Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 januari 2018

​ANW-compensatieregeling blijft gelden tot 1 mei 2018

Sociale partners in de Pensioenkamer en het ABP-bestuur zijn overeengekomen om de bestaande ANW-compensatieregeling nog te laten voortbestaan tot 1 mei 2018. Eerder is gecommuniceerd dat de regeling werd voortgezet tot 1 februari 2018. Dat wordt dus nu 1 mei 2018. Omdat er pas laat in december 2017 vanuit het ABP op het individu gerichte informatie vrijkwam en veel deelnemers zich overvallen voelden door de afschaffing van de regeling, is nu besloten de regeling nog tot 1 mei 2018 te laten doorlopen. De andere reden voor uitstel is dat sociale partners meer tijd krijgen om een alternatieve (verzekerings-)oplossing op te zetten. Dat betekent dat de partners van ABP-deelnemers die overlijden vóór 1 mei 2018 nog de ANW-compensatie krijgen volgens de regeling die in 2017 gold. De uitzonderingsregeling .........  Lees verder


24 januari 2018

De macrostabiele discontovoet en uw pensioenindexatie

Het kamerlid Martin van Rooijen verdedigde woensdag 24 januari 2018, in de Tweede Kamer het 50Plus initiatief wetsvoorstel te komen tot een tijdelijke aanpassing van de rekenrente waarmee de toekomstige betalingsverplichtingen van pensioenfondsen moeten worden berekend  Lees verder


22 januari 2018

VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel. Dat zeggen de vakcentrales VCP en FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het voorstel van 50Plus om tijdelijk te rekenen met een minimale langetermijnrente van 2 procent. Dat wetsvoorstel wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel van 50Plus moet ertoe leiden dat er eerder geïndexeerd wordt en dat pensioenkortingen worden voorkomen.  Lees verder


9 januari 2018

Reactie CMHF op uitzending RADAR over ANW-hiaat

​Gisteravond is er een uitzending van RADAR over o.a. het ANW-hiaat gesproken, en de enorme financiële consequenties die het afschaffen van de ANW-compensatie kan hebben. Een kwestie die de CMHF zeer bezighoudt, gelet op het mogelijke effect voor weliswaar een relatief kleine groep van de ABP-populatie maar dan wel in forse mate! Zoals gisteren in RADAR werd betoogd: zelfs een inkomensterugval tot onder de armoedegrens. Hier moet op ultrakorte termijn – voor 1 februari a.s.! - een oplossing voor worden getroffen; de financiën kunnen deze keer het probleem niet zijn gezien de kleine groep.  Lees verder


1 januari 2018

Wij wensen u een gelukkig 2018!

Het bestuur en medewerkers van de CMHF wensen u een mooi 2018!  Lees verder


12 december 2017

​Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij VCP

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met de toetreding van HZC. Dat betekent dat HZC onder de vlag van de VCP mee gaat doen aan het sociaal-economisch overleg. HZC behartigt de belangen van machine gebonden personeel werkzaam in onder meer de bouw, landbouw, beroepsgoederenvervoer, grondverzet, wegenbouw, railinfra en offshore......  Lees verder


11 december 2017

Waarom de discussie over het nieuwe pensioenstelsel zo lang duurt

Er wordt in de pers al jaren gepubliceerd over het naderende einde van het huidige pensioenstelsel in Nederland en het begin van een ander nieuw stelsel, meer toegespitst op moderne arbeidsverhoudingen en een veranderende maatschappij.   Lees verder


10 december 2017

Belangrijke mededeling: ANNULERING CMHF-ledenraad van 11 december - nieuwe datum 9 januari

In verband met de weersverwachting voor maandag 11 december is besloten de Ledenraad van maandag 11 december te annuleren. Inmiddels is besloten dat de Ledenraad zal worden gehouden op dinsdag 9 januari   Lees verder


4 december 2017

ABP toont persoonlijke pensioenpot

Het ABP heeft bekend gemaakt dat het in 2018 aan alle actieve deelnemers een overzicht wil sturen van hun opgebouwde en nog op te bouwen pensioenpot als ze bij het fonds blijven tot pensioendatum. Het is een antwoord van ABP op het gebrek aan vertrouwen in het functioneren van het fonds. Er zijn mensen die denken dat het bijdragen aan een verplicht gesteld pensioenfonds weggegooid geld is. Er zijn mensen die denken dat zij op hun pensioendatum de hond in de pot zullen vinden. De bedoeling van de actie is de deelnemer meer bij het fonds te betrekken doordat zij op ‘MijnABP’ op zoek gaan naar het voor hen gereserveerde vermogen en daardoor zoveel mogelijk wantrouwen weg te nemen. De CMHF heeft het ABP duidelijk gemaakt dat ......  Lees verder


30 november 2017

DJI-convenant: Werken aan een 'Solide personeelsbeleid' getekend

Op 28 november j.l. is er door de bonden samen met de werkgever en de medezeggenschap een convenant ondertekend dat voor de komende vier jaar zekerheid moet bieden voor de sector. Arend de Korte, voorzitter van de Vereniging van gevangenisdirecteuren vertegenwoordigd (VDPI), is blij met .....  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: