Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 februari 2017

​Pensioenopbouw boven € 70.000,- loopt gevaar

In de publieke verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn vaak slechts vage plannen opgenomen over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Totdat deze programma’s vorige week werden doorgerekend door het CPB. Uit de CPB-rapportage bleek ineens dat het merendeel van de partijen voor verdere aftopping van de pensioenopbouw is....  Lees verder


21 februari 2017

Vernietigende conclusies enquête defensiepersoneel

​Defensiepersoneel geeft minister de rode kaart. De enquête naar het vertrouwen van defensiepersoneel in de werkgever levert schokkende conclusies op die vernietigend zijn voor minister Hennis en de top van Defensie. Twee op de drie militairen heeft weinig tot geen vertrouwen in de top. Liefst 84% van de ondervraagden vindt dat de minister er niet in is geslaagd dat vertrouwen te herstellen. Defensiemedewerkers hebben onder andere enorm veel last van materieel- en munitietekorten, de basisgereedheid is niet op orde, de werkdruk is hoog en de veiligheid van de medewerkers is in het geding.  Lees verder


21 februari 2017

​Veel politieke partijen houden afschaffing scholingsaftrek overeind

De meeste politieke partijen lijken de afschaffing van de scholingsaftrek toch overeind te houden, zo blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma´s door het Centraal Plan Bureau. Vorig jaar klonk bij vrijwel alle Kamerfracties nog verontwaardiging over de afschaffing. ´Wij roepen partijen op de scholingsaftrek voor iedereen te behouden´, zegt de voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, Nic van Holstein...  Lees verder


19 februari 2017

Oud-voorzitster VMHP Sanna Eichhorn plotseling overleden

Tot onze grote schrik ontvingen wij totaal onverwacht het trieste bericht dat Sanna Eichhorn, zo kort na haar afscheid als voorzitter van de VMHP, plotseling is overleden. Tijdens haar vakantie met haar man in Australië werd zij getroffen door een hartstilstand. Sanna is 54 jaar geworden. Ruim 10 jaar is zij voorzitter van de VMHP geweest.   Lees verder


14 februari 2017

A+O fonds Gemeenten zoekt innovatieve plannen voor 3-2-1-Co!

​Wat is 3-2-1-Co? 3-2-1-Co! is een actieve uitvraag naar innovatieve HR projecten of plannen bij gemeenten. Het A+O fonds Gemeenten roept gemeenten op om deze innovatieve ideeën op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling bij hen in te dienen voor 31 maart. Het innovatieve karakter, de impact op de sector en de uitvoerbaarheid van het idee staan centraal bij de beoordeling. Samen met Ynnovate en andere professionals van Kr8tlab en TNO verrijken zij tien ideeën tijdens de 3-2-1-Co-dag op woensdag 24 mei 2017. Die dag krijgen alle deelnemers intensieve begeleiding om hun idee om te zetten naar een concreet (subsidiabel) projectplan.  Lees verder


9 februari 2017

VCP komt met overzicht verkiezingsprogramma's

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de verkiezingsprogramma’s bekend. De VCP zal nog voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Deze keer licht de VCP in deze rubriek enkele opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA: ‘Een verbonden samenleving’.  Lees verder


2 februari 2017

Lijsttrekkers krijgen investeringsagenda Coalitie voor Veiligheid

Om Nederland veilig te houden, moet er op 7 punten onmiddellijk worden geïnvesteerd. Dat is de boodschap die tientallen collega's van onder meer defensie, politie en justitie op 31 januari gaven aan de lijsttrekkers in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door 12 bonden uit de veiligheidssector, waarvan er een aantal zijn aangesloten bij de VCP, die samen de Coalitie voor Veiligheid (CvV) vormen.   Lees verder


30 januari 2017

Vakcentrales: Extreem lage rente blijft herstel pensioenfondsen in de weg zitten

De nieuwste cijfers over onze pensioenfondsen laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat zeggen de Nederlandse vakbonden FNV en VCP in reactie op de eindejaarsrapportage van de Nederlandsche Bank (DNB). De cijfers laten opnieuw zien hoe gevoelig ons pensioensysteem is voor korte-termijnontwikkelingen op de financiële markten en vooral voor de extreem lage rente door de interventies van de Europese Centrale Bank. Dit geldt overigens niet alleen voor de dekkingsgraden maar ook voor de pensioenpremies die omhoog gaan door de lage rente.  Lees verder


27 januari 2017

ABP indexeert niet bij hoog rendement 2016

Het ABP heeft vandaag laten weten dat het in 2016 goed heeft geboerd met zijn vermogen. Doordat er over heel 2016 een netto vermogensrendement is behaald van 9,5%, is het vermogen op 1 januari 2017 gestegen naar 382 miljard euro en de dekkingsgraad naar 96,6%. Dat is een stijging van het vermogen van 351 miljard met 31 miljard euro in een jaar naar 382 miljard. 1% pensioenindexatie voor actieven en gepensioneerden (overeenkomend met de 1% loonstijging die de werkgever in het vooruitzicht stelt) per 1 januari 2017, is een bedrag van 3,82 miljard euro. Nog meer perspectief: op dit moment bedraagt de totale indexatieachterstand over de afgelopen jaren 11,9%, oftewel 45,45 miljard. Het wordt in het licht van deze cijfers steeds ongeloofwaardiger dat er niet (gedeeltelijk) wordt geïndexeerd en in het afgelopen jaar regelmatig werd gewaarschuwd voor kortingen. Maar waarom dan deze discrepantie? Dat komt ....  Lees verder


26 januari 2017

CAO-onderhandelingen Defensie vastgelopen

Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is op 19 januari tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen. De Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben de voorbije maanden langdurig en veelvuldig met elkaar onderhandeld om voor het defensiepersoneel te komen tot een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord, in de volksmond ook wel CAO genoemd. Deze onderhandelingen volgden op een periode waarin beiden de mogelijkheden om tot een resultaat te komen gezamenlijk hebben verkend.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: