 19 februari 2021. Naar onze overtuiging hebben de vakbonden veel constructieve voorstellen gedaan om tot een onderhandelingsresultaat te komen. De bonden zijn in de onderhandelingen van een loonbod van 3,5% naar 2,75% opgeschoven. Uw eerste inzet betrof een nullijn. Het proces over het onderwerp vitaliteit en verlof verliep zeer moeizaam en heeft niet geleid tot overeenstemming over dit onderwerp. Uiteindelijk   Lees verder


26 augustus 2021

Online demonstratie cao Gemeente

Op 16 september wordt er een online demonstratie georganiseerd met daarbij de overhandiging van een inmiddels al 13.000 keer ondertekende petitie. Gemeenten moeten weer investeren in hun werknemers. Juist nu! #GOEDECAOGEMEENTENNU   Lees verder


28 juli 2021

Webinar VCP YP: Hybride werken en jongeren

Ben jij een Young Professional en ben je benieuwd naar de ‘future of work’? Wat betekent hybride werken voor Young Professionals en hoe kan je je stem laten horen? Op 15 september houdt VCP Young Professionals hierover een webinar. Schrijf je nu in!  Lees verder


14 juli 2021

Onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2021

Werkgever en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF) hebben op zaterdag 10 juli een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao 2021. De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Sociale partners leggen dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden.   Lees verder


9 juli 2021

VCP: ​Toekomstpro(o)f maakt werk van jouw toekomst

De coronacrisis heeft al een jaar grote impact op de arbeidsmarkt. Veel banen zijn verloren gegaan, en er dreigen er nog meer te verdwijnen als de steunmaatregelen van de overheid stoppen. Daarom heeft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) Toekomstpro(o)f in het leven geroepen. Bij Toekomstpro(o)f kun je terecht voor gratis hulp bij je loopbaan.  Lees verder


8 juli 2021

Bestuur ABP stapt over op ander bestuursmodel

De afgelopen tijd heeft de CMHF-fractie zich moeten buigen over bestuursmodellen. Het bestuur van ABP bleek al langere tijd bezig te zijn met het verkennen van een nieuw bestuursmodel. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) geeft een bestuur dan de keuze uit vijf verschillende bestuursmodellen. Hierbij zijn, afhankelijk van het model, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het bestuur of in het verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan.   Lees verder


8 juli 2021

Reactie bestuur CMHF op nieuw bestuursmodel ABP

De CMHF heeft de afgelopen tijd op initiatief van het bestuur van ABP gesprekken gevoerd over het nieuwe OGM- bestuursmodel. De gesprekken hebben een goed inzicht gegeven in het door het ABP-bestuur gewenste bestuursmodel. De CMHF ziet geen principieel bezwaar tegen het OGM bestuursmodel zoals het ABP-bestuur dit voor ogen heeft. Als dit leidt tot een betere aansturing van het ABP dan is dit in het belang van de deelnemer.   Lees verder


5 juli 2021

Marc de Natris door CMHF-ledenraad benoemd tot CMHF-voorzitter

5 juli 2021 - Vandaag heeft de CMHF-ledenraad Marc de Natris, die door het Centraal Bestuur was voorgedragen, met applaus bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de CMHF. Marc was al enige tijd in functie als interim-voorzitter. Het bestuur is van mening dat men in de persoon van Marc de Natris de CMHF een voorzitter heeft gekozen die zeer goed is ingevoerd in de diverse dossiers op CMHF- en VCP-niveau. Op de foto de overhandiging van de voorzittershamer aan de nieuwe CMHF-voorzitter.   Lees verder


25 juni 2021

​Herstelplan voor de Publieke Sector noodzakelijk

25 juni 2021- De coronabesmettingen en de hieraan gekoppelde ziekenhuisopnames nemen snel af. Dat is goed nieuws. De seinen voor economisch herstel staan op groen. De Nederlandsche Bank verwacht voor 2021 een groei van 3%. Voor 2022 wordt een groei van ruim 3% voorspeld. Door deze goede economische vooruitzichten wordt nu hardop getwijfeld aan nut en noodzaak van een Nationaal Herstelplan (NHP). De CMHF, koepel van verenigingen in de Publieke Sector, vindt dat het nu tijd is voor een NHP voor deze sector. De Publieke Sector kampt met grote personeelstekorten en te krappe budgetten. De afgelopen periode heeft ons geleerd hoe cruciaal onze sector is, daar past geen beleid bij van pappen en nathouden.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: