Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 september 2016

MedezeggenschapsLAB verRIJKT met jongeren

Met medezeggenschap heb je invloed op jouw toekomst en die van je collega's op je werk. Juist ook jongeren hebben ideeën over hoe het anders en beter kan op het werk. Maar op dit moment zijn er te weinig jongeren actief binnen de ... Lees verder


7 september 2016

'Vaardigheden spoormedewerkers bedrijfsoverstijgend inzetten'

Het zou goed zijn als de vaardigheden en competenties van spoormedewerkers bedrijfsoverstijgend worden ingezet. Dat vindt voorzitter Hans Montanus van de VHS, de vakvereniging voor spoor- en infraprofessionals. “Nu zijn ze allemaal op hun eigen vierkante meter bezig, maar als het gaat om ingewikkelde zaken dan heb je alle brains en vaardigheden nodig die je kunt krijgen. En die zijn er in overvloed in de sector.”  Lees verder


4 augustus 2016

Voordragen voor Ien Dales Integriteits Award kan tot 1 september 2016

Organisaties en instellingen in de hele publieke sector kunnen tot 1 september van dit jaar kandidaten voordragen voor de tweejaarlijkse Ien Dales Award 2016 voor het versterken van de integere publieke sector.Kandidaten moeten zi... Lees verder


19 juli 2016

Brandweerkamer en bonden stellen een verkenner in

​Naar aanleiding van een informeel gesprek tussen de onderhandelingsdelegatie van de Brandweerkamer en vakbonden, is besloten een onafhankelijke verkenner in te schakelen die de verschillen en/of overeenkomsten tussen beide voorstellen feitelijk in kaart brengt. De verkenner wordt op zeer korte termijn gezocht.  Lees verder


18 juli 2016

Ons pensioen naar het buitenland?

​Over pensioen vallen vele indianenverhalen te vertellen, ook wanneer het gaat om bemoeienis van Europa met ‘onze’ pensioenen. Zo ook vorige week, toen de angst opwelde dat in navolging van belastinggeld nu ook pensioengeld verdwijnt naar onze zuidelijke EU-medelidstaten. Dat lekt overigens nu al weg door de lage rente.  Lees verder


8 juli 2016

“Perspectief voor verdere uitwerking toekomstig pensioenstelsel”

Eerste VCP-reactie op SZW Perspectiefnota pensioenen: “Terecht geeft de perspectiefnota aan dat collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling thuishoren in het pensioenstelsel van de toekomst”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het is positief dat het kabinet verder wil gaan met het uitwerken van het toekomstig pensioenstelsel langs de lijnen door de SER geschetst.   Lees verder


7 juli 2016

Acties Brandweerpersoneel - Vrijwilligers solidair

​De Vereniging van BrandweerVrijwilligers VBV, aangesloten bij de CMHF, roept leden op solidair te zijn met de beroeps brandweercollega's en geen werk over te nemen dat door hen is stilgelegd. In verschillende regio's wordt alleen nog maar bij spoedgevallen uitgerukt. Deze acties zijn het gevolg van het vastgelopen overleg over de herziening van het overgangsrecht FLO.  Lees verder


7 juli 2016

Vakcentrale VCP spreekt zich als eerste uit over SER-verkenning pensioenen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het door de SER uitgewerkte pensioencontract. ‘Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is voor de VCP duidelijk een stip op de horizon als het nieuwe toekomstbestendige pensioencontract. Er moet bij de verdere uitwerking dan wel aan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten worden voldaan’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.  Lees verder


20 juni 2016

Onderhandelingen Brandweerkamer lopen vast - ultimatum tot 23 juni

Nadat er ook vandaag geen voortuitgang is geboekt in de gesprekken in de Brandweerkamer met de vakbonden over de herziening van het overgangsrecht FLO, heeft de CMHF vandaag in een brief aan de voorzitter van de Brandweerkamer, een ultimatum gesteld. Dit ultimatum loopt tot 23 juni om 10.00 uur. In deze brief wordt .o.a. gemeld hoe teleurgesteld en verontrust men is dat het na ruim een jaar onderhandelen nog niet is gelukt om met de Brandweerkamer tot overstemming over een herziening van het overgangsrecht FLO te komen. Dit ondanks veelvuldig overleg. De bonden zagen geen perspectief meer in de onderhandelingen die op 20 juni plaatsvonden...   Lees verder


14 juni 2016

​NFU komt afgesproken loonsverhoging niet na

De werknemersorganisaties AC/FBZ, FNV, CMHF en CNV hebben geconstateerd dat bij de salarisbetaling van januari 2016, de overeengekomen 1,4% loonsverhoging per 1 januari 2016 niet door medewerkers in de umc's is ontvangen. Daarom hebben de vier werknemerspartijen er bij de NFU op aangedrongen om de verplichtingen uit de loonovereenkomst na te komen. Werkgeversorganisatie NFU heeft zich eerder nadrukkelijk op het standpunt gesteld zich achter de afspraken bij de loonovereenkomst te stellen. In juli 2015 werd  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: