Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 juni 2012

Tekst cao-akkoord beschikbaar

Inmiddels is de tekst van het cao-akkoord beschikbaar. Hierover wordt gesproken tijdens de bijeenkomsten van de bonden in de korpsen en de VMHP-ledenraadplegingop 14 juni in Driebergen.Inkomensverbetering door OVW-afsprakenOnderdeel van he... Lees verder


4 juni 2012

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao Politie

Na een half jaar van onderhandelen en actievoeren hebben de politievakbonden VMHP, ACP, NPB en ANPV en minister Opstelten (V&J) op 1 juni een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Politie bereikt. Alle politiecollegas ontvangen van ... Lees verder


1 juni 2012

Onderhandelaarsakkoord cao provincies bereikt

Woensdagavond 30 mei hebben de bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao provincies. Hiermee komt de eerder aangekondigde manifestatie op 14 juni in Arnhem te vervallen.Nieuwe afsprakenDe oplossing voor di... Lees verder


1 juni 2012

Afschaffen FLEX-bonusuur vertraagd

In het arbeidsvoorwaardenakkoord is Defensie met de Centrales van Overheidspersoneel overeengekomen dat een deel van de ophoging van de eindejaarsuitkering wordt gerealiseerd door het afschaffen van het FLEX-bonusuur.Het FLEX-bonusuur is h... Lees verder


1 juni 2012

Defensie weigert meldingen tegen SG te onderzoeken

De meldingen van de FVNO|MHB bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) worden niet in behandeling genomen. De reden daarvoor is, volgens minister Hillen (Defensie), dat het melden van een misstand voorbehouden is aan defensie... Lees verder


29 mei 2012

Stichting van het Onderwijs roept op tot beleidsrust in het onderwijs

Onderwijs vraagt om meer beleidsrust. Ga uit van een besliste, samenhangende visie op onderwijs met een tijdschaal die daarbij past en die zich verder kan strekken dan een kabinetsperiode. Dat is de concrete oproep die de Stichting van het... Lees verder


25 mei 2012

Werkgever stelt eindresultaat cao Waterschappen ter discussie

De werkgever bij de waterschappen stelt, onder druk van het Kunduz-akkoord, het eindresultaat van de cao-onderhandelingen ter discussie. De bonden betreuren deze gang van zaken. Zij roepen de werkgever op zijn rug recht te houden en te kie... Lees verder


22 mei 2012

Algemene Rekenkamer pleit voor een rijksbrede personeelsplanning

Rijksoverheid moet zich beter voorbereiden op haar toekomstige vraag naar personeelOndanks een inkrimping van de rijksoverheid moet rekening worden gehouden met een toename van het aantal moeilijk vervulbare functies in de periode 2015-202... Lees verder


22 mei 2012

Nieuwe cao voor onderzoekinstellingen

Dit is een gezamenlijk bericht van werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak in de onderzoeksector en van de .De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen en de werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke ... Lees verder


21 mei 2012

Wetsvoorstel onderwijstijd vo voorlopig van politieke agenda

Demissionair minister Van Bijsterveldt heeft aan de Eerste Kamer aangegeven dat de eventuele afhandeling van het wetsvoorstel Onderwijstijd VO wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. In 2012/2013 verandert er dus niets aan de urennormen e... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: