Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

11 december 2018

Begroting SZW: de belangrijkste voorstellen van de VCP

In de week van 3 december behandelde de Tweede Kamer de begroting van SZW. In de aanloop naar het debat heeft de VCP een brief naar de Kamer gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse onderwerpen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten. De nu gepresenteerde uitwerking van het regeerakkoord laat zien dat middeninkomens weinig tot geen lastenverlichting krijgen. Er zijn zelfs in 2019 nog lastenverzwaringen. Jaar op jaar moeten we helaas constateren dat middeninkomens in de mangel raken; de nu voorgestelde lastenverlichting lijkt ook niet aan hen besteed. Het kabinet verwacht een kleine koopkrachtstijging voor werkenden het komende jaar, helaas blijkt dit totaal afhankelijk van de verwachte loonontwikkeling en de verwachte inflatie.   Lees verder


4 december 2018

Principeakkoord Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 – 1 juli 2020

Afgelopen donderdag 29 november 2018 hebben de vier centrales van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster(GOAAK) aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging over het principeakkoord van 4 oktober jl. De uitslag van de terugkoppeling van de ledenraadplegingen was reden om het principeakkoord open te breken om de looptijd van de cao en de looptijd van de salarisontwikkeling beter op elkaar te laten aansluiten. We hebben na intensief overleg afgesproken om de looptijd van de cao te verlengen met een half jaar: van 31 december 2019 naar 30 juni 2020. Ook de salarisontwikkeling is aangepast: het eerder afgesproken percentage per 1 januari 2020 van 2,5% is met 0,5% verhoogd naar 3%. Hierdoor worden looptijd en salarisontwikkeling meer ..   Lees verder


Blogposts

29 november 2018

​Vertrouwen

Aan het begin van mijn marine loopbaan in 1979 stond ik aangetreden en de commandant sprak tegen mij en mijn jaargenoten: "Ik schenk u mijn vertrouwen! Beschaam het niet, het is moeilijk terug te verdienen". Hij heeft die ochtend veel meer gezegd, maar die twee zinnen zijn, ook 40 jaar na dato, blijven hangen. En het is gemis aan vertrouwen, dat ik om mij heen bespeur, in de media, aan de onderhandelingstafels. Het vertrouwen in de overheid, het gezag is geërodeerd. Burgemeesters die aankondigen dat bepaalde wetgeving niet kan worden gehandhaafd vanwege prioritering. De politie die duizenden zaken gewoon niet kan behappen, vanwege gebrek aan menskracht. Doorgeschoten bezuinigingen op uitvoerende diensten als de belastingdienst, de krijgsmacht en de ondersteunende overheids-ICT. Ook het vertrouwen in pensioenfondsen is, Lees verder


24 oktober 2018

Een nieuwe fase met nieuwe uitdagingen

​Natuurlijk zag ik het aankomen. Jaren geleden hoopte ik al dat ik ooit die geweldige dag zou meemaken. De dag van de herwonnen vrijheid……De eerste dag van mijn pensioenperiode. Verlost van de dagelijkse beslommeringen, die eigenlijk altijd door anderen werden bepaald. Nu zelf weer baas zijn over mijn agenda! Wat een weelde! Maar – eerlijk is eerlijk – naarmate de dag naderde begonnen ook andere gevoelens de kop op te steken. Straks hoor je er niet meer bij….doe je niet meer mee…..en gaat – symbolisch – het uniform uit. En wat dan…?Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op onze website? Meld u aan voor de Nieuwsbrief en/of de NieuwsAttentieBlokjes. Kijkt u even op onze Contactpagina?

Dekkingsgraad

Klik op het grafiekje voor het uitgebreide artikel met nog meer grafieken over de dekkingsgraad van de diverse pensioenfondsen - laatst bijgewerkt medio november 2018.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: