Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 juli 2017

Principeakkoord Cao Gemeenten

De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen. Meer hierover binnenkort..  Lees verder


30 juni 2017

​Cao provincies 2017-2018 een feit!

De achterban van de vier vakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en de CMHF, en die van de werkgever, hebben in ruime meerderheid ingestemd met het cao onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat we een nieuwe cao hebben voor de sector provincies, met een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. De afgelopen weken hebben vakbonden en IPO gezamenlijk een rondje langs alle provincies en twee omgevingsdiensten (DCMR en NZKG) gemaakt om voorlichting te geven over het onderhandelaarsakkoord. Dit is de cao partijen prima bevallen. Opvallend was de grote opkomst bij deze bijeenkomsten (tot wel 110 deelnemers) en de betrokkenheid van de aanwezigen: er werden veel verduidelijkende vragen gesteld. De cao leeft.   Lees verder


30 juni 2017

A&O-fonds Provincies publiceert digitale Personeelsmonitor 2016 ‘Target garantiebanen ruimschoots gehaald’

'De doelstelling van 88 garantiebanen bij de provincies in 2016 is ruimschoots gehaald. De meldingsfrequentie ziekteverzuim is gedaald van 1,5 naar 1,1 procent. Het totale ziekteverzuimpercentage bij de provincies is toegenomen van 4,0 naar 4,4 procent. En de instroom van provinciemedewerkers is veranderd: het aandeel van medewerkers onder de 35 jaar is hierin gestegen.’ Dit en meer is te lezen in de Personeelsmonitor Provincies 2016 die vanaf vandaag gepubliceerd is via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies.  Lees verder


29 juni 2017

​Gemiddelde leeftijd gemeenteambtenaren vlakt af - “Nog altijd veel winst te behalen bij het behouden van jongeren”

De trend dat de gemeentesector Abraham zou gaan zien lijkt gekeerd. Na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren. Dit blijft onverminderd belangrijk, want voorlopig zijn er nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners werkzaam bij gemeenten. De gemeentelijke bezetting komt wel in beweging; vooral wanneer het gaat om de instroom is er sprake van een stijging, in mindere mate geldt dit ook voor de uitstroom. De doorstroom blijft nog achter. Opvallend gegeven is dat waar voorheen de gemeente vooral een mannenbolwerk was, er nu evenveel mannen als vrouwen werkzaam zijn bij gemeenten. Dat aandacht voor verzuim belangrijk is en blijft, blijkt uit het feit dat het verzuim gestegen is. Met name als gevolg van een stijging van het langdurig verzuim.  Lees verder


28 juni 2017

Akkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Update: Vandaag hebben minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), en de vakbonden, waaronder de CMHF, in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid (VWNW) en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.   Lees verder


26 juni 2017

CMHF benoemt nieuwe voorzitter

Rob Hunnego is door de Algemene Ledenraad van de CMHF benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Reginald Visser op, die de CMHF 12 jaar heeft geleid. Hunnego heeft recent zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine beëindigd. Hij is veteraan na missies in Eritrea, Tsjaad en Afghanistan. Tussen 2009 en 2013 was Hunnego lid van het Centraal Bestuur CMHF. Reginald Visser heeft tijdens zijn voorzitterschap de CMHF gemoderniseerd. Hij was daarnaast ook enige jaren duovoorzitter Vakcentrale voor Professionals (VCP) en lid van de SER.  Lees verder


23 juni 2017

Uitslag stemming over principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel

De stemming over het principeakkoord is gesloten. Inmiddels is bekend wat de uitslag van alle bonden is. Er is bij alle bonden een ruime tot zeer ruime meerderheid voor het principeakkoord! Bij FNV heeft 87% positief gestemd en bij de CNV 90%. Bij de CMHF is 66% voor en bij de BVB is ook een zeer ruime meerderheid voor. Dit is gelukkig een zeer duidelijke uitslag; geen twijfelgeval maar een overtuigende meerderheid vóór het akkoord!! Hier zijn de onderhandelaars erg blij mee!!   Lees verder


22 juni 2017

​Ook De Unie, UOV en ANBO verbinden zich aan de VCP - Ledental groeit verder door naar 270.000

Vakbond De Unie, de belangenorganisatie voor senioren ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) sluiten zich definitief aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties per 1 juli. Dat betekent dat zij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag de handtekeningen gezet.....  Lees verder


20 juni 2017

Onderhandelingsresultaat CAO Movares 2017-2018

Bij Movares is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bereikt. Dit onderhandelingsresultaat zal met een positief advies aan de leden worden voorgelegd. Het onderhandelingsresultaat en de toelichting daarop vindt u hier .................  Lees verder


19 juni 2017

Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord cao Provincies

De vakbonden en het IPO hebben inmiddels het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Provincies ondertekend. Nu is het woord aan u! In de maand juni zijn er informatiebijeenkomsten op alle provinciehuizen. Tot 30 juni lopen ook de achterbanraadplegingen door zowel het IPO als de vakbonden. De nieuwe cao is een feit nadat de werknemers en werkgevers instemmen met het onderhandelingsresultaat. Voor informatie over het onderhandelaarsakkoord, waar en wanneer de informatiebijeenkomsten worden gehouden en de meeste gestelde vragen en antwoorden ..........................  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: