Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 maart 2018

Acties dreigen door groot loonverschil met rest overheidssectoren: ​‘Waterschap was ooit zo’n goede werkgever…’

‘In de veertien jaar dat ik hier werk zijn de onderhandelingen nog nooit zo moeizaam gegaan.’ Medewerkers van waterschap Rivierenland zijn het zat. Hun dijkgraaf en voorzitter van het Landelijk Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (LAWA) wil geen millimeter bewegen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Maar ze zijn niet de enige: alle medewerkers bij de Nederlandse waterschappen stemden tegen het eindbod van hun werkgever. Maar of het ook van staken komt? Stoelen tekort in Tiel, bij het Waterschap Rivierenland. Peilbeheerders, hydrologen, zuiveringstechnici, muskusratvangers en gemaalbeheerders praten in een bomvolle zaal over de vastgelopen cao-onderhandelingen. Tiel is de 14e locatie die CNV, FNV en CMHF samen aandoen  Lees verder


29 maart 2018

Vakbonden (FNV, CNV, VCP) maken psychische aandoeningen bespreekbaar

Vakbonden zetten zich in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Op 29 maart zetten ze daarom hun handtekening onder het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ Samen met werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies terugdringen. Bijna de helft van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie of burn-out. Op dit moment doen vertegenwoordigers van vakbonden en ondernemingsraden weinig dat specifiek gericht is op het bespreekbaar maken van psychische diversiteit. Dit blijkt uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma, een organisatie die zich inzet om psychische problematiek bespreekbaar te maken.  Lees verder


26 maart 2018

Principeakkoord cao-hbo 2018 - 2020

22-03-2018 - De vakorganisaties en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn een principeakkoord overeengekomen voor de cao-hbo 2018 - 2020. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, werkdruk, tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, professionalisering en duurzame inzetbaarheid, functiewaardering en loongebouw en faciliteiten medezeggenschap en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo.  Lees verder


22 maart 2018

Goed bezochte CMHF-kaderbijeenkomst: De medezeggenschap: factor van betekenis of papieren tijger?

19 maart - Klaartje de Boer van de VCP trapte de bijeenkomst af en gaf uitleg over wat de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER doet. Ook bracht zij de bestaande bedrijfscommissie voor de overheid (bedrijfscommissieoverheid.nl) onder de aandacht. Hier kunnen partijen (bestuurder en OR) om advies of bemiddeling vragen als zij er samen niet uitkomen. De tweede spreker van de middag was Bob Vermaak van e-democracy. Zij helpen ondernemingsraden invulling geven aan betekenisvolle participatie. Vermaak vertelde over een aantal recente projecten   Lees verder


16 maart 2018

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

​16 maart 2018 - De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vandaag de verkenning De vele kanten ​van banen combineren. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat er een veelkleurig palet aan motieven en meerdere verschijningsvormen zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. Wel ligt er een taak om praktische belemmeringen weg te nemen evenals knelpunten die mensen ervaren als zij handelen uit financiële noodzaak. De SER heeft naar alle vormen gekeken waarbij banen tegelijkertijd worden gecombineerd: meerdere banen in   Lees verder


22 februari 2018

​Vakbonden breken cao-onderhandelingen Rijk af

Vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF hebben vanochtend, na twee maanden, het cao-overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren afgebroken. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, gaf gisteren een loonwaarschuwing af. Zij stelt geen geld beschikbaar voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Daarmee wijkt ze sterk af van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging. Echter, een goed loonbod van de minister blijft uit. De vakbonden hebben in 2017 een tussen-cao afgesloten met de intentie .....  Lees verder


20 februari 2018

CMHF-kandidaten verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan: wij staan voor eerlijke informatie

In april 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe leden namens de deelnemers- en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP. De deelnemers- en pensioengerechtigde leden van het verantwoordingsorgaan worden iedere vier jaar opnieuw gekozen. Van 3 tot en met 30 april 2018 zijn er daarom verkiezingen. Rob Hunnego, voorzitter CMHF: ‘Met grote trots presenteer ik onze kandidaten voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Ze zijn deskundig, weten hoe ze de belangen van ABP-deelnemers moeten behartigen en vinden een goed pensioen voor iedereen belangrijker dan een politieke inkleuring of levensbeschouwelijke visie.   Lees verder


19 februari 2018

​CMHF: RVU-boete liever vandaag dan morgen van tafel

De CMHF is teleurgesteld dat ook dit kabinet de RVU-boete (Regeling Vervroegde Uittreding-boete) overeind houdt. In plaats van de RVU-boete zouden sectoren de mogelijkheid moeten krijgen om op maat afspraken te maken. Dat komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede. De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen. Vooral sectoren met een vervroegde uittredingsregeling voor mensen met een substantieel bezwarende functie zijn daarvan de dupe. Bij de overheid gaat het daarbij onder meer om functies bij defensie, politie en de luchtverkeersleiding.   Lees verder


15 februari 2018

CMHF ontdekt vangnet in ABP-regeling voor afschaffen ANW-compensatie

De CMHF heeft een vangnet ontdekt voor afschaffing van de ANW-compensatie bij pensioenfonds ABP. Volgens de bond kunnen daar mogelijk honderdduizenden mensen gebruik van maken. De CMHF adviseert iedereen die dit betreft te kijken of het afsluiten van een nabestaandenverzekering om de afschaffing van de ANW-compensatie op te vangen wel nodig is. Daarnaast raadt de CMHF aan om door ABP een individuele berekening te laten maken  Lees verder


13 februari 2018

​Belangrijke informatie met betrekking tot afschaffen ANW-compensatie (aangepaste versie)

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt. In de verschillende sectoren is men een oplossing aan het zoeken voor de actieve deelnemers maar onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: