Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

31 juli 2017

Definitief akkoord nieuwe cao Wageningen Research

Op maandag 3 juli was er een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao bij Wageningen Research. Na een ledenraadpleging waaruit bleek dat de leden kunnen instemmen met het bereikte resultaat ........................  Lees verder


7 juli 2017

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

​Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben 6 juli 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.  Lees verder


Blogposts

8 augustus 2017

Formatie

Na enkele weken genieten van de prachtige omgevingen en het fraaie weer in Italië, ben ik weer terug. Net op tijd om de Leeuwinnen tegen Denemarken in een spannende finale Europees voetbalkampioen te zien worden. Hulde. En om te zien dat er een geregistreerde praktiserend huisarts is van 93 jaar, die als motto heeft: ‘Ik heb een dienend beroep, niet een verdienend beroep’. Een motto waar veel van de leden van de CMHF zich in zullen herkennen: de maatschappij, de medemens dienend. Alleen zullen de meesten daarnaast ook van mening zijn dat er een zekere leeftijd is, waarop dat dienen mag ophouden, voor een mooie oude dag met een goed pensioen. Lees verder


6 juli 2017

Reginald Visser: '12 jaar voorzitterschap: het is voorbij gevlogen'

​Na 12 jaar is het moment gekomen om het stokje, in deze de voorzittershamer, van de CMHF over te dragen aan de jongere generatie. Terugkijkend op de achterliggende 12 jaar, het is voorbij gevlogen. Er is ook veel gebeurd, het vakbondslandschap is flink veranderd en de CMHF-organisatie is in de loop der jaren aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. En die aanpassing zal door gaan, zeker wanneer de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren, waartoe de overheid heeft besloten, zijn beslag heeft gekregen. Dat duurt nog even, de invoering wordt voorzien in 2020.Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Heeft u onze laatste Nieuwsbrief van 4 juli 2017 al gelezen? Hierin o.a. Pensioenplan VCP, ABP-regeling, onderhandelaarsakkoord bij Gemeenten, acties bij Defensie, 100 jaar CMHF en wisseling CMHF-voorzitter. Link onderaan deze pagina.

Dekkingsgraad

Klik op het grafiekje voor het uitgebreide artikel met nog meer grafieken over de dekkingsgraad van de diverse pensioenfondsen - laatst bijgewerkt medio augustus 2017

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: