Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 november 2019

​Meerderheid Verantwoordingsorgaan (VO) ABP adviseert negatief over het door het bestuur ABP voorgenomen premie- en indexatiebesluit 2020

Jaarlijks – meestal tegen het einde van het jaar - komt het bestuur ABP met een voorstel over hoe in het eerstvolgende jaar de pensioenpremie zich zal ontwikkelen en of er in dat jaar sprake zal zijn van indexatie en zo ja, in welke omvang. Het voorstel van het bestuur wordt teruggevonden in de premie- en indexatienota ABP. Bij het opstellen van de premie- en indexatienota sluit het bestuur aan bij haar doelstellingen voor het fonds en haar (meerjarig) premie- en indexatie beleid. Maar evenzeer worden de actuele ontwikkelingen mede in overweging genomen. De CMHF-fractie heeft na zeer intensief overleg, negatief geadviseerd.   Lees verder


22 november 2019

'Ambtenaren zijn je grootste kapitaal'

Dat is de titel van de publicatie op Binnenlands Bestuur n.a.v. de uitkomsten van een door de Sector Rijk van de CMHF gehouden enquête onder haar leden. 'Erken het belang van vakmanschap en vakkennis van ambtenaren en zorg voor een degelijke kennis- en onderzoeksinfrastructuur, zodat ambtenaren hun werk naar eer en geweten kunnen doen.'  Lees verder


Blogposts

25 november 2019

‘Haagse uitzichtbeperkende olifant van het kabinet Rutte’ moet worden overgeplaatst

​Ooit zei Ruud Gullit als coach van Feyenoord dat hij niet te benijden was. Ik denk dat onze premier dat gevoel nu ook heeft. Na 9 jaar premierschap met het motto 'Visie is de olifant die het uitzicht belemmert', kan hij denk ik niet anders concluderen dat de uitvoering van dit motto als een olifant in een (publieke sector) porseleinkast heeft uitgepakt. De afgelopen weken was het een komen en gaan van werknemers die hun zorgen hebben geuit over de scherven die hoognodig aan elkaar moeten worden gelijmd om het werk in belang van onze samenleving nog te kunnen blijven uitvoeren. De maat is vol, de werknemers uit de publieke sector spreken hun zorg uit over de (nood)toestand binnen hun sector. De werkdruk neemt, door de snel vergrijzende en ontgroenende samenleving, nog meer toe. Daarbij komt dat de toenemende en verhardende criminaliteit en de 'alles is voor Bassie mentaliteit' een steeds groter probleem worden. Dit heeft als gevolg dat veel werknemers in de publieke sector het werk niet meer leuk vinden of de financiële waardering te laag vinden om zich nog voor onze samenleving in te zetten. Lees verder


23 september 2019

De FIFA en het Pensioenakkoord

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ging het onder veel meer, uiteraard ook over de pensioenen. Buitengewoon bijzonder vond ik de opmerking van premier Rutte over de pensioenen: dat is tussen sociale partners; daar gaat het kabinet niet over. Alsof de president van de FIFA zegt: ‘Voetbal, ja, dat is tussen de clubs, daar ga ik niet over’, voor het gemak voorbijgaand aan het feit dat de FIFA wél de spelregels van het voetbalspelletje dicteert. Zo is het natuurlijk ook in pensioenland: de inhoud van de pensioenregelingen zijn inderdaad afspraken tussen de sociale partners, maar de spelregels waaraan die regelingen moeten voldoen en waar de pensioenfondsen aan moeten voldoen, vloeien wel voort uit de Pensioenwet, en daar hebben Kabinet en Tweede Kamer álles over te zeggen. Natuurlijk ingefluisterd door De Nederlandse Bank, die zowel ‘onafhankelijk’ adviseur van het Kabinet is, als toezichthouder als Kroonlid van de SER. Hoeveel vingers in de pensioenpap wil je hebben? ...Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op onze website? Meld u aan voor de Nieuwsbrief, de PensioenPost en/of de NieuwsAttentieBlokjes. Kijkt u even op onze Contactpagina?

Dekkingsgraad

Klik op het grafiekje voor het uitgebreide artikel met nog meer grafieken over de dekkingsgraad van de diverse pensioenfondsen - laatst bijgewerkt medio oktober 2019.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: