Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

17 augustus 2022

Ambtenarencentrale CMHF: Kabinet: geef goede voorbeeld en breek overheidscao's open

Ambtenarencentrale CMHF roept het kabinet op om het goede voorbeeld te geven en overheidscao’s open te breken. Het kabinet roept bij monde van de ministers Kaag en Van Gennip de werkgevers op de lonen – fors – te verhogen om zodoende de sterk teruglopende koopkracht te repareren. De CMHF is het met de oproep van de ministers eens, zeker nu het kabinet niet voornemens is om de inflatie door middel van het verlagen van de belastingdruk te bestrijden. De grootste werkgever in Nederland is de Staat der Nederlanden oftewel datzelfde kabinet.   Lees verder


12 juli 2022

​Cao Rijk getekend

Op maandag 11 juli is de nieuwe cao voor rijksambtenaren ondertekend door alle partijen waaronder de CMHF. De nieuwe cao heeft een looptijd tot 1 juli 2024. De achterbannen van de bonden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.  Lees verder


23 juni 2022

Akkoord cao Rijk

Partijen bij de cao Rijk hebben een akkoord bereikt. Evenals bij de andere kabinetssectoren heeft het akkoord een lange looptijd met een gedifferentieerde loonstijging. De gemiddelde loonstijging gedurende de looptijd van 27 maanden bedraagt net geen 9%; voor de achterban van de CMHF gaat deze richting 8%. Naast deze verhoging van de schaalbedragen krijgen de rijksambtenaren tweemaal een uitkering van 450 euro (eind 2022 resp. april 2023).  Lees verder


16 juni 2022

Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen

Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom dat er een Pensioenlabel moet komen, waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe de arbeidsvoorwaarde pensioen is geregeld. Het Pensioenlabel geeft net als een energielabel helder inzicht in wat je later aan pensioen kunt verwachten.   Lees verder


6 juni 2022

Onderhandelaarsakkoord Defensie

In een speciale editie van het ProDef-bulletin presenteert de GOV|MHB het na vele maanden bereikte onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaarden. In deze speciale editie vindt u de integrale tekst, de bijlagen, de details, toelichtingen van de diverse onderdelen en een stemadvies van de verschillende verenigingen die de GOV|MHB vormen, te weten de KVMO, KNVRO en NOV.   Lees verder


1 juni 2022

Onderhandelingen cao Rijk in spannende fase

Op 10 mei zijn de vakbonden en de werkgever Rijk begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao Rijk. De vakbonden hebben ieder hun eigen inzet. Gezamenlijk zijn onze speerpunten loon, RVU en verbetering sociale veiligheid. De werkgever koos ervoor om in zijn inzetbrief vaag te zijn. Maar tijdens de onderhandelingen kwamen de eerste concrete voorstellen op tafel.  Lees verder


30 mei 2022

Groot succes CMHF-kandidaten bij OR-verkiezingen Ministerie van Financiën

Op 20 mei 2022 zijn de 3-jaarlijkse verkiezingen voor de diverse OR-en bij het Ministerie van Financiën afgesloten. Hoewel nog niet alle uitslagen definitief zijn is nu al duidelijk dat de verkiezingen een groot succes voor de CMHF zijn geworden met 21 gekozen kandidaten, allen lid van de VHMF of VVDI. De CMHF is vertegenwoordigd bij onder andere alle uitvoerende Primair Proces directies, de FIOD en vaktechnische directies.   Lees verder


16 mei 2022

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Zoals u weet vonden in de afgelopen periode de verkiezingen voor het VO ABP plaats. Inmiddels is de voorlopige uitslag bekend gemaakt, helaas met een teleurstellende uitslag voor de CMHF. In de afgelopen jaren bezaten wij 1 actieve en 1 postactieve plaats, dit is geminimaliseerd naar 1 actief lid. De CMHF is veel dank verschuldigd aan Jacqueline van Langeraad-Goes en Hans Leijh voor hun jarenlange inzet in het Verantwoordingsorgaan. De komende 4 jaar zal Fabian Ouwehand zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan, wij wensen hem een mooie en succesvolle tijd. Wij danken alle kandidaten voor hun enthousiasme en inzet en hopen hen de komende jaren nog veel tegen te komen op het pensioendossier.  Lees verder


12 mei 2022

Waarom we denken dat ambtenaren lui en streng zijn

"In het algemeen zijn mensen iets minder positief over ambtenaren dan over mensen in het bedrijfsleven", blijkt uit onderzoek van Lars Tummers, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. " Deze trend is te keren, door burgers beter te laten zien waar ambtenaren mee bezig zijn." "We komen net uit de coronacrisis, waarin de publieke sector met veel kunst- en vliegwerk Nederland draaiende heeft gehouden", zegt Marc de Natris, voorzitter van de CMHF. "De 'negen-tot-vijfambtenaren' zijn een uitstervend ras. Met de huidige ICT-mogelijkheden behoort die mentaliteit sowieso tot het verleden. Beleidsambtenaren werken in de avonden en weekenden door. Dat kan ook niet anders, gezien het grote aantal vacatures en de huidige krapte op de arbeidsmarkt."   Lees verder


9 mei 2022

Start cao-onderhandelingen sector Rijk

9 mei 2022 - Morgen starten met een stevige vertraging omdat de werkgever nog geen inzet kon overleggen, de cao-onderhandelingen voor de sector Rijk. De bonden hebben in het kennismakingsgesprek met de minister hierover hun stevige ergernis al laten blijken. Het beloven lastige onderhandelingen te worden met het oog op de hoge inflatie en lastige inhoudelijke onderwerpen enerzijds en de inzet van de werkgever anderzijds. Bijgaand ....   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: