Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 april 2016

Cao akkoord gemeenten definitief

CMHF heeft samen met de andere bonden, FNV Overheid en CNV Overheid aan de VNG laten weten definitief akkoord te kunnen gaan met het in januari gesloten principeakkoord. Hiermee is de cao gemeenten 2016 – 1 mei 2017 definitief. Zeer grote steun voor akkoord ....  Lees verder


26 maart 2016

Stichting van de Arbeid roept Rutte op tot overleg inzake pensioen

De sociale partners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de lagere rente voor de pensioenen en de weerslag dat dit heeft op het consumentenvertrouwen. De partijen in de Stichting van de Arbeid hebben minister-president Rutte in een brief opgeroepen zo snel mogelijk in overleg te treden om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden teneinde de neerwaartse spiraal te doorbreken en het consumentenvertrouwen te herstellen. Vorige week heeft VCP-voorzitter Nic van Holstein tijdens de SER Raad zijn zorg uitgesproken over de vicieuze cirkel waarin pensioenfondsen verkeren. Door de lage rente worden   Lees verder


24 februari 2016

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Provincies

De vakbonden CMHF, CNV Connectief, FNV Overheid en de AVV hebben met het IPO een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een éénjarige cao Provincies. In dit akkoord staat o.a. dat de provincie-ambtenaren per 1 april een loonsverhoging van 2,2 procent en een eenmalige uitkering van 300 euro krijgen.  Lees verder


15 februari 2016

Pleidooi voorzitter KVMO Marc de Natris: Fonds voor ereschuld

Vandaag de dag staan de aandacht en (na)zorg voor veteranen hoog in het vaandel. De Nederlandse Veteranendag is een feestelijke dag waarop de veteranen in het zonnetje worden gezet. Er is niet alleen terecht meer aandacht maar ook meer begrip voor de problemen die veteranen kunnen ondervinden als gevolg van de missies die zij namens het Koninkrijk der Nederlanden hebben uitgevoerd.   Lees verder


5 februari 2016

​Geen differentiatie pensioen naar levensverwachting

Het is onverstandig solidariteit in de pensioenen te ontrafelen. Er zijn meer factoren dan inkomen die van invloed zijn op de levensverwachting. Zeker is dat bij een lagere pensioenopbouw boven de 30.000 euro de middengroepen worden getroffen. Op termijn slaat dit soort ideeën het fundament onder het pensioenstelsel weg, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. We moeten opletten dat het debat over de toekomst van het pensioenstelsel niet met inkomenspolitiek vertroebeld. Er zijn allerlei factoren die de levensverwachting beïnvloeden: man of vrouw, opleiding, ....  Lees verder


1 februari 2016

Geslaagd congres A+O-fondsen: Medezeggenschap Anders

Terugkoppeling Congres Medezeggenschap anders – 3 december 2015. Het congres Medezeggenschap Anders, donderdag 3 december 2015 in Aristo Zalencentrum in Amsterdam-Sloterdijk, had dit jaar als thema ‘De OR van de toekomst, de toekomst van de OR’. Ruim 150 ondernemingsraadsleden en andere betrokkenen bij medezeggenschap kwamen naar het congres. Dit jaar werd Medezeggenschap Anders voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door het A&O-fonds Provincies, A+O fonds Gemeenten en A+O fonds Rijk. Met als doel om kennis en voorbeelden tussen sectoren uit te wisselen. Op die manier ...  Lees verder


28 januari 2016

Principeakkoord cao Gemeenten

Vandaag is er een principeakkoord cao Gemeenten tot stand gekomen. Een akkoord wat in goed overleg met de bonden ......  Lees verder


27 januari 2016

Principeakkoord nieuwe cao CBR

Op donderdag 21 januari 2016 is een principeakkoord voor een nieuwe CAO gesloten tussen de directie van het CBR en de vakorganisaties: Het Gilde, De Unie, en FNV. Ook het Sociaal Plan is verlengd tot 1 januari 2018...  Lees verder


27 januari 2016

​Werken aan 2020 - Jaarplan 2016 A+O fonds Gemeenten

Extra inzet op de instroom van jongen, lerende organisaties en innovatie. Dat zijn kort door de bocht de belangrijkste speerpunten voor het A+O fonds Gemeenten in 2016. Daarnaast is er veel aandacht voor de onlangs gelanceerde landelijke loopbaansite. Met haar activiteiten draagt het A+O fonds Gemeenten eraan bij dat gemeenten aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn. Dit betekent dat ze werken aan een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en loopbaan. Met als gevolg dat een goede dienstverlening aan burgers kan worden gerealiseerd...   Lees verder


18 januari 2016

Veel brandweervrijwilligers ontevreden over keuzes

Gebrek aan motivatie door strengere eisen en geen gehoor bij het management. Veel brandweervrijwilligers keren de brandweer de rug toe uit onvrede met de keuzes van de leiding. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag en RTV NH. De ondervraagde vrijwilligers hebben het gevoel dat er geen aandacht is geweest voor hun positie in de reorganisatie van de afgelopen jaren. Zij vinden dat er te veel van hen gevraagd wordt omdat ze ingezet worden als beroeps. Wie kritiek geeft wordt daar op afgerekend, deelnemers gebruiken regelmatig het woord ‘angstcultuur’. Ze ervaren veel bureaucratie, een te grote managementlaag en een kloof tussen werkvloer en top. Afgelopen jaren stapten er al 2000 vrijwilligers op. Uit het onderzoek blijkt dat ........  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: