Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

14 oktober 2021

Onderhandelingen cao Gemeenten weer opgestart

Meer dan 22.000 gemeenteambtenaren hebben een duidelijk signaal afgegeven ontevreden te zijn over de cao inzet van de VNG en de WSGO. Vanaf 6 april 2021 zijn er digitale bijeenkomsten in het land georganiseerd, is het statement met onze oproep aan VNG om tegemoet te komen aan onze eisen meer dan 17.000 keer ondertekend en, waren er ruim 4.000 deelnemers bij de online demonstratie op 16 september 2021 op de stoep van het VNG kantoor in Den Haag. Op 12 oktober 2021 hebben de medewerkers van de buitendiensten van de gemeente Amsterdam een succesvolle werkonderbreking gehouden om de eisen kracht bij te zetten.   Lees verder


12 oktober 2021

Lancering Geenpensioen.nl

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Ook voor ondernemingen is het belangrijk: Een pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan de binding met bestaande werknemers versterken. Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer.   Lees verder


11 oktober 2021

CMHF wil meer duidelijkheid over verduurzamingsstrategie ABP

Te snelle overgang naar duurzaam beleggen leidt tot minder rendement. Pensioenfondsbesturen worden steeds vaker onder druk gezet om afstand te doen van hun aandelen in fossiele en vervuilende industrie. Zo ook het ABP-bestuur. De CMHF heeft haar visie over dit belangrijke onderwerp met het ABP-bestuur gedeeld. De CMHF is van mening dat met duurzamer beleggen niets mis is.   Lees verder


7 oktober 2021

Cao Gemeenten - vernieuwd bod VNG en werkonderbreking gemeente Amsterdam

8 oktober 2021 - Op maandag 11 oktober om 10.00 uur loopt het ultimatum van FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF af. Vooruitlopend hierop heeft de VNG gisteren 7 oktober met een vernieuwd bod gereageerd.   Lees verder


6 oktober 2021

Rauwe randjes nieuw nabestaandenpensioen vragen om oplossing

6 oktober 2021 - In de voorstellen voor het nabestaandenpensioen in de nieuwe Pensioenwet zit een aantal onvolkomenheden. Die kunnen nabestaanden onevenredig hard treffen. De VCP pleit daarom in een opiniestuk voor aanpassingen. Het arbeidsgerelateerde nabestaandenpensioen is een complex onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt, vanwege de veelvoud van verschillende regelingen die bestaan. Politieke voorstellen en een advies van de Stichting van de Arbeid over het nabestaandenpensioen worden meegenomen in de nieuwe Pensioenwet. Er zitten veel verbeteringen in. Maar de invulling hiervan kent nog rauwe randjes:  Lees verder


6 oktober 2021

Rauwe randjes nieuw nabestaandenpensioen vragen om oplossing

6 oktober 2021 - In de voorstellen voor het nabestaandenpensioen in de nieuwe Pensioenwet zit een aantal onvolkomenheden. Die kunnen nabestaanden onevenredig hard treffen. De VCP pleit daarom in een opiniestuk voor aanpassingen. Het arbeidsgerelateerde nabestaandenpensioen is een complex onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt, vanwege de veelvoud van verschillende regelingen die bestaan. Politieke voorstellen en een advies van de Stichting van de Arbeid over het nabestaandenpensioen worden meegenomen in de nieuwe Pensioenwet. Er zitten veel verbeteringen in. Maar de invulling hiervan kent nog rauwe randjes:  Lees verder


1 oktober 2021

Leiding, medezeggenschap en vakbonden Financiën sturen brief aan informateur Remkes

1 oktober 2021 - In deze gezamenlijke brief wordt benadrukt dat leiding, medezeggenschap en vakbonden voor hetzelfde doel staan: een Belastingdienst en Toeslagen die er is voor iedereen in Nederland – voor een financieel gezond Nederland met financieel gezonde huishoudens. Wat daarvoor nodig is? O.a. voldoende zeggenschap, begrip, flexibiliteit, een stabiele financiering en voldoende personeel, kennis van de praktijk. De hele brief lezen .........  Lees verder


27 september 2021

Cao-overleg Rijk woensdag hervat

27 september 2021 - Op 7 juni heeft de werkgever Rijk een bod gedaan voor een nieuwe cao. Het bod heeft onder de rijksambtenaren tot veel, overwegend negatieve, reacties geleid. Deze reacties zijn zowel geuit via het Rijksportaal als via berichten gericht aan de bonden.   Lees verder


23 september 2021

Bonden bij Financiën roepen op tot rust, ruimte en regelmaat

23 september 2021 - In april dit jaar zijn de vier bonden bij Financiën voor het eerst naar buiten gegaan met de oproep voor rust, ruimte en regelmaat voor alle medewerkers bij het Ministerie van Financiën. Deze oproep was verzonden naar de media en opgepakt door Het Financiële Dagblad en het 20-uur journaal van de NOS op 16 april 2021. Nu in september is het tijd om in gesprek te gaan met de politiek.  Lees verder


21 september 2021

CMHF wil snel Deltaplan Publieke Sector

Voor 2021 en 2022 wordt een jaarlijkse groei van het BBP van rond 3% voorspeld. Maar deze verwachting heeft een keerzijde. Het aantal vacatures stijgt snel en de schaarste aan personeel in de publieke sector neemt met de dag toe. Onduidelijk is hoe de verwachte groei concreet met personele bezetting en met voldoende financiële middelen ingevuld gaat worden. De CMHF vindt het daarom nu tijd voor een Deltaplan Publieke sector. Een plan dat een duurzaam en houdbaar perspectief biedt voor het goed functioneren van de publieke sector.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: