Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 juni 2012

Vijf voor twaalf voor cao-overleg KPN

Nadat de vakbonden al in april hun gezamenlijke inzetmet KPN hadden gedeeld, kwam KPN pas op 14 juni met haar definitieve inzet voor de cao 2012 naar buiten. Daarin werd duidelijk dat KPN voor de loonontwikkeling halsstarrig vasthoudt aan ... Lees verder


14 juni 2012

Zeggenschap minister en lokaal bestuur over nationale politie beter verankerd

De zeggenschap van de minister van Veiligheid en Justitie over het beheer van de nationale politie wordt nadrukkelijker vastgelegd. Ook krijgt het parlement meer invloed op het beheer van de politie. Tegelijkertijd wordt de ondergeschikthe... Lees verder


14 juni 2012

Laatste fase onderhandelingsproces Sociaal Beleid Rijk

De vakbonden hebben vandaag gesproken met de werkgever over nieuw Sociaal Beleid voor de sector Rijk. In deze bespreking zijn de laatste geschilpunten weggenomen.Dit betekent dat we in de laatste fase van het onderhandelingsproces zijn gek... Lees verder


14 juni 2012

CAO-VO overleg opgeschort tot na de verkiezingen

Op 13 juni 2012 hebben de partijen bij de cao-vo geconstateerd dat door het ontbreken van enige financile ruimte bij de werkgevers in het VO op dit moment niets anders rest dan de resultaten van de verkiezingen van 12 september af te wacht... Lees verder


13 juni 2012

Onderwijstijd in plenair Eerste Kamer: bonden stuurden nogmaals een brief

De Eerste Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel onderwijstijd en vakanties op 19 juni 2012 plenair te behandelen. Dit naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord van minister van Bijsterveldt. Zij houdt daarin op alle punten vast... Lees verder


13 juni 2012

RvS: verkorting wachtgeld politieke ambtsdragers heroverwegen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 23 mei 2012 advies uitgebracht over een voorstel tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.Het voorstel vloeit voort uit het Lente-akkoord en heeft tot doel de wa... Lees verder


11 juni 2012

Jaarverslag Politie 2011: operationele sterkte gestegen

De operationele sterkte van de politie is vorig jaar gestegen van 49.745 naar 50.587 politiemensen (voltijdbanen). Dat is ruim boven de kabinetsdoelstelling van 49.500 fte's. Dit blijkt uit het Jaarverslag Nederlandse Politie 2011 dat mini... Lees verder


11 juni 2012

Toelichting op uitzondering cao voor politietop

Een van de uitzonderingen voor de OVW-periodieken in de nieuwe cao Politieis de politietop. Collega's die vallen onder de definitie van de politietop zijn: alle politiefunctionarissen die zijn tewerkgesteld in een functie met een organieke... Lees verder


11 juni 2012

Pleidooi voor modern inzetbare krijgsmacht met vast budget

Defensie vormt de ultieme zorgpremie voor een betrouwbaar, welvarend en veilig Nederland. Dat zei oud-marineofficier Ton Welter vorige week op het KVMO-symposium 'Maatschappelijk draagvlak voor Defensie'.Hij gaf gepassioneerd zijn visie op... Lees verder


8 juni 2012

Nieuwe cao waterschappen investeert in kwaliteit van werken

Na stevig onderhandelen zijn de waterschappen en vakbonden erin geslaagd een principeakkoord over een nieuwe cao voor 2012 en 2013 af te sluiten. Met dit akkoord worden eigentijdse arbeidsvoorwaarden gerealiseerd die goed inspelen op de vr... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: