Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

24 januari 2019

Actie voor beter pensioenakkoord: actiedag op 18 maart!

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden VCP, CNV en FNV op maandag 18 maart. De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land.   Lees verder


22 januari 2019

SER start online enquête over ontplooiingkansen van jongeren

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Er is een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. VCP Young Professionals roept jongeren op om hun stem te laten horen door uiterlijk 25 januari de enquête in te vullen.  Lees verder


17 januari 2019

CMHF: stijging kosten niet op deelnemers pensioenfondsen afwentelen

CMHF roept kabinet op om stijging kosten toezicht DNB en AFM niet op deelnemers pensioenfondsen af te wentelen Minister Koolmees van Financiën heeft middels een brief op 6 december 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd dat in 2019 de toezichtkosten wederom gaan stijgen. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) verwachten in 2019 en 2020 omvangrijke onvoorziene uitgaven te hebben, die niet zouden kunnen worden opgevangen binnen het bestaande kostenkader. Het gaat hierbij over de gevolgen ...  Lees verder


21 december 2018

PensioenPost

Op 20 december is de eerste versie van PensioenPost verschenen. Omdat niet alle berichten voor iedereen leesbaar zijn treft u hieronder de PensioenPost als pdf.   Lees verder


21 december 2018

Beste wensen voor 2019

Het bestuur en medewerkers van de CMHF wensen u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!  Lees verder


20 december 2018

Vakbonden in colonne naar Den Haag: pensioenultimatum voor kabinet

Met tientallen voertuigen gaan vakbonden FNV, CNV en VCP donderdag 20 december in colonne naar Den Haag. Daar zullen ze het kabinet een kerstboodschap aanbieden in de vorm van een ultimatum. De bonden willen dat het kabinet structureel meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan komen er acties in vele sectoren, waarbij werkonderbrekingen en stakingen niet zijn uitgesloten.  Lees verder


19 december 2018

Overleg cao Provincies opgeschort

Op 17 december hebben de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) en het IPO het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort. De werkgevers en de vakbonden wilden naast een cao over 2019 ook afspraken maken over de eerste genormaliseerde cao zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de medewerkers bij de provincies en ....  Lees verder


11 december 2018

Begroting SZW: de belangrijkste voorstellen van de VCP

In de week van 3 december behandelde de Tweede Kamer de begroting van SZW. In de aanloop naar het debat heeft de VCP een brief naar de Kamer gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse onderwerpen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten. De nu gepresenteerde uitwerking van het regeerakkoord laat zien dat middeninkomens weinig tot geen lastenverlichting krijgen. Er zijn zelfs in 2019 nog lastenverzwaringen. Jaar op jaar moeten we helaas constateren dat middeninkomens in de mangel raken; de nu voorgestelde lastenverlichting lijkt ook niet aan hen besteed. Het kabinet verwacht een kleine koopkrachtstijging voor werkenden het komende jaar, helaas blijkt dit totaal afhankelijk van de verwachte loonontwikkeling en de verwachte inflatie.   Lees verder


4 december 2018

Principeakkoord Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 – 1 juli 2020

Afgelopen donderdag 29 november 2018 hebben de vier centrales van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster(GOAAK) aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging over het principeakkoord van 4 oktober jl. De uitslag van de terugkoppeling van de ledenraadplegingen was reden om het principeakkoord open te breken om de looptijd van de cao en de looptijd van de salarisontwikkeling beter op elkaar te laten aansluiten. We hebben na intensief overleg afgesproken om de looptijd van de cao te verlengen met een half jaar: van 31 december 2019 naar 30 juni 2020. Ook de salarisontwikkeling is aangepast: het eerder afgesproken percentage per 1 januari 2020 van 2,5% is met 0,5% verhoogd naar 3%. Hierdoor worden looptijd en salarisontwikkeling meer ..   Lees verder


30 november 2018

Steef Danse (BOA ACP) Professional van het Jaar 2018

Steef Danse van de vakbond BOA ACP is verkozen tot VCP-Professional van het Jaar 2018. Dat is bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse VCP-symposium in Den Haag. Steef Danse werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen. In die functie moet hij ervoor zorgen dat de veiligheid in treinen en op stations gewaarborgd is. De jury roemt Danse voor zijn bevlogenheid en vakmanschap als boa en voor zijn rol als inspirator en belangenbehartiger van zijn beroepsgroep. Vorig jaar werd neuropsycholoog Marijtje Jongsma (VAWO) verkozen tot VCP Professional van het Jaar. Zij maakt nu deel uit van de jury.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: