Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

21 november 2016

Vordering overleg over Normalisering afgewezen - Bonden in hoger beroep

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de vordering van vier Ambtenarencentrales om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te dwingen om met hen overleg te voeren - en op bepaalde punten overeenstemming te bereiken - over het wetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" afgewezen. Invoering van het wetsvoorstel brengt mee dat een groot deel van het overheidspersoneel een andere rechtspositie krijgt: de ambtenaren worden in het vervolg beschouwd als 'gewone' werknemers met een arbeidsovereenkomst in plaats van een 'aanstelling' (inhoudsindicatie uitspraak van de Rechtspraak) ...... Laatste nieuws: De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechter. Dit hoger beroep zal met spoed worden ingediend - wanneer dit zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.  Lees verder


21 november 2016

Vakcentrales: pensioenkortingen voorkomen

VCP, FNV en CNV vragen in een brief de Tweede Kamer om duidelijk uit te spreken dat ze kortingen op de pensioenen wil voorkomen. Dat zeggen de vakcentrales in reactie op de aankondiging op vrijdag 18 november dat het kabinet nu nog geen maatregelen neemt om kortingen te voorkomen. Volgens de bonden is ingrijpen gewettigd als op korte termijn geen zelfstandig herstel optreedt bij de pensioenfondsen. De dekkingsgraden van de fondsen staan vooral onder druk door de rente die nu al lange tijd kunstmatig laag wordt gehouden.  Lees verder


21 november 2016

Brandbrief aan werkgevers: Race naar putje arbeidsmarkt keren

De vakbonden FNV, CNV en VCP slaan alarm over de race naar het putje op onze arbeidsmarkt. Dat doen zij op basis van ervaringen van leden in een groot aantal sectoren; van de post tot de journalistiek, van de zorg tot de bouw. Vrijdag hebben FNV, CNV en de VCP een brandbrief aan werkgeversvoorman Hans de Boer en aan de voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer, overhandigd, met de oproep om gezamenlijk de race naar het putje te keren en mensen weer perspectief te geven.De race naar het putje op de arbeidsmarkt is al jaren geleden ingezet. Werk moet steeds sneller en goedkoper.   Lees verder


10 november 2016