Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 februari 2020

CMHF en andere vakbonden DGO Financiën uitten hun zorg bij de minister

De CMHF en de andere bonden in het DGO bij het Ministerie van Financiën hebben naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen bij de Belastingdienst een dringende brief geschreven aan de 2e kamer en Minister Hoekstra (foto). Zij spreken daarin hun zorg uit dat de minister wel maatregelen neemt in de besturing van de Belastingdienst, zonder dat gekeken wordt naar de fiscale kennis van leidinggevenden, maar geen maatregelen neemt in de uitvoering, waar de medewerkers nadrukkelijk om vragen. De medewerkers vragen om een veilige werkomgeving, uitvoerbare wetgeving en een betere ICT.   Lees verder


31 januari 2020

Uitleg en beantwoording vragen samenvallende diensttijd ABP

We zijn inmiddels een week verder en ABP heeft mede op basis van onze vragen een lijst opgesteld met “veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd met pensioen van uw partner”. Voor we nader ingaan op de antwoorden schetsen we u eerst hoe de regeling in elkaar zit.   Lees verder


29 januari 2020

​Update: ABP wijst deelnemers actief op mogelijke aanvulling

Er is veel onduidelijkheid bij diverse deelnemers en de CMHF heeft veel vragen ontvangen en blijft vragen ontvangen, soms zelfs na een gesprek met het KKC (Klant Contact Centrum). De CMHF heeft ABP gevraagd aandacht te besteden aan de onderwerpen die wij signaleren. Nog deze week zal er via een Q&A (vraag en antwoord)-toelichting meer verduidelijkt worden, zo is ons toegezegd. Indien uw “vraag” niet valt onder één van genoemde onderwerpen, laat het ons dan weten. Indien u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, raden wij u aan om contact op te nemen met ABP. Het speciale telefoonnummer van ABP (045 - 579 6170) is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.30 uur.   Lees verder


24 januari 2020

ABP wijst deelnemers actief op mogelijke aanvulling

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Neemt u dan contact op met het speciale telefoonnummer bij ABP 045 – 579 6170, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 -17.30 uur of vul het ABP-formulier in (zie link onderaan dit artikel). Al geruime tijd publiceert de CMHF over elementen uit het pensioenreglement van ABP, waaronder de mogelijke aanvulling wegens samenvallende diensttijd. Ook omroep MAX heeft hier eerder aandacht aan besteed en zal vanavond wederom, in het programma Meldpunt, aandacht geven aan de aanvulling wegens ‘samenvallende diensttijd’. ABP zal ook extra aandacht besteden aan het informeren, o.a. door een aparte telefoonlijn waar experts mensen te woord staan. Vragen van leden van de CMHF zorgden al voor een verbetering in de communicatie. Zo wordt er nu een extra brief gezonden om mensen te attenderen op de mogelijke aanvulling, zodra hun partner de AOW-leeftijd nadert. Zoals de CMHF al eerder meldde komen enkele duizenden deelnemers per jaar in aanmerking voor toepassing van deze regeling. Gemiddeld genomen gaat het daarbij om een aanvulling van €500,- euro per jaar.  Lees verder


13 januari 2020

Ontdek hoe het met jouw 21st century skills staat!

Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Denk hierbij aan kennis van technologische mogelijkheden en vaardigheden als nieuwsgierigheid, samenwerken en het vinden, verzamelen en beoordelen van informatie. Het A+O fonds Rijk wil alle rijksmedewerkers ondersteunen om tijdig deze vaardigheden te ontwikkelen en heeft daarom een zelfscan 21st century skills ontwikkeld. Ruim 500 rijksmedewerkers hebben geholpen de zelfscan zo toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar mogelijk te maken voor alle rijksmedewerkers. Het resultaat is vanaf vandaag beschikbaar.  Lees verder


20 december 2019

Beste wensen voor 2020

Het bestuur en medewerkers van de CMHF wenst u alle goeds voor 2020!  Lees verder


19 december 2019

NU'91 trekt opzegging CMHF-lidmaatschap in

In oktober 2018 heeft NU'91 haar lidmaatschap van de CMHF opgezegd. Afgelopen jaar heeft NU'91 dit besluit met haar leden geëvalueerd en op basis hiervan heroverwogen. Dit heeft ertoe geleid dat de opzegging is ingetrokken.  Lees verder


18 december 2019

P-reglement Ministerie van Financiën getekend

Op 17 december 2019 is door de CMHF-vertegenwoordiger bij het Ministerie van Financiën Dennis Baegen, samen met de vertegenwoordigers van de andere vakbonden en de SG Manon Leijten, het P-reglement (personeelsreglement) voor dat ministerie getekend. Samen met de cao rijk en het arbeidscontract is daarmee de nieuwe rechtspositie in het kader van de Wnra per 1 januari as. bekend.  Lees verder


13 december 2019

Pensioenmiddag 13 november jl.

Op 13 november jl. vond een interessante en zeer goed bezochte CMHF pensioenmiddag plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. De middag stond in het teken van de rekenrente en had als gastspreker Bernard van Praag en Dick Boeijen. De vermeende discussie tussen Van Praag en Werker verviel helaas. Door trieste familieomstandigheden moest Bas Werker op het laatste moment afzeggen. Desalniettemin werd het een boeiende middag. Voor diverse impressies van deze middag .............  Lees verder


25 november 2019

​Meerderheid Verantwoordingsorgaan (VO) ABP adviseert negatief over het door het bestuur ABP voorgenomen premie- en indexatiebesluit 2020

Jaarlijks – meestal tegen het einde van het jaar - komt het bestuur ABP met een voorstel over hoe in het eerstvolgende jaar de pensioenpremie zich zal ontwikkelen en of er in dat jaar sprake zal zijn van indexatie en zo ja, in welke omvang. Het voorstel van het bestuur wordt teruggevonden in de premie- en indexatienota ABP. Bij het opstellen van de premie- en indexatienota sluit het bestuur aan bij haar doelstellingen voor het fonds en haar (meerjarig) premie- en indexatie beleid. Maar evenzeer worden de actuele ontwikkelingen mede in overweging genomen. De CMHF-fractie heeft na zeer intensief overleg, negatief geadviseerd.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: