Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

1 december 2015

Bonden stemmen in met CAO voor DLO

Op 30 november 2015 werd bekend dat de achterban van de vakbonden CMHF, FNV Overheid en CNV Overheid in grote meerderheid hebben ingestemd met een CAO voor DLO. De looptijd van de CAO is van 1 november 2015 tot 1 april 2017. Dit betekent dat de DLO-medewerkers in december een eenmalige uitkering van 1,5 procent zullen ontvangen naast hun eindejaarsuitkering van 3,0 procent. Vanaf 1 januari 2016 kunnen ze een structurele loonsverhoging tegemoet zien van 1,5 procent. Als het lukt om voor 1 juli 2016 overeenstemming te bereiken over een zo goed mogelijke reparatie van de achteruitgang in de werkloosheidswet, zoals die wordt doorgevoerd vanaf januari 2016, zal er per 1 oktober 2016 nogmaals een salarisverhoging van .....  Lees verder


19 november 2015

Akkoord over nieuwe CAO DLO

De verkennende gesprekken die eind augustus zijn gestart hebben succes gehad. Maandag 16 november, nadat er 2 weken van intensief overleg aan vooraf gingen, hebben CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO DLO.............   Lees verder


19 november 2015

Convenant bij DUO getekend

Op 1 november heeft de rijksoverheid een aantal uitgangspunten voor flex-arbeid vastgelegd en bekendgemaakt. Daarbinnen moeten overheidsorganisaties zoals DUO invulling geven aan de manier waarop zij omgaan met flex-arbeid. De vakbonden, waaronder de CMHF, en OCW/DUO hebben op 16 november afspraken gemaakt over de manier waarop DUO verantwoord invulling kan en wil geven aan dit kader. De afspraken hebben betrekking op: ...................  Lees verder


13 november 2015

VCP vraagt aandacht voor ’Week van de Werkstress’

Werkstress is het grootste arbeidsrisico anno 2015. Nog steeds is het in veel organisaties niet gebruikelijk hier een open gesprek over te voeren en dat moet anders, aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP roept werknemers en werkgevers op om in de ‘Week van de Werkstress’, activiteiten te organiseren die werkstress verlagen, werkplezier verhogen en het gesprek hier over kunnen stimuleren. De ‘week van de werkstress’ die loopt van 16 tot en met 19 november kan een aanleiding zijn om bij te dragen aan een cultuur waarin het normaal is om te praten over werkstress of zaken die hiertoe aanleiding kunnen geven. Wanneer dit gesprek meer open gevoerd kan worden tussen werknemer en werkgever, kunnen er waar nodig ook tijdig maatregelen worden genomen, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein........  Lees verder


6 november 2015

Voorlichtingsbijeenkomsten Brandweerpersoneel over vernieuwing FLO-regeling

De bonden verenigd in de Brandweerkamer gaan een serie voorlichtingsbijeenkomsten houden voor het brandweerpersoneel om de voorstellen rond de vernieuwing van de FLO regeling. Er zijn twee verschillende voorstellen een van de werkgever en een van de bonden. Beiden hebben hun voor en nadelen.Om de achterban daarbij te betrekken en een goede keus te kunnen maken zijn er de komende twee weken op diverse plaatsen in het land bijeenkomsten gepland. In .......   Lees verder


6 november 2015

Stichting Pensioenlab op zoek naar jongeren voor pensioenkweekvijver 2016

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar en voel jij je (mede) verantwoordelijk voor ons pensioenstelsel en wil jij participeren in een pensioenfondsorgaan en opkomen voor de belangen van de pensioendeelnemers in jouw pensioenfonds? Geef je dan nu vóór 23 november op voor de pensioenkweekvijver van Stichting Pensioenlab, een initiatief van de VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong.  Lees verder


4 november 2015

Onderhandelingsresultaat cao APG Groep

Onderhandelingsresultaat cao APG Groep heeft een looptijd van 1 april 2015 tot 1 april 2017.   Lees verder


27 oktober 2015

Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep Loonakkoord

Het Gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de FNV om de afspraken ongeldig te laten verklaren dinsdag afgewezen.  Lees verder


22 oktober 2015

VCP: Voor alle inkomens een gedegen pensioen

Speculaties over verslechteringen maximum pensioenopbouw doen de discussie over toekomst van het pensioenstelsel geen goed. “Wij willen over een beter toekomstbestendig pensioenstelsel praten, niet over een inperking”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein, in reactie op de uitspraken van de staatssecretaris in FD Pensioenen. Staatsecretaris Klijnsma geeft in dat interview aan dat de hoogte van het salaris waarover je pensioen opbouwt in zekere zin arbitrair is. Ze zegt: "We ......  Lees verder


19 oktober 2015

Ook MBO-instellingen starten uitbetaling loonakkoord in november

​De FvOv, CNV Onderwijs en de MBO Raad hebben een overeenkomst gesloten waarbij, vooruitlopend op de totstandkoming van een nieuwe CAO MBO, de lonen al verhoogd worden. Daarmee maakt, behalve het VO, ook het MBO een start met de uitvoering van het centraal overeengekomen loonakkoord dat voorziet in loonsverhogingen voor 2015 en 2016. De overeenkomst houdt in dat de MBO Raad haar leden (de MBO-instellingen) via een verenigingsbesluit verzoekt om op zo kort mogelijke termijn (in de maand november a.s.) uitvoering te geven aan de volgende salarismutaties:  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: