Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

16 maart 2020

Coronacrisis: Acuut maatregelenpakket voor werkend Nederland

Stichting van de Arbeid werkt samen met het kabinet - Acuut maatregelenpakket voor werkend Nederland. Nu de situatie in Nederland drastisch wijzigt door de coronacrisis, wil de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet maatregelen nemen voor het behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden.   Lees verder


5 maart 2020

CMHF Pensioenmiddag 25 maart 2020 GEANNULEERD

In verband met het Corona-virus zal de pensioenmiddag van 25 maart a.s. geen doorgang vinden. Wij informeren u zodra een nieuwe datum gevonden is.   Lees verder


5 maart 2020

Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Van Buiten naar Binnen: de Sector Rijk CMHF draagt bij aan de ontwikkeling van een Leergang Ambtelijk Vakmanschap De Sector Rijk CMHF is onderdeel van een samenwerkingsverband, geleid door Stichting Beroepseer en het Tilburg Institute of Governance, dat dit jaar aan de slag gaat met het ontwikkelen en uitvoeren van een Leergang Ambtelijk Vakmanschap voor publieke organisatie. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Nationale Ombudsman, De ombudsman metropool Amsterdam en Maas theater en dans. Dit jaar gaan we op zoek naar twee pilotorganisaties: een gemeente en een rijksuitvoeringsorganisatie.  Lees verder


21 februari 2020

Belastingdienst: Van valse start naar doorstart

19 februari 2020 - Uit de Nieuwsbrief van de Samenwerkende centrales van overheidspersoneel in het Departementaal Georganiseerd overleg Financiën: 'Op 11 januari heeft de minister met de brief “Versterken besturing Belastingdienst” de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit “de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten vanuit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën”. Met de brief “Pas op, werk in uitvoering” hebben wij als vertegenwoordigers van de vier vakbonden de minister en de volksvertegenwoordiging geïnformeerd wat volgens de medewerkers van de Belastingdienst meer gaat helpen:   Lees verder


14 februari 2020

Start NS Cao-onderhandelingen: een goede eerste dag

Op 13 februari werden de voorstellenbrieven van de bonden en de werkgever uitgewisseld en toegelicht. De sfeer aan tafel was open en ontspannen, hoewel er best veel licht zit tussen de voorstellen van de bonden en die van NS. De hoofdonderwerpen in de inzetbrief van de VHS (CMHF):  Lees verder


12 februari 2020

VCP-meldpunt Wab: deel je ervaringen met ons!

Heb je vragen of wil je een melding doen rond de Wet arbeidsmarkt in balans? Laat het de VCP weten! De VCP heeft een meldpunt ingesteld voor de Wab, die begin dit jaar van kracht werd. De VCP roept werkenden op hun ervaringen met de nieuwe wet te delen. De meldingen die tot nu toe zijn gedaan, hebben betrekking op zaken als verandering in aantal uren, nieuwe tijdelijke contracten en de transitievergoeding. Volgens beleidsmedewerker Sacha Heemskerk komt uit de meldingen nog geen eenduidig beeld naar voren. “We vinden het belangrijk dat werknemers hun verhaal met ons delen. Denk daarbij aan werkenden die door de nieuwe regels eerder kans lopen op ontslag, een lagere ontslagvergoeding krijgen, of oproepkrachten die te laat horen dat ze toch niet hoeven te komen werken”, aldus VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.   Lees verder


12 februari 2020

Onderhandelingsresultaat cao CBR

12 februari 2020 - In de afgelopen maanden is er een intensief onderhandelingstraject doorlopen tussen directie en vakbonden bij het CBR. Gisteren is er een ultieme poging ondernomen om tot een cao te komen. Deze gezamenlijke poging heeft, na een langdurig en stevig overleg, vlak voor middernacht tot een onderhandelingsresultaat geleid. In de komende dagen zullen  Lees verder


6 februari 2020

CMHF en andere vakbonden DGO Financiën uitten hun zorg bij de minister

De CMHF en de andere bonden in het DGO bij het Ministerie van Financiën hebben naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen bij de Belastingdienst een dringende brief geschreven aan de 2e kamer en Minister Hoekstra (foto). Zij spreken daarin hun zorg uit dat de minister wel maatregelen neemt in de besturing van de Belastingdienst, zonder dat gekeken wordt naar de fiscale kennis van leidinggevenden, maar geen maatregelen neemt in de uitvoering, waar de medewerkers nadrukkelijk om vragen. De medewerkers vragen om een veilige werkomgeving, uitvoerbare wetgeving en een betere ICT.   Lees verder


31 januari 2020

Uitleg en beantwoording vragen samenvallende diensttijd ABP

We zijn inmiddels een week verder en ABP heeft mede op basis van onze vragen een lijst opgesteld met “veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd met pensioen van uw partner”. Voor we nader ingaan op de antwoorden schetsen we u eerst hoe de regeling in elkaar zit.   Lees verder


29 januari 2020

​Update: ABP wijst deelnemers actief op mogelijke aanvulling

Er is veel onduidelijkheid bij diverse deelnemers en de CMHF heeft veel vragen ontvangen en blijft vragen ontvangen, soms zelfs na een gesprek met het KKC (Klant Contact Centrum). De CMHF heeft ABP gevraagd aandacht te besteden aan de onderwerpen die wij signaleren. Nog deze week zal er via een Q&A (vraag en antwoord)-toelichting meer verduidelijkt worden, zo is ons toegezegd. Indien uw “vraag” niet valt onder één van genoemde onderwerpen, laat het ons dan weten. Indien u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, raden wij u aan om contact op te nemen met ABP. Het speciale telefoonnummer van ABP (045 - 579 6170) is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.30 uur.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: