Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

28 juni 2018

​Resultaat bereikt voor cao Waterschappen

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een cao-resultaat bereikt met afspraken voor 2017, 2018 en 2019. In drie jaar stijgen de salarissen met 7,5%. Ook wordt eenmalig 500 euro uitbetaald. De onderhandelingen hebben lang geduurd. Waterschappen en vakbonden hebben in constructief overleg dit cao-resultaat bereikt. Met dit resultaat wordt geinvesteeerd in mensen en werk. De nieuwe afspraken .....  Lees verder


27 juni 2018

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk

Het volledige onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020) is beschikbaar.  Lees verder


25 juni 2018

​Bonden bereiken onderhandelingsresultaat over cao Rijk

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao Rijk. De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren - naar rato van dienstverband - op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.  Lees verder


20 juni 2018

Jaarverslag VCP

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft in 2017 een sterke groei doorgemaakt: een veelbetekenende opmars in een veranderende omgeving. De groei van de VCP laat zien dat de professional van vandaag ertoe doet en zijn stem wil laten horen: in het sociaal overleg, in politiek Den Haag en op al die andere plekken waar de VCP deelneemt aan het maatschappelijk debat. Het publieke VCP Jaarverslag 2017 biedt een boeiende inkijk in hoe de VCP opkomt voor de professional en het verschil maakt.   Lees verder


14 juni 2018

​Gemeente krijgen te maken met krappe arbeidsmarkt

Personeelsmonitor gemeenten 2017 nu beschikbaar! De toename van de gemeentelijke bezetting houdt aan, het percentage vrouwelijke leidinggevenden groeit, uitgaven aan externe inhuur zijn toegenomen en het aantal openstaande vacatures neemt toe. Een aantal opvallende uitkomsten uit de Personeelsmonitor Gemeente 2017. De belangrijkste conclusie? Ook gemeenten ontspringen de dans niet wanneer het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt. Op 31 december 2017 waren er 160.180 personen in dienst bij 388 gemeenten. Evenals voorgaande jaren betekent dat er ook in 2017 weer sprake is van een groei in de gemeentelijke bezetting. Liefst 60 procent van de gemeenten geeft aan dat de bezetting in 2017 is toegenomen. Als belangrijkste reden wordt het ontstaan van nieuwe taken en rollen genoemd. Een grote meerderheid van gemeenten verwacht dat de stijging in 2018 doorzet......  Lees verder


5 juni 2018

​VCP Toelichting over berichtgeving ‘pensioenakkoord’

Toelichting vanuit de VCP aan de aangesloten organisaties voor de achterbannen naar aanleiding van gelekte stukken in De Telegraaf  Lees verder


30 mei 2018

CMHF betreurt voorbarige berichtgeving over mogelijk pensioenakkoord

In de SER wordt hard gewerkt aan een advies over een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook de CMHF is daarbij betrokken via onze vakcentrale VCP. Wat de CMHF betreft moet het nieuwe stelsel een verbetering zijn ten opzichte van het oude stelsel met een evenwichtige transitie van het huidige stelsel naar een nieuw stelsel.  Lees verder


30 mei 2018

Telegraaf voorbarig over pensioenakkoord

De berichtgeving over een mogelijk pensioenakkoord is voorbarig. Er ligt geen akkoord tussen de vakcentrales en werkgevers. “Wij zijn nog steeds aan het onderhandelen. Wij zijn nog lang niet akkoord”, zegt voorzitter Nic van Holstein van de VCP. “Er worden vorderingen gemaakt, maar we zijn er niet.”  Lees verder


28 mei 2018

Bonden hervatten overleg met minister Ollongren over cao Rijk - acties tijdelijk opgeschort

Afgelopen vrijdag deed minister Kajsa Ollongren na maanden eindelijk een loonbod voor de 118.000 rijksambtenaren. Na beraad hebben vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF besloten het overleg over een cao Rijk te hervatten. Het bod staat nog ver af van de eis van 3,5% voor één jaar. De minister stelt immers een driejarige cao voor met in totaal 7% loonsverhoging. Bovendien ....   Lees verder


25 mei 2018

Bonden: Minister Ollongren komt eindelijk met loonbod voor rijksambtenaren - acties nog niet van de baan

25 mei - vanmiddag heeft Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, een handreiking gedaan richting vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF. 'Onder druk wordt alles vloeibaar, blijkt maar weer eens', reageert Marco Ouwehand van FNV Overheid namens de bonden.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: