Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

11 juni 2012

Pleidooi voor modern inzetbare krijgsmacht met vast budget

Defensie vormt de ultieme zorgpremie voor een betrouwbaar, welvarend en veilig Nederland. Dat zei oud-marineofficier Ton Welter vorige week op het KVMO-symposium 'Maatschappelijk draagvlak voor Defensie'.Hij gaf gepassioneerd zijn visie op... Lees verder


8 juni 2012

Nieuwe cao waterschappen investeert in kwaliteit van werken

Na stevig onderhandelen zijn de waterschappen en vakbonden erin geslaagd een principeakkoord over een nieuwe cao voor 2012 en 2013 af te sluiten. Met dit akkoord worden eigentijdse arbeidsvoorwaarden gerealiseerd die goed inspelen op de vr... Lees verder


5 juni 2012

Tekst cao-akkoord beschikbaar

Inmiddels is de tekst van het cao-akkoord beschikbaar. Hierover wordt gesproken tijdens de bijeenkomsten van de bonden in de korpsen en de VMHP-ledenraadplegingop 14 juni in Driebergen.Inkomensverbetering door OVW-afsprakenOnderdeel van he... Lees verder


4 juni 2012

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao Politie

Na een half jaar van onderhandelen en actievoeren hebben de politievakbonden VMHP, ACP, NPB en ANPV en minister Opstelten (V&J) op 1 juni een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Politie bereikt. Alle politiecollegas ontvangen van ... Lees verder


1 juni 2012

Onderhandelaarsakkoord cao provincies bereikt

Woensdagavond 30 mei hebben de bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao provincies. Hiermee komt de eerder aangekondigde manifestatie op 14 juni in Arnhem te vervallen.Nieuwe afsprakenDe oplossing voor di... Lees verder


1 juni 2012

Afschaffen FLEX-bonusuur vertraagd

In het arbeidsvoorwaardenakkoord is Defensie met de Centrales van Overheidspersoneel overeengekomen dat een deel van de ophoging van de eindejaarsuitkering wordt gerealiseerd door het afschaffen van het FLEX-bonusuur.Het FLEX-bonusuur is h... Lees verder


1 juni 2012

Defensie weigert meldingen tegen SG te onderzoeken

De meldingen van de FVNO|MHB bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) worden niet in behandeling genomen. De reden daarvoor is, volgens minister Hillen (Defensie), dat het melden van een misstand voorbehouden is aan defensie... Lees verder


29 mei 2012

Stichting van het Onderwijs roept op tot beleidsrust in het onderwijs

Onderwijs vraagt om meer beleidsrust. Ga uit van een besliste, samenhangende visie op onderwijs met een tijdschaal die daarbij past en die zich verder kan strekken dan een kabinetsperiode. Dat is de concrete oproep die de Stichting van het... Lees verder


25 mei 2012

Werkgever stelt eindresultaat cao Waterschappen ter discussie

De werkgever bij de waterschappen stelt, onder druk van het Kunduz-akkoord, het eindresultaat van de cao-onderhandelingen ter discussie. De bonden betreuren deze gang van zaken. Zij roepen de werkgever op zijn rug recht te houden en te kie... Lees verder


22 mei 2012

Algemene Rekenkamer pleit voor een rijksbrede personeelsplanning

Rijksoverheid moet zich beter voorbereiden op haar toekomstige vraag naar personeelOndanks een inkrimping van de rijksoverheid moet rekening worden gehouden met een toename van het aantal moeilijk vervulbare functies in de periode 2015-202... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: