Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

2 juli 2012

Eerste Kamer akkoord met Wet Onderwijstijd

Vorige week heeft de Eerste Kamer zich uitgesproken over de Wet Onderwijstijd en vakanties. Met een nipte meerderheid van 35 stemmen voor en 33 stemmen tegen werd de omstreden wet aanvaard. Hoewel er veel kritiek op de wet was vanuit de Ka... Lees verder


2 juli 2012

Overleg over nieuwe cao Kenniscentra in impasse

Het overleg over een nieuwe cao Kenniscentra 2012 is in een impasse geraakt. Oorzaak hiervan is de vastgelopen discussie over een nieuw levensfasebewust personeelsbeleid. Partijen hebben in de tussen-cao Kenniscentra 2010-2012 afgesproken ... Lees verder


29 juni 2012

Waterschapsbesturen mogen twee jaar langer blijven

Volgens de wet moeten in november nieuwe verkiezingen voor waterschapsbesturen worden gehouden, omdat hun mandaat dan verloopt. Staatssecretaris Joop Atsma wilde een nieuwe wet invoeren waardoor die verkiezingen niet nodig zouden zijn. Gem... Lees verder


27 juni 2012

Kamp: niet verder bezuinigen op ambtenaren Rijk

Op 25 juni organiseerde het Platform Rijk Ondernemingsraden het openbare debat Rijksambtenaar, vriend of vijand van de politiek? in sociteit De Witte in Den Haag.De ondernemingsraden bij het Rijk vroegen hiermee aandacht voor de eisen die ... Lees verder


25 juni 2012

Minister heeft sociaal beleid Rijk in beraad

Demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken beraadt zich over de concepttekst Sociaal Beleid Rijk. Dat is duidelijk geworden na afloop van de ministerraad van vrijdag.De vakbonden in de rijkssector vinden het dringend nodig dat er n... Lees verder


22 juni 2012

CDA: rijkstraineeprogramma voor oudere werkzoekenden

Het Rijk moet een traineeprogramma voor gekwalificeerde oudere werklozen opzetten. Die oproep deed CDA-Kamerlid Eddy van Hijum deze week in een debat over de mogelijkheden om de arbeidskansen van ouderen te verbeteren.Volgens Van Hijum moe... Lees verder


22 juni 2012

Website Statistieken Arbeidsmarkt Onderwijssectoren verrijkt

Stamos.nl, de website met Statistieken van de Arbeidsmarkt in verschillende Onderwijssectoren, heeft een nieuw jasje n is verrijkt met nieuwe cijfers. Via duidelijke rubrieken en factsheets is de informatie per onderwerp nog gemakkelijker ... Lees verder


22 juni 2012

Topambtenaren willen btw-compensatiefonds afschaffen

Het btw-compensatiefonds moet worden afgeschaft. Dat stellen topambtenaren in een onafhankelijk advies aan de politieke partijen. De VNG is niet echt enthousiast over het fonds, maar wil het vanwege de rompslomp in stand laten.Het btw-comp... Lees verder


22 juni 2012

Nieuwe koepel voor CMHF-verenigingen bij Defensie

Op donderdag 21 juni hebben de beroeps- en belangenverenigingen van officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie tijdens een ledenraad de nieuwe koepel GOV|MHB gevormd. De voorzittershamer van de GOV|MHB wordt in duoverba... Lees verder


21 juni 2012

Nieuwe cao Politie ondertekend

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de vertegenwoordigers van de politievakbonden ACP, NPB, VMHP en ANPV hebben vandaag het akkoord voor een nieuwe cao Politie ondertekend. Het arbeidsvoorwaardenakkoord voor alle politiemensen... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: