Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 oktober 2018

Defensie personeel zegt NEE tegen onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaarden

Tijdens een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) op donderdag 4 oktober 2018 hebben de Centrales van Overheidspersoneel (hierna centrales) de minister op de hoogte gebracht van het resultaat van de gehouden ledenraadplegingen. De CMHF sector Defensie heeft daarbij aangegeven dat meer dan driekwart van de leden tegen het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden heeft gestemd.   Lees verder


1 oktober 2018

Ambtenarenvakbond CMHF vaart eigen koers bij Publieke Sector in Actie #Overheidop1

De CMHF herkent zich in de oproep voor meer geld voor de publieke sector, #Overheidop1. De manier waarop de oproep nu gestalte krijgt is er echter een waar de CMHF zichzelf niet in herkent aldus Rob Hunnego, voorzitter CMHF. De bezuinigingen op de publieke sector bedroegen sinds 2010 in totaal ruim EURO 60 miljard, in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Dat leidde tot een jarenlange nullijn voor ambtenaren en onbesuisde reorganisaties om de overheid drastisch te verkleinen. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de uitvoering van overheidsbeleid in de knel komt, onder meer bij de belastingdienst, de zorg, het onderwijs, de politie en de krijgsmacht, aldus Hunnego. Het is daarom goed dat er weer breed aandacht is voor een goed functionerende overheidsdienst  Lees verder


28 september 2018

VCP: Professional van het Jaar 2018: meld je kandidaat nu aan!

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest op 29 november de VCP-Professional van het Jaar. Dat gebeurt aan het slot van het VCP-symposium, dat in het SER-gebouw in Den Haag wordt gehouden. Vakorganisaties die bij de VCP zijn aangesloten, hebben tot 1 november de gelegenheid om kandidaten voor te dragen.  Lees verder


24 september 2018

Koninklijke onderscheiding voor drs. T.G.D. Steenbeek

De heer drs. T.G.D. (Teun) Steenbeek (70) ontving vrijdag 21 september 2018 uit handen van burgemeester mr.drs. J.W.E. Spies de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de vergadering van het Centraal Bestuur van de CMHF, waarin afscheid genomen wordt van vertrekkende bestuursleden.  Lees verder


24 september 2018

​Strenge pensioenregels streven hun doel voorbij

“Het is goed dat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden. Maar wij geloven dat die regels inmiddels zó streng geworden zijn, dat de pensioenen eronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden.” Aldus de directeuren van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen (ABP, PFZW, PME, PMT en pensioenfonds Bouw) in een opinieartikel in de krant. Ook de CMHF roept al langer dat de regels te streng zijn en het doel voorbijschieten. Aankomende donderdag 27 september, tijdens het overleg van het verantwoordingsorgaan met het bestuur van ABP, stelt de CMHF/AC/FOG-ABP/NBP-fractie daarom vragen aan het bestuur vanuit de steeds dringendere roep vanuit de samenleving om uitleg over de gemiste indexaties. Tot verbazing en verbijstering ....  Lees verder


22 september 2018

Professionals in Debat: Innovatie en ambtelijk vakmanschap

Graag nodigt de Sector Rijk van de CMHF u uit voor een bijeenkomst over innovatie binnen de overheid. Technologische ontwikkelingen, digitalisering, veranderende verhouding overheid – samenleving: de complexe context waarin de overheid en jij als ambtenaar opereert is volop in beweging. Spreker is Johan Jacobs, directeur Innovatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Lees verder


19 september 2018

Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren 2018/2019

Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren 2018/2019. Meld je nu aan! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van oktober 2018 tot mei 2019 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Aanmelden voor het PensioenLab kan weer! Meld je dus snel aan via www.pensioenlab.nl/aanmelden of door te mailen aan aanmelden@pensioenlab.nl!   Lees verder


18 september 2018

Investeren moet!

Het gaat niet goed, het gaat beter, aldus Rob Hunnego voorzitter van de CMHF. Er is sprake van ‘too little, too late’. De rek is er uit waardoor extra stappen maken nauwelijks meer kan.  Lees verder


6 september 2018

Uitnodiging 'De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - wat zijn de gevolgen'

Op maandag 8 oktober a.s. vindt bij de CMHF een bijeenkomst plaats over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).   Lees verder


5 september 2018

Wim Moens, oud CMHF- bestuurder, overleden

De CMHF ontving het trieste bericht dat maandag 3 september jl. oud CMHF- bestuurslid Wim Moens op 86-jarige leeftijd is overleden. Het centraal bestuur wenst familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: