Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 juli 2019

Geen sprake van keuze voor nabestaandenpensioen naar vijf jaarsalarissen

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van 5 jaarsalarissen. Het klopt wel dat er op dit moment een werkgroep in de Stichting van de Arbeid aan het verkennen is of en hoe het aanvullend nabestaandenpensioen meer geüniformeerd kan worden en beter kan aansluiten op de kennis en behoeftes van pensioendeelnemers. Daarbij is vanuit werkgevers gevraagd ook een uitkering van 5 jaarsalarissen te verkennen. Het klopt echter volstrekt niet dat vakbonden   Lees verder


18 juli 2019

ABP zet terugbetalingsverplichting stop voor 555 deelnemers

Zoals gemeld in de laatste PensioenPost heeft het bestuur van ABP het terugvorderingsbeleid tegen het licht gehouden. Vooruitlopend op het nieuwe beleid is dit nu ook toegepast op de groep waar de CMHF eerder over berichtte, de deelnemers die ten onrechte te veel uitgekeerd hadden gekregen. Resultaat is dat de 555 deelnemers die te veel pensioen ontvingen, dit definitief niet terug hoeven te betalen. Deze groep ontving in de periode vanaf 2013 tot 2019 teveel pensioen. Dit werd veroorzaakt doordat ABP ....   Lees verder


9 juli 2019

A&O-fonds Provincies

Personeelsmonitor Provincies 2018 is uit!Het A&O-fonds Provincies brengt jaarlijks de Personeelsmonitor Provincies uit, met hierin cijfers met betrekking tot Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, In- en uitstroom, Beloning- en loonkosten, Zie... Lees verder


3 juli 2019

VCP vraagt aandacht arbeidsrechtelijke gevolgen bevriezen AOW

De minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat mensen hun aanvullend pensioen eerder zullen moeten aanspreken. De VCP vraagt daarom aandacht voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de afspraken die in het pensioenakkoord over de AOW zijn gemaakt. De VCP dringt aan op maatwerk, zodat werknemers van hun werkgevers de ruimte houden om eventueel toch later met pensioen te gaan. “Wij roepen werknemers op hierover het gesprek aan te gaan met hun baas”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.   Lees verder


1 juli 2019

CAO Gemeenten – met veel trekken en duwen eindelijk een nieuwe cao - ledenraadpleging van start - stemmen kan tot 10 september

Cao-akkoord voor gemeenteambtenaren: 6,25 procent loon erbij. Vrijdagavond 28 juni hebben de vakbonden CMHF, FNV en CNV een principeakkoord gesloten met de VNG over de nieuwe cao Gemeenten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van €750 bruto. Dat is ter compensatie voor de cao-loze periode vanaf 1 januari 2019. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De VNG heeft eindelijk geluisterd ...  Lees verder


27 juni 2019

VCP kritisch op eenmalige pensioenuitkering – uitwerking luistert nauw

De VCP vindt het op voorhand geen goed idee als mensen een deel van hun pensioen in een keer kunnen gaan opnemen. Het kan grote impact hebben op het latere pensioen, veel mensen staan daar niet bij stil. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel dat minister Koolmees (SZW) vandaag naar buiten heeft gebracht. De bewindsman wil zo’n eenmalige pensioenuitkering onder voorwaarden mogelijk maken. “Pensioen is bedoeld als levenslange uitkering en daar moet je in principe niet aan tornen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.   Lees verder


18 juni 2019

VCP steunt Pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat. “Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord.”   Lees verder


17 juni 2019

CMHF: MOOI PENSIOENAKKOORD, MAAR WE BLIJVEN ALERT

“We zijn blij met het gesloten pensioenakkoord. Het is een mooi resultaat na jarenlange discussies. Maar vergeet niet dat dit akkoord eigenlijk een sociaal akkoord is. Met name het pensioencontract moet nog nader worden uitgewerkt.   Lees verder


13 juni 2019

Succesvolle CMHF Pensioendag 20 mei jl

Op 20 mei jl. vond er een door de CMHF georganiseerde Pensioendag plaats in het NBC in Nieuwegein. De dag werd druk bezocht door bestuurders en leden van de bij de CMHF aangesloten verenigingen. De aanwezigen kregen een veelzijdig programma voorgeschoteld.  Lees verder


12 juni 2019

Opschorten terugbetalingsverplichting SVB incident

In 2018 zijn er door o.a. de CMHF vragen gesteld over de terugbetalingsregeling van te veel uitbetaalde toeslagen na een fout van de SVB. Bij monde van de bestuursvoorzitter, mevrouw Wortmann-Kool leest u hier de laatste update over deze terugbetaalverplichting.   Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: