Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

19 september 2017

Pijn voor ambtenaren

Deze Prinsjesdag wordt gekenmerkt door een beleidsarme begroting. Geen slecht nieuws maar dus ook geen goed nieuws. De middengroepen zullen in 2018 nog steeds de gevolgen van de crisis voelen waarvoor zij hebben moeten opdraaien. Slechts aan de onderkant zijn er reparaties; dit kabinet heeft sterk genivelleerd.  Lees verder


14 september 2017

Website over de Cao Nederlandse Universiteiten geactualiseerd

Welke cao-afspraken gelden precies voor universiteitsmedewerkers? Op de website www.caouniversiteiten.nl vinden medewerkers en werkgevers op een toegankelijke manier de belangrijkste afspraken uit de Cao Nederlandse Universiteiten 2016-2017 (verlengd tot 30 juni 2018). U vindt hier de belangrijkste informatie over loopbaan, werk en privé, werk en gezondheid, einde dienstverband en pensioen.....  Lees verder


6 september 2017

Werkdruk, publicatiedruk, bureaucratie

De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot ver boven de hoofden opgestapeld. Hiermee lieten we samen met het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL zien dat de werkdruk letterlijk te hoog is. Zie ook een filmpje over deze VAWO-actie Werkdruk....   Lees verder


5 september 2017

CMHF was ook aanwezig bij ludieke actie Breng de polder naar het Plein

Ook de CMHF deed mee met de ludieke actie op initiatief van de ANBO en met medewerking van o.a. de VCP onder het motto 'Wij brengen de polder naar het Plein'. De actie vond vandaag 5 september plaats; de dag dat het parlementaire jaar start.  Lees verder


4 september 2017

Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten

Zoals u weet hebben VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In het akkoord staan loonafspraken, afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen.  Lees verder


4 september 2017

PAS en pensioenopbouw

Per 1 januari 2018 treedt er een verandering op in de mogelijkheden voor pensioenopbouw als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68.  Lees verder


4 september 2017

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen

Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan.   Lees verder


2 september 2017

Sociaal plan Verzelfstandiging sportcentrum en theater gemeente Papendrecht getekend

1 september 2017 - In goed overleg met de vakbonden vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg (GO) is er een sociaal plan opgesteld voor de medewerkers van de teams sport en theater. Op donderdag 31 augustus heeft de ondertekening hiervan plaats gevonden. Om te komen tot een verzelfstandigd sport- en theaterbedrijf was het noodzakelijk om goede afspraken te maken over en voor het personeel dat betrokken is bij deze reorganisatie. In het GO waren de vakbonden FNV, CNV, CMHF, de medewerkers en de gemeente vertegenwoordigd.   Lees verder


30 augustus 2017

Pensioenrichtleeftijd versus pensioenleeftijd

Waarom de CMHF in de Pensioenkamer heeft ingestemd met een verhoging van de pensioenrichtleeftijd, deze keer per 1 januari 2018 naar 68 jaar.   Lees verder


31 juli 2017

Definitief akkoord nieuwe cao Wageningen Research

Op maandag 3 juli was er een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao bij Wageningen Research. Na een ledenraadpleging waaruit bleek dat de leden kunnen instemmen met het bereikte resultaat ........................  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: