Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 juni 2017

​Gemiddelde leeftijd gemeenteambtenaren vlakt af - “Nog altijd veel winst te behalen bij het behouden van jongeren”

De trend dat de gemeentesector Abraham zou gaan zien lijkt gekeerd. Na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren. Dit blijft onverminderd belangrijk, want voorlopig zijn er nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners werkzaam bij gemeenten. De gemeentelijke bezetting komt wel in beweging; vooral wanneer het gaat om de instroom is er sprake van een stijging, in mindere mate geldt dit ook voor de uitstroom. De doorstroom blijft nog achter. Opvallend gegeven is dat waar voorheen de gemeente vooral een mannenbolwerk was, er nu evenveel mannen als vrouwen werkzaam zijn bij gemeenten. Dat aandacht voor verzuim belangrijk is en blijft, blijkt uit het feit dat het verzuim gestegen is. Met name als gevolg van een stijging van het langdurig verzuim.  Lees verder


28 juni 2017

Akkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Update: Vandaag hebben minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), en de vakbonden, waaronder de CMHF, in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid (VWNW) en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.   Lees verder


26 juni 2017

CMHF benoemt nieuwe voorzitter

Rob Hunnego is door de Algemene Ledenraad van de CMHF benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Reginald Visser op, die de CMHF 12 jaar heeft geleid. Hunnego heeft recent zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine beëindigd. Hij is veteraan na missies in Eritrea, Tsjaad en Afghanistan. Tussen 2009 en 2013 was Hunnego lid van het Centraal Bestuur CMHF. Reginald Visser heeft tijdens zijn voorzitterschap de CMHF gemoderniseerd. Hij was daarnaast ook enige jaren duovoorzitter Vakcentrale voor Professionals (VCP) en lid van de SER.  Lees verder


23 juni 2017

Uitslag stemming over principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel

De stemming over het principeakkoord is gesloten. Inmiddels is bekend wat de uitslag van alle bonden is. Er is bij alle bonden een ruime tot zeer ruime meerderheid voor het principeakkoord! Bij FNV heeft 87% positief gestemd en bij de CNV 90%. Bij de CMHF is 66% voor en bij de BVB is ook een zeer ruime meerderheid voor. Dit is gelukkig een zeer duidelijke uitslag; geen twijfelgeval maar een overtuigende meerderheid vóór het akkoord!! Hier zijn de onderhandelaars erg blij mee!!   Lees verder


22 juni 2017

​Ook De Unie, UOV en ANBO verbinden zich aan de VCP - Ledental groeit verder door naar 270.000

Vakbond De Unie, de belangenorganisatie voor senioren ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) sluiten zich definitief aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties per 1 juli. Dat betekent dat zij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag de handtekeningen gezet.....  Lees verder


20 juni 2017

Onderhandelingsresultaat CAO Movares 2017-2018

Bij Movares is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bereikt. Dit onderhandelingsresultaat zal met een positief advies aan de leden worden voorgelegd. Het onderhandelingsresultaat en de toelichting daarop vindt u hier .................  Lees verder


19 juni 2017

Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord cao Provincies

De vakbonden en het IPO hebben inmiddels het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Provincies ondertekend. Nu is het woord aan u! In de maand juni zijn er informatiebijeenkomsten op alle provinciehuizen. Tot 30 juni lopen ook de achterbanraadplegingen door zowel het IPO als de vakbonden. De nieuwe cao is een feit nadat de werknemers en werkgevers instemmen met het onderhandelingsresultaat. Voor informatie over het onderhandelaarsakkoord, waar en wanneer de informatiebijeenkomsten worden gehouden en de meeste gestelde vragen en antwoorden ..........................  Lees verder


16 juni 2017

Ledenraadpleging principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel

***** Ledenraadpleging - reageren kan nog tot uiterlijk 16 juni a.s. **** Let op: reaktietermijn is 1 week verlengd tot uiterlijk 23 juni a.s. Aan de CMHF-leden is op 2 juni 2017 de Ledenbrief Brandweer toegezonden. In deze brief staan twee onderwerpen: 1. Onderzoek beleving repressief brandweerpersoneel 2. Ledenraadpleging principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht  Lees verder


9 juni 2017

​Aanvragen tot aansluiting bij VCP van De Unie, UOV en ANBO

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft aanvragen tot aansluiting bij de VCP ontvangen van vakbond De Unie, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. De VCP is in gesprek met deze organisaties en bekijkt de aanvragen met grote interesse. Het streven is om op 22 juni nadere mededelingen te doen over de besluitvorming.  Lees verder


8 juni 2017

VHS'ers stemmen in met akkoord cao ProRail

Op 8 mei 2017 bereikte de Vereniging Hoger Spoorwegpersoneel VHS samen met FNV Spoor en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat met ProRail over een nieuwe cao.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: