Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 november 2020

Coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan ABP wijst premie- en indexatienota af

27 november 2020- Het Verantwoordingsorgaan van ABP worstelde afgelopen donderdag met de advisering over de premie- en indexatie nota. Doordat de FNV-fractie zich aansloot bij de werkgevers en de LvOP afzag van advisering, stemde het VO bij meerderheid in met een positief advies op het voorgenomen besluit van het bestuur van ABP. Evenals vorig jaar kon het bestuur de coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP waarin vakbonden en niet-vakbonden, actieven en gepensioneerden samen werken, niet overtuigen. De fractie besloot eensgezind om een negatief advies te geven.  Lees verder


12 november 2020

Koninklijke onderscheiding Marc de Natris

Gisteren heeft KTZ b.d. Marc de Natris (momenteel interim-voorzitter van de CMHF) van de Minister van Defensie Ank Bijleveld, de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden mogen ontvangen. Het bestuur van de CMHF feliciteert Marc van harte met deze welverdiende Koninklijke Onderscheiding.  Lees verder


7 november 2020

Webinar VCP Young Professionals: Jongeren en werkdruk

Werkdruk, prestatiedruk, baanonzekerheid, veel jongeren hebben ermee te maken. Wat doet dat psychisch met je en hoe hou je je als jongere in deze tijd staande? Op 25 november houdt VCP Young Professionals hierover een webinar. Schrijf je nu in!   Lees verder


6 november 2020

Digitaal Symposium: Invloed medezeggenschap bij de overheid

In 2020 is het 25 jaar geleden dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de overheidssector is ingevoerd. Om daar aandacht aan te besteden wordt op 26 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur een digitaal symposium gehouden over de invloed van de medezeggenschap bij de overheid. Het initiatief voor dit symposium is genomen door verschillende ondernemingsraden bij de overheid uit diverse sectoren, vakbonden bij de overheid, de werkgroep medezeggenschapsrecht van de VvA en deskundigen die zijn betrokken bij de medezeggenschap bij de overheid. Aanmelden en meer lezen ........   Lees verder


6 november 2020

VCP in Tweede Kamer: compensatie wettelijk regelen

Het recht op compensatie bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet wettelijk worden geregeld. Gebeurt dat niet, dan lopen grote groepen werknemers het risico financieel getroffen te worden in hun pensioenresultaat. Dat kan wel oplopen tot 10%. Dat zei VCP-bestuurder Ruud Stegers tijdens een Rondetafelgesprek over het Pensioenakkoord in de Tweede Kamer op 4 november jl.  Lees verder


2 november 2020

VCP geweerd bij vervolgoverleg nieuw pensioenstelsel

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wordt geweerd bij de vervolgbesprekingen voor een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees heeft de VCP niet uitgenodigd omdat de VCP van de zomer geen ja wilde zeggen tegen het hoofdlijnendocument dat toen op tafel lag. “Het is de VCP gebleken dat er nu op hoog niveau wordt doorgepraat, maar zonder ons”, zegt vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. “De VCP zal het wetgevingsproces zeer kritisch blijven volgen. De hoofdlijnenafspraken raken gepensioneerden, werkenden en toekomstige werknemers.”  Lees verder


29 oktober 2020

VCP neemt deel aan rondetafelgesprek Pensioenakkoord

De VCP is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer aangaande de uitwerking van het Pensioenakkoord. Het gesprek start 3 november van 17.30 uur tot 21.00 uur en gaat 4 november door van 10.00 tot 18.00 uur. Voor de VCP zit bestuurder Ruud Stegers aan tafel.  Lees verder


28 oktober 2020

Cao-onderhandelingen Provincies van start

De gezamenlijke vakbonden (waaronder CMHF), die betrokken zijn bij de cao Provincies, hebben besloten om niet ieder met een afzonderlijke cao-inzet te komen, maar direct een gezamenlijke inzet te formuleren voor de aanstaande onderhandelingsronde.   Lees verder


21 oktober 2020

Onafhankelijke Commissie integriteit Financiën biedt alle medewerkers luisterend oor

Met ingang van 1 augustus 2020 is de onafhankelijke Commissie integriteit Financiën (CiF) ingesteld. De CMHF is nauw betrokken geweest bij de instelling van deze Commissie, en is dan ook tevreden dat deze Commissie nu voor alle medewerkers van het Ministerie een onafhankelijk luisterend oor is. De betrokkenheid van de CMHF richt zich zowel op de evaluatie van de tijdelijke voorganger van deze Commissie als de huidige taakstelling, positie, opdracht én personele bezetting.  Lees verder


15 oktober 2020

Pensioenbedrag ineens: VCP pleit voor hulplijn vanuit overheid

Wie een deel van het pensioen in een keer wil opnemen, moet goed doordrongen zijn van de gevolgen. Mensen mogen niet het risico lopen dat hun latere pensioen hierdoor te laag uitvalt, waardoor ze niet meer kunnen rondkomen. Het opnemen van een bedrag ineens zou alleen mogelijk moet worden onder strikte voorwaarden, vindt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Om vervelende situaties voor te zijn moet er een hulplijn komen, waar mensen vooraf precies in kaart kunnen brengen wat een en ander voor hen concreet betekent.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: