Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 september 2017

Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten

Zoals u weet hebben VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In het akkoord staan loonafspraken, afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen.  Lees verder


4 september 2017

PAS en pensioenopbouw

Per 1 januari 2018 treedt er een verandering op in de mogelijkheden voor pensioenopbouw als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68.  Lees verder


4 september 2017

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen

Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan.   Lees verder


2 september 2017

Sociaal plan Verzelfstandiging sportcentrum en theater gemeente Papendrecht getekend

1 september 2017 - In goed overleg met de vakbonden vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg (GO) is er een sociaal plan opgesteld voor de medewerkers van de teams sport en theater. Op donderdag 31 augustus heeft de ondertekening hiervan plaats gevonden. Om te komen tot een verzelfstandigd sport- en theaterbedrijf was het noodzakelijk om goede afspraken te maken over en voor het personeel dat betrokken is bij deze reorganisatie. In het GO waren de vakbonden FNV, CNV, CMHF, de medewerkers en de gemeente vertegenwoordigd.   Lees verder


30 augustus 2017

Pensioenrichtleeftijd versus pensioenleeftijd

Waarom de CMHF in de Pensioenkamer heeft ingestemd met een verhoging van de pensioenrichtleeftijd, deze keer per 1 januari 2018 naar 68 jaar.   Lees verder


31 juli 2017

Definitief akkoord nieuwe cao Wageningen Research

Op maandag 3 juli was er een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao bij Wageningen Research. Na een ledenraadpleging waaruit bleek dat de leden kunnen instemmen met het bereikte resultaat ........................  Lees verder


7 juli 2017

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

​Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben 6 juli 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.  Lees verder


6 juli 2017

​CAO-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Op donderdag 6 juli hebben CMHF, FNV Overheid, Ambtenarencentrum en CNV Overheid het cao-overleg hervat. Nu er een akkoord is over VWNW-beleid en daarover duidelijkheid is, was het hoog tijd voor een cao-afspraak. Onze gezamenlijke eis is een loonruimte van 3%. Niet meer dan logisch als we kijken naar de ontwikkelingen, de uitspraken van economen, de minister van Financiën en de cao’s om ons heen. Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging. En daar willen we niet voor betalen door allerlei verslechteringen in de cao!  Lees verder


6 juli 2017

Onderhandelingen CAO Wageningen Research afgerond: akkoord over nieuwe CAO

Maandag 3 juli hebben de gezamenlijke bonden een akkoord bereikt met Wageningen Research (WR) over een nieuwe CAO. In tegenstelling tot vorige CAO-onderhandelingen duurden deze nu eens niet jaren, maar slechts enkele maanden.  Lees verder


4 juli 2017

Principeakkoord Cao Gemeenten

De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen. Meer hierover binnenkort..  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: