Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

18 mei 2017

Overleg VWNW Rijk hervat

Op donderdag 18 mei hebben wij het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we vandaag verder over doorgepraat. Zowel BZK als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken tot een akkoord te komen. Als dat lukt, zullen we het onderhandelingsakkoord aan onze leden voorleggen.  Lees verder


15 mei 2017

Voortgang nieuw pensioenstelsel

Door maatschappelijke en financieel-economische ontwikkelingen komt het pensioenstelsel dat vele tientallen jaren uitstekende diensten heeft bewezen bij bedrijfstakpensioenfondsen als het ABP in de opbouw van goede pensioenen, steeds meer onder druk te staan. Volgens veel betrokkenen is het systeem aan het einde van zijn levenscyclus en toe aan modernisering. Hieronder een update van de ontwikkelingen.   Lees verder


10 mei 2017

Doe je mee aan het belevingsonderzoek?

Eind mei 2017 start een grootschalig landelijk onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen. Wij vragen alle repressieve collega’s, zowel beroeps als vrijwillig, hun mening te geven over belangrijke ontwikkelingen binnen de brandweer. Voor een goed resultaat is het van groot belang dat zoveel mogelijk repressieve collega’s meedoen.  Lees verder


28 april 2017

Voorzitter CMHF, drs. R.T.B. (Reginald) Visser, koninklijk onderscheiden

De voorzitter van de CMHF, drs. R.T.B. (Reginald) Visser is woensdag 26 april 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.   Lees verder


23 april 2017

NU’91 wijst eindbod cao ziekenhuizen af

Nieuws vanuit NU'91: 'We moeten jullie helaas melden dat er nog lang geen nieuwe cao voor de ziekenhuizen is. NU’91 heeft het eindbod dat de werkgevers in de ziekenhuizen (NVZ) vrijdag 7 april hebben gedaan voor een nieuwe cao ziekenhuizen resoluut afgewezen. NU’91 is teleurgesteld in dit schamele eindbod van werkgevers dat op geen enkele wijze tegemoet komt aan de inzet die wij namens jullie hebben gedaan......   Lees verder


21 april 2017

Werkgevers koersen op onzekerheid - Vakbonden schorten alle overleggen op

Vrijdag hebben werkgevers opnieuw geweigerd om de afspraken na te komen die zekerheid bieden voor mensen die zonder werk zitten. Daarom schorten de vakbonden FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties tot nader order op. Nic van Holstein (voorzitter VCP): ‘Het is nu aan werkgevers om aan afspraken uitvoering te geven. Ze kunnen nu niet op de rem gaan trappen. Nederland staat voor een keuze. Gaan we door met de race naar beneden, waarin mensen tegen elkaar worden uitgespeeld en er steeds harder wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden? Of bouwen we verder aan een sociaal en rechtvaardig Nederland? Wij kiezen voor dat laatste.’   Lees verder


21 april 2017

Nog geen nieuw VWNW-beleid

Nieuws uit de Sector Rijksoverheid: Zoals u weet onderhandelden we de afgelopen tijd over een Van Werk naar Werk beleid. Het Van Werk naar Werk beleid compenseert de negatieve gevolgen van organisatieveranderingen en zorgt dat medewerkers waarvan het werk vervalt begeleid worden naar ander werk, waardoor reorganisatieontslag voorkomen wordt. De bonden verwachten ...  Lees verder


6 april 2017

​CMHF en DAS: samen, verder, beter!

Al tien jaar werken de CMHF en DAS rechtsbijstand nauw met elkaar samen. Hoe kunnen wij deze samenwerking verder verbeteren en wat kan DAS voor u als CMHF-lid betekenen? Die vragen staan centraal op donderdag 13 april a.s. tijdens de bijeenkomst van CMHF en DAS. DAS-jurist Pedro Bellod praat u dan ook bij over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Meld u aan voor deze bijeenkomst! Ook als u nog niet gebruikmaakt van de diensten van DAS  Lees verder


6 april 2017

Leven Lang Leren ook voor hoger opgeleiden

De VCP vindt dat iedereen – hoog of laag opgeleid – de mogelijkheid moet hebben om in zichzelf te investeren. Dat zegt de VCP in een reactie op het rapport van de commissie Sap, waarin wordt gepleit voor een zogeheten leerrekening. De commissie Sap is voor een zogeheten leerrekening die voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar de focus ligt op mensen met een lagere opleiding.   Lees verder


4 april 2017

Nieuwsbrief NVWA - geschil vrijwillige VWNW-fase naar SOR-overleg

Eerder hebben we al gemeld dat er geen overeenstemming is met de bonden over de reorganisaties NVWA. Lees de Nieuwsbrief en de brief die de bonden de werkgever op 27 maart hebben gestuurd.....  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: