Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 december 2019

Pensioenmiddag 13 november jl.

Op 13 november jl. vond een interessante en zeer goed bezochte CMHF pensioenmiddag plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. De middag stond in het teken van de rekenrente en had als gastspreker Bernard van Praag en Dick Boeijen. De vermeende discussie tussen Van Praag en Werker verviel helaas. Door trieste familieomstandigheden moest Bas Werker op het laatste moment afzeggen. Desalniettemin werd het een boeiende middag. Voor diverse impressies van deze middag .............  Lees verder


25 november 2019

​Meerderheid Verantwoordingsorgaan (VO) ABP adviseert negatief over het door het bestuur ABP voorgenomen premie- en indexatiebesluit 2020

Jaarlijks – meestal tegen het einde van het jaar - komt het bestuur ABP met een voorstel over hoe in het eerstvolgende jaar de pensioenpremie zich zal ontwikkelen en of er in dat jaar sprake zal zijn van indexatie en zo ja, in welke omvang. Het voorstel van het bestuur wordt teruggevonden in de premie- en indexatienota ABP. Bij het opstellen van de premie- en indexatienota sluit het bestuur aan bij haar doelstellingen voor het fonds en haar (meerjarig) premie- en indexatie beleid. Maar evenzeer worden de actuele ontwikkelingen mede in overweging genomen. De CMHF-fractie heeft na zeer intensief overleg, negatief geadviseerd.   Lees verder


22 november 2019

'Ambtenaren zijn je grootste kapitaal'

Dat is de titel van de publicatie op Binnenlands Bestuur n.a.v. de uitkomsten van een door de Sector Rijk van de CMHF gehouden enquête onder haar leden. 'Erken het belang van vakmanschap en vakkennis van ambtenaren en zorg voor een degelijke kennis- en onderzoeksinfrastructuur, zodat ambtenaren hun werk naar eer en geweten kunnen doen.'  Lees verder


19 november 2019

Pensioenen: ‘Pas op de plaats’ positief, maar blijft afhankelijk van dagkoersen

Reactie VCP op pensioenmaatregelen Koolmees: De pensioenmaatregelen die minister Koolmees vandaag heeft aangekondigd kunnen goed uitpakken, maar veel hangt af van hoe de rente en de beurzen zich de komende tijd zullen gedragen. Dat zegt de VCP in een reactie op de brief die Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “We vinden het positief dat de minister met deze brief probeert rust te creëren. Daar hebben wij ook op aangedrongen. Het is nu zaak om door te gaan met de uitwerking van het pensioenakkoord”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.  Lees verder


7 november 2019

ABP-jaarprogramma Reality Check

5 november 2019 opende Koningin Máxima op een bijeenkomst in Utrecht de pensioen3daagse en gaf daarmee tegelijk ook het startsein voor het ABP jaarprogramma Reality Check. Op de bijeenkomst sprak ze met leraressen uit het basisonderwijs die deelnamen aan de door ABP aangeboden training Financiën in de Vingers, een onderdeel van de campagne. Namens de CMHF was hierbij ook aanwezig onze pensioenwoordvoerder Jacqueline van Langeraad. ABP is met deze campagne gestart naar aanleiding van het gegeven dat vrouwen bij ABP gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen dan mannen, met name doordat ze meer parttime werken. In de volgende CMHF-PensioenPost vindt u meer informatie.  Lees verder


29 oktober 2019

Brandbrief pensioenen

Naar aanleiding van de aanhoudende berichten van het ABP-bestuur over dreigende kortingen en/of enorme premiestijgingen en/of ambitieverlaging, hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO: CMHF, AC, ACOP/FNV en CCOOP/CNV) een brandbrief geschreven aan de verantwoordelijke minister, Wouter Koolmees. Hij is, met het kabinet, aan zet om de dreigende kortingen te voorkomen.   Lees verder


22 oktober 2019

CMHF Pensioenmiddag 13 november

De CMHF houdt zich in diverse gremia bezig met uw pensioen. Om met elkaar van gedachten te wisselen, kennis te delen en informatie te vergaren houden wij op 13 november a.s. DE PENSIOENMIDDAG. Deze middag zal in het teken staan van de veel genoemde en besproken REKENRENTE. Wij hebben een drietal interessante sprekers die hierover onderling en met u over van gedachten zullen wisselen. Voor het programma en aanmelden   Lees verder


15 oktober 2019

VCP roept minister op nog deze maand met oplossingen pensioenfondsen te komen

Op 16 oktober is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen. De VCP heeft aan de Tweede Kamer hierom een brief gestuurd, waarin zij aandacht vraagt voor diverse pensioenonderwerpen. In de brief roept de VCP de Tweede Kamerleden op het gesprek met de minister in overleg te treden. Zij roept daarbij de minister op om nog deze maand met oplossingen te komen voor de financiële posities van de pensioenfondsen. Een oplossing voor zowel voor de ontwikkeling van de pensioenpremies, de opbouw en het onnodig korten van de pensioenen. ''Wachten tot de begrotingsbehandeling eind november is te laat", aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp, "omdat de gesprekken aan diverse cao-tafels en binnen de pensioenfondsbesturen over de premies en opbouwpercentages nu al lopen''.  Lees verder


9 oktober 2019

Bonden roepen minister Grapperhaus op het matje

De gezamenlijke bonden FNV Overheid, Justitievakbond Juvox, CNV Publieke Zaak en de CMHF zijn geschokt en verontwaardigd over het nieuws van Nieuwsuur, dat de Klokkenluidster en anderen in de WODC kwestie maandenlang zijn getapt door het ministerie. Terwijl de minister in de kamer de klokkenluidster nota bene prees, werd zij, en anderen, al afgeluisterd. Ambtenaren die de klok luiden verdienen bescherming en waardering.   Lees verder


2 oktober 2019

Coalitiefractie Verantwoordingsorgaan ABP: Voorkom onnodige kortingen

De coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan van ABP ondersteunt de oproep van Corien Wortmann, voorzitter van pensioenfonds ABP, om onnodige kortingen te voorkomen. De coalitiefractie heeft een brede samenstelling van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden. Zij vormen zo zelf een afspiegeling van deelnemers van ABP.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: