Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

17 januari 2019

CMHF: stijging kosten niet op deelnemers pensioenfondsen afwentelen

CMHF roept kabinet op om stijging kosten toezicht DNB en AFM niet op deelnemers pensioenfondsen af te wentelen Minister Koolmees van Financiën heeft middels een brief op 6 december 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd dat in 2019 de toezichtkosten wederom gaan stijgen. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) verwachten in 2019 en 2020 omvangrijke onvoorziene uitgaven te hebben, die niet zouden kunnen worden opgevangen binnen het bestaande kostenkader. Het gaat hierbij over de gevolgen ...  Lees verder


21 december 2018

PensioenPost

Op 20 december is de eerste versie van PensioenPost verschenen. Omdat niet alle berichten voor iedereen leesbaar zijn treft u hieronder de PensioenPost als pdf.   Lees verder


21 december 2018

Beste wensen voor 2019

Het bestuur en medewerkers van de CMHF wensen u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!  Lees verder


20 december 2018

Vakbonden in colonne naar Den Haag: pensioenultimatum voor kabinet

Met tientallen voertuigen gaan vakbonden FNV, CNV en VCP donderdag 20 december in colonne naar Den Haag. Daar zullen ze het kabinet een kerstboodschap aanbieden in de vorm van een ultimatum. De bonden willen dat het kabinet structureel meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan komen er acties in vele sectoren, waarbij werkonderbrekingen en stakingen niet zijn uitgesloten.  Lees verder


19 december 2018

Overleg cao Provincies opgeschort

Op 17 december hebben de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) en het IPO het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort. De werkgevers en de vakbonden wilden naast een cao over 2019 ook afspraken maken over de eerste genormaliseerde cao zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de medewerkers bij de provincies en ....  Lees verder


11 december 2018

Begroting SZW: de belangrijkste voorstellen van de VCP

In de week van 3 december behandelde de Tweede Kamer de begroting van SZW. In de aanloop naar het debat heeft de VCP een brief naar de Kamer gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse onderwerpen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten. De nu gepresenteerde uitwerking van het regeerakkoord laat zien dat middeninkomens weinig tot geen lastenverlichting krijgen. Er zijn zelfs in 2019 nog lastenverzwaringen. Jaar op jaar moeten we helaas constateren dat middeninkomens in de mangel raken; de nu voorgestelde lastenverlichting lijkt ook niet aan hen besteed. Het kabinet verwacht een kleine koopkrachtstijging voor werkenden het komende jaar, helaas blijkt dit totaal afhankelijk van de verwachte loonontwikkeling en de verwachte inflatie.   Lees verder


4 december 2018

Principeakkoord Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 – 1 juli 2020

Afgelopen donderdag 29 november 2018 hebben de vier centrales van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster(GOAAK) aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging over het principeakkoord van 4 oktober jl. De uitslag van de terugkoppeling van de ledenraadplegingen was reden om het principeakkoord open te breken om de looptijd van de cao en de looptijd van de salarisontwikkeling beter op elkaar te laten aansluiten. We hebben na intensief overleg afgesproken om de looptijd van de cao te verlengen met een half jaar: van 31 december 2019 naar 30 juni 2020. Ook de salarisontwikkeling is aangepast: het eerder afgesproken percentage per 1 januari 2020 van 2,5% is met 0,5% verhoogd naar 3%. Hierdoor worden looptijd en salarisontwikkeling meer ..   Lees verder


30 november 2018

Steef Danse (BOA ACP) Professional van het Jaar 2018

Steef Danse van de vakbond BOA ACP is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2018. Dat is bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag. Steef Danse werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen. In die functie moet hij ervoor zorgen dat de veiligheid in treinen en op stations gewaarborgd is. De jury roemt Danse voor zijn bevlogenheid en vakmanschap als boa en voor zijn rol als inspirator en belangenbehartiger van zijn beroepsgroep. Vorig jaar werd neuropsycholoog Marijtje Jongsma (VAWO) verkozen tot VCP Professional van het Jaar. Zij maakt nu deel uit van de jury.   Lees verder


30 november 2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

De CMHF heeft, samen met de andere bonden FNV en CNV, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Pas als de achterban is geconsulteerd en partijen zien dat er breed draagvlak is voor de omzetting, zullen de afspraken definitief zijn. CMHF is blij dat het gelukt is om tot een goede 1 op 1 omzetting te komen en dat we tijdig tot een resultaat zijn gekomen. De rechten van medewerkers worden door de overgang per saldo niet slechter en we zien zelfs verbeteringen. We liggen als sector op schema voor de overgang naar de cao gemeenten!   Lees verder


29 november 2018

ACTIE: Ik sta stil bij Defensie

'De GOV|MHB roepen u op om samen met ons op maandag 3 december a.s. van 12.00 uur tot 12.01 uur stil te staan bij onze militairen/burgerambtenaren en Defensie. Eén minuut om stil te staan bij onze zorgen en deze uit te spreken en te delen. Stuur ons een foto/selfie van dit moment aan en plaats deze daarnaast op twitter, facebook enz. Hoe meer, hoe beter.'  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: