Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 juli 2017

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

​Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben 6 juli 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.  Lees verder


6 juli 2017

​CAO-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Op donderdag 6 juli hebben CMHF, FNV Overheid, Ambtenarencentrum en CNV Overheid het cao-overleg hervat. Nu er een akkoord is over VWNW-beleid en daarover duidelijkheid is, was het hoog tijd voor een cao-afspraak. Onze gezamenlijke eis is een loonruimte van 3%. Niet meer dan logisch als we kijken naar de ontwikkelingen, de uitspraken van economen, de minister van Financiën en de cao’s om ons heen. Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging. En daar willen we niet voor betalen door allerlei verslechteringen in de cao!  Lees verder


Blogposts

6 juli 2017

Reginald Visser: '12 jaar voorzitterschap: het is voorbij gevlogen'

​Na 12 jaar is het moment gekomen om het stokje, in deze de voorzittershamer, van de CMHF over te dragen aan de jongere generatie. Terugkijkend op de achterliggende 12 jaar, het is voorbij gevlogen. Er is ook veel gebeurd, het vakbondslandschap is flink veranderd en de CMHF-organisatie is in de loop der jaren aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. En die aanpassing zal door gaan, zeker wanneer de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren, waartoe de overheid heeft besloten, zijn beslag heeft gekregen. Dat duurt nog even, de invoering wordt voorzien in 2020.Lees verder


6 juli 2017

Uitdagingen in o.a. arbeidsvoorwaarden- en pensioenland

​Maandag 26 juni ben ik door de Ledenraad CMHF benoemd tot voorzitter van onze centrale. Na 38 jaar te hebben gewerkt bij de Koninklijke Marine, een hele ommezwaai. Ik dank de leden van de CMHF voor het in mij gestelde vertrouwen. Reginald Visser heeft de CMHF gedurende ruim 12 jaar door een aantal woelige periodes geleid, maar nu ik het roer van hem overneem, bevindt de CMHF zich voor eventjes in rustiger vaarwater. Reginald, dank voor jouw inzet voor de CMHF gedurende al die jaren! Ik schrijf ‘eventjes’, want zowel in arbeidsvoorwaardenland, pensioenland als in de politiek is het op dit moment niet duidelijk, waar het heen gaat.Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Heeft u onze laatste Nieuwsbrief van 4 juli 2017 al gelezen? Hierin o.a. Pensioenplan VCP, ABP-regeling, onderhandelaarsakkoord bij Gemeenten, acties bij Defensie, 100 jaar CMHF en wisseling CMHF-voorzitter. Link onderaan deze pagina.

Dekkingsgraad

Klik op het grafiekje voor het uitgebreide artikel met nog meer grafieken over de dekkingsgraad van de diverse pensioenfondsen - laatst bijgewerkt medio juli 2017

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: