Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

23 januari 2017

VCP: maak scholing en ontwikkeling volledig aftrekbaar

De kosten voor ontwikkeling en scholing van werknemers moeten volledig aftrekbaar worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit daarom voor een zogeheten duurzaam inzetbaarheidsbudget. Werknemers zouden deze faciliteit kunnen gebruiken voor scholing, verlof of loopbaanbegeleiding. ‘Op die manier zijn ze beter in staat om de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Een ‘individuele rugzak’ in plaats van bestaande regelingen gaat Van Holstein veel te ver.   Lees verder


19 januari 2017

Bezuinig niet op scholing van werkenden!

Bezuinig niet op scholing van werkenden! Teken de petitie. Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers nu af te schaffen stellen werknemers en werkgevers vertegenwoordigd in CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV en KLM......   Lees verder


19 januari 2017

Vakbonden teleurgesteld over vertrek DG Belastingdienst

Nieuwsbericht Samenwerkende centrales voor overheidspersoneel in het GO Belastingdienst: In de afgelopen 14 maanden spraken wij over diverse onderwerpen met de Directeur-Generaal Hans Leijtens. In deze gesprekken waren we het zeker niet altijd met elkaar eens, maar van onze kant is nooit getwijfeld aan zijn integriteit, oprechte betrokkenheid en inzet voor de Belastingdienst. Hij trad problemen met een open blik tegemoet en probeerde deze op te lossen. Ook indien hij ze zelf niet veroorzaakt had. Wij denken dat hij de Belastingdienst beter had kunnen maken. Om deze reden zijn wij dan ook teleurgesteld over zijn vertrek....  Lees verder


3 januari 2017

ABP-pensioenen worden niet verlaagd in 2017

ABP constateert, op basis van een eerste raming van de dekkingsgraad, dat de pensioenen in 2017 niet verlaagd hoeven te worden. De dekkingsgraad van ABP bevond zich op 31 december 2016 ruim boven de kritische dekkingsgraad van ongeveer 90%. Beide dekkingsgraden moeten nog exact worden vastgesteld. Dat vergt enkele weken. Omdat de marge ruim is, kan ABP nu aankondigen dat verlaging van pensioen in 2017 niet aan de orde zal zijn.   Lees verder


2 januari 2017

FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel: grote stappen gezet richting uitwerking principeakkoord

Vorige week is onderstaand bericht naar buiten gebracht door de bonden en de Brandweerkamer. Wij begrijpen dat het een teleurstelling is voor iedereen dat we in december nog geen duidelijkheid kunnen geven over de uitwerking van de hoofdlijnen van het principeakkoord. De onderhandelaars hebben alles op alles gezet om de uitwerking zo spoedig mogelijk gereed te hebben, maar de zaak is dermate complex en omvattend, dat dit niet meer lukt in 2016. Een kleine toelichting op de situatie. Het was een taak van de technische commissie om de uitwerking van de hoofdlijnen ter hand te nemen. Een belangrijk deel van het werk was om alle mogelijke overgangssituaties in beeld te brengen, zodat   Lees verder


1 januari 2017

De beste wensen voor 2017

Het bestuur en de medewerkers van de CMHF wensen u het allerbeste voor het komende jaar, waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.   Lees verder


23 december 2016

Uitspraak rechter laat ambtenaren in de kou staan

De CMHF en de andere vakbonden binnen de overheidssector gaan hun mogelijkheden bekijken om toch tot goede afspraken te komen over de consequenties van het aanpassen van de rechtspositie van ambtenaren. De rechter in Den Haag besliste deze ochtend in hoger beroep in het nadeel van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO). De overheidsvakbonden eisten een op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk over het wetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren aan te passen.  Lees verder


15 december 2016

Belastingdienst door het ijs

Op 13 december stuurde de voorzitter van de VHMF (aangesloten bij de CMHF) Erik Rutten een brandbrief aan de Tweede Kamer over de dreigende nieuwe uittocht van hoog opgeleid personeel bij de Belastingdienst. De inhoud van deze brief luidt: "Er heerst grote onrust binnen de Belastingdienst. Onrust over de financiële situatie van de Belastingdienst en onrust over de gevolgen voor de personele bezetting hiervan. Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën heeft hierover vorige week een gesprek gehad met de Directeur-Generaal Hans Leijtens en heeft de bij de medewerkers van de Belastingdienst levende onrust met hem gedeeld. Het bleek niet mogelijk om onze zorgen weg te nemen ...........  Lees verder


6 december 2016

De toekomst van uw pensioen

De CMHF komt op voor uw pensioenbelangen. Daar zijn we druk mee, want de toekomst van het pensioenstelsel staat volop ter discussie. Waar gaat die discussie over en hoe staan wij daar als CMHF in? Lees het in het vrolijkste pensioen-magazine van Nederland: P’oen!..............  Lees verder


25 november 2016

Verhoging pensioenpremie en geen indexatie bij ABP in 2017

Het ABP heeft voor 2017 de premie verhoogd. Door de verwachting van aanhoudend lagere rendementen en rentestanden de komende jaren, is het noodzakelijk de premie te verhogen voor een solide financiering van het fonds...  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: