Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

18 april 2019

​VCP maakt film over pijnpunten pensioenstelsel

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De VCP zat aan tafel bij de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stukliepen. “De film laat in heldere taal zien waardoor het overleg strandde en waarom ja zeggen in november geen optie was. Er liggen nog grote knelpunten om tot een goed, toekomstbestendig pensioenstelsel te komen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De film behandelt voor de VCP belangrijke onderdelen van de pensioenonderhandelingen, zoals pensioenopbouw, rekenrente en doorsneepremie.   Lees verder


17 april 2019

Inzet Defensie stelt teleur....

Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft, en moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Dinsdag 16 april jl. hebben de bonden echter teleurgesteld moeten vaststellen dat op de vier grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) nauwelijks bewogen is ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020. De inzet en ruimte die de minister biedt is daarmee volstrekt onvoldoende en komt op geen enkele wijze tegemoet aan de wensen van het personeel.  Lees verder


17 april 2019

Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra.  Lees verder


15 april 2019

ABP vordert te veel betaalde aanvulling op de AOW-partnertoeslag terug

In december vorig jaar berichtte minister Koolmees het Parlement over de stand van de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland. In deze rapportage werd melding gemaakt van een incident betreffende een foutieve gegevensuitwisseling tussen enerzijds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en anderzijds het APG. De SVB levert gegevens over AOW-gerechtigden aan het pensioenfonds ABP, via de uitvoerder van ABP, APG. Op basis van die gegevens draagt APG onder andere zorg voor de uitbetaling van de zogenaamde AOW-partnertoeslag. Door de foutieve gegevensuitwisseling kon het gebeuren dat een aantal deelnemers een te hoge aanvulling op de AOW uitbetaald kreeg....  Lees verder


15 april 2019

Cao-overleg tussen vakbonden en gemeenten geklapt

​De bonden gaan niet akkoord met het loonbod van de gemeentelijke werkgevers van 4,9 procent voor twee jaar en hebben de onderhandelingen afgebroken.Na lang onderhandelen is het overleg voor een nieuwe cao voor ruim 160.000 gemeenteambtenaren vastgelopen. In een laatste poging, die liep tot middernacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april, hebben de vakbonden CMHF, FNV Overheid en CNV Overheid geprobeerd een akkoord te bereiken met de werkgeversdelegatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)....  Lees verder


4 april 2019

Cao Provincies definitief

Cao-partijen stemmen in met onderhandelaarsakkoord. Nadat eind februari een onderhandelaarsakkoord was bereikt, hebben IPO en de vakbonden de afgelopen maand een achterbanraadpleging gehouden. Aan werkgeverszijde hebben alle werkgevers ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Bij de vakbonden CMHF, FNV Overheid, CNV Overheid en AVV heeft de overgrote meerderheid van de leden (of de deelnemers aan het cao panel bij AVV) ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De cao provincies is hiermee definitief en de komende periode worden hier de handtekeningen onder gezet.  Lees verder


29 maart 2019

Nieuwe Tweedaagse Workshop voor (aankomende) CMHF-OR-leden

Vraagt u zich af hoe u uw vakvereniging het beste vertegenwoordigt in de ondernemingsraad waar u lid van bent of waarvan u overweegt lid te worden? Dan is de Tweedaagse workshop voor CMHF-OR-leden voor u bedoeld.   Lees verder


25 maart 2019

Pensioenacties

Door de gebeurtenis in Utrecht zijn de pensioenacties vorige week onverwacht afgebroken. Vandaag is de voorzitter VCP, Nic van Holstein, samen met de voorzitter FNV, Han Busker en de voorzitter CNV, Arend van Wijngaarden, langs geweest bij minister Wouter Koolmees. Het doel van het bezoek was om de boodschap van de acties nogmaals over te brengen en het kabinet op te roepen te reageren op ons eerdere ultimatum...   Lees verder


25 maart 2019

Cao-gemeenten: akkoord nog niet in zicht

Afgelopen vrijdag was de vijfde ronde van het overleg over de cao gemeenten. Dit overleg was verzet van de 15de naar de 22ste maart, omdat de adviezen van de cao-werkgroepen nog niet gereed waren. CMHF, FNV en CNV en de VNG hebben vrijdag kleine stapjes gezet, maar een akkoord is nog niet inzicht. De verschillen op de onderwerpen loon, verlof en vitaliteit zijn nog te groot. De VNG kijkt nog steeds meer naar het kostenplaatje, dan naar de noodzaak om te investeren in de werknemers.   Lees verder


18 maart 2019

Pensioenactie Malieveld gestopt

De pensioenactie op het Malieveld is per direct afgebroken. In verband met de veiligheid, na het schietincident in Utrecht, is de pensioenactie in Den Haag van de veiligheidssectoren afgebroken. Volgens de voorzitters van de bonden is het nu belangrijk om de collega’s bij te staan en het werk te doen. De veiligheid van burgers en collega’s staat voorop. Omdat er sprake is van het hoogste dreigingsniveau heeft de organisatie van de pensioenactie in overleg met de korpsleiding en het ministerie besloten de actie af te breken. Vanmorgen zijn op het 24 Oktoberplein in Utrecht meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: