Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

14 februari 2019

Wantrouwen leidt tot onveiligheid bij Brandweer

In een nieuwsbrief van de gezamenlijke bonden (CMHF, BVB, FNV Overheid en CNV Overheid) laten zij weten met spoed overleg te willen plegen met het bestuur van de Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) en de medezeggenschap om tot adequate oplossingen te komen voor de vertrouwensbreuk tussen het personeel en de leiding.  Lees verder


13 februari 2019

Pensioenacties bij het Binnenhof: doe mee!

VCP, FNV en CNV houden vrijdag 15 februari bij het Binnenhof een nieuwe protestactie tegen het pensioenbeleid van dit kabinet. Op weg naar de Ministerraad zullen de leden van het kabinet worden geconfronteerd met de grote onvrede over het uitblijven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. De actievoerders staan tussen 09.15 – 10.30 uur aan beide ingangen van het Binnenhof (bij het Mauritshuis en aan de kant van het Buitenhof) en zullen daar de bewindslieden opvangen. De actie bij het Binnenhof maakt deel uit van de pensioencampagne van de vakbonden met als voorlopig hoogtepunt een landelijke actiedag voor een goed pensioen op maandag 18 maart.   Lees verder


8 februari 2019

Reactie vakcentrales op brief kabinet

Het kabinet heeft een 13-pagina’s lange brief gestuurd aan de vakcentrales, maar de kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP ondeugdelijk en onwerkbaar. De verbeterde premieregeling voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is een lege huls en een contract dat veel slechter presteert dan het huidige contract.   Lees verder


8 februari 2019

​Kabinetsbrief pensioenen gaat volledig voorbij aan zorgen werkenden en gepensioneerden

De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister stuurde een brief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. "Om geen tijd te verliezen gaat het kabinet aan de slag om noodzakelijke aanpassingen aan het pensioenstelsel te bewerkstelligen." De kern van die brief is naar de mening van FNV, CNV en VCP echter ondeugdelijk en onwerkbaar.  Lees verder


7 februari 2019

​ABP-pensioen betaaldatum december

Vanuit de FDO-MHA, de vereniging voor werknemers werkzaam bij decentrale overheden, kwam het verzoek om aandacht voor de betaaldatum van het ABP-pensioen in december. Volgens de nu gepubliceerde planning betaalt ABP in december uit op maandag 23 december, wat in de decembermaand als erg laat wordt ervaren. Als lid van het verantwoordingsorgaan ...   Lees verder


5 februari 2019

Geen akkoord cao Provincies 2019-2010

Helaas is er gisterenavond geen akkoord gesloten over de cao provincies 2019-2020. De bereidheid van de werkgevers om te bewegen op het loon bleek uiteindelijk te minimaal; 0,25% extra over de totale looptijd van 2 jaar. We blijven dus steken op 6% over een looptijd van 24 maanden (3,5 % op 1/1/2019 en 2,5% op 1/1/2020). De inflatie zal dit jaar oplopen naar (gemiddeld) 2.5% en voor ambtenaren zal dit nog wat hoger zijn gezien de stijging van de pensioenpremie. Daarnaast hebben we nog de nodige achterstand in te halen ten aanzien van de ...   Lees verder


1 februari 2019

Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

In zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden. Hij rept met geen woord over dreigende pensioenkortingen voor miljoenen mensen en de grote moeilijkheden van werkenden om de stijgende AOW-leeftijd te halen. De minister negeert bovendien het ultimatum van de bonden, waarin ze extra geld vragen voor het oplossen van de problemen en acties aankondigen. Dat zeggen de vakbonden FNV, CNV en VCP in een eerste reactie. Voor miljoenen mensen dreigen eind dit jaar kortingen op hun pensioenuitkering of hun pensioenopbouw. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoog-risicoberoepen is nog steeds niets geregeld: zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd  Lees verder


1 februari 2019

FvOv roept leden op in actie te komen!

De verenigingen van de FvOv (aangesloten bij de CMHF) hebben de in de afgelopen weken de mening van de leden gepeild. Daaruit blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke actiebereidheid. Daarom is besloten dat we als FvOv aan zullen sluiten bij de acties zoals die al zijn aangekondigd door de AOb en FNV Overheid. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht is dit een belangrijk politiek moment. Als FvOv onderschrijven we de eisen van de AOb en de FNV Overheid, er zijn extra investeringen nodig in alle sectoren. Er is behoefte aan groot onderhoud vanwege te lage salarissen, een te hoge werkdruk en groeiende lerarentekorten. Investeringen in het onderwijs, in zowel de positie van de leraren als van de begeleiders en ondersteuners, zijn investeringen in de toekomst van ons land!  Lees verder


24 januari 2019

Actie voor beter pensioenakkoord: actiedag op 18 maart!

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden VCP, CNV en FNV op maandag 18 maart. De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land.   Lees verder


22 januari 2019

SER start online enquête over ontplooiingkansen van jongeren

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Er is een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. VCP Young Professionals roept jongeren op om hun stem te laten horen door uiterlijk 25 januari de enquête in te vullen.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: