Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

21 april 2017

Een nieuwe lente - een nieuw geluid ....

​Du moment dat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in het Staatsblad is gepubliceerd, ondertekend door minister en staatshoofd, zijn wij als CMHF stante pede ingetrokken bij de SER. Daar ligt vanaf nu onze toekomst! Een dergelijk statement zou getuigen van daadkracht en visie. Natuurlijk beschikken we daarover maar zoals altijd is de werkelijke gang van zaken wat genuanceerder. Een inkijkje.  Lees verder


22 februari 2017

​Co-creatie: iets nieuws onder de zon?

In de jaren negentig van de vorige eeuw was men in human resource land druk bezig met competentiemanagement. Kort gezegd kwam het hier op neer: de juiste mens op de juiste plaats in de arbeidsorganisatie. Eerst moesten we leren wat een competentie is (een samenstel van kennis, vaardigheid en gedrag) om met al die competenties op de juiste plaats in de organisatie die organisatie tot excelleren te brengen. Een decennium later bleek 'm dat toch niet helemaal te worden. Immers, met competentiemanagement ben je voornamelijk bezig met het hier en nu: wie zet je waar het beste in. Nee, er moest aandacht besteed worden niet alleen aan de inzet van nu, maar gelet op al die reorganisaties die steeds maar weer de hardnekkige kop op bleven steken, er moest ook aandacht komen voor de inzet van later: employability werd het toverwoord om mensen ...  Lees verder


9 januari 2017

Een uitdagend jaar 2017!

Op de valreep van het oude jaar werd duidelijk dat ook het door de centrales ingestelde spoedappél bij het hof tegen de afwijzing van de rechtbank in kort geding, niet het resultaat heeft opgeleverd dat we hadden gewenst. Wij als centrales wensten, alvorens de minister van BZK tot contrasigneren van de door het Parlement aangenomen initiatief wet om de ambtenaren status ingrijpend te wijzigen, overleg met de werkgevers in de ROP (Raad voor Overheidspersoneel)over de voorgestelde wijzigingen. Geheel gebruikelijk in de private omgeving wanneer de organisatie en dus ook de status van werknemers ingrijpend wijzigt, echter   Lees verder


6 december 2016

Zijn onze pensioenspaarpotten wel veiliggesteld?

Lees de weblog van de voorzitter van de KVMO Marc de Natris: De afgelopen week zijn de ABP-pensioenpremies voor het jaar 2017 vastgesteld. Een domper voor veel ambtenaren: de premie gaat in januari aanzienlijk omhoog terwijl de pensioenen niet mogen worden geïndexeerd omdat de dekkingsgraad (92%) ruim onder de norm van de indexatiebodem van 110% ligt. Dit is al sinds 2009 aan de orde, met als gevolg dat .....  Lees verder


25 november 2016

Vindt u dit ook wel meevallen?

​Eneco Beheer verliest A-status bij Standard & Poor's. Een bericht in het Financiele Dagblad van 25 november 2016. Standard & Poor's (S & P), een kredietbeoordelaar, verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Er is geen ontkomen meer aan: Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen.  Lees verder


31 oktober 2016

​Welk probleem lost normalisatie rechtspositie ambtenaren eigenlijk op?

​Afgelopen week vond de uitgestelde behandeling van het initiatiefwetsvoorstel ‘normalisatie rechtspositie ambtenaren’ in de Eerste Kamer plaats. Dit initiatief werd zes jaar geleden ingediend door de Tweede Kamerleden Koser Kaya en Van Hijum. Het hoofdargument was dat ambtenaren door deze normalisatie gemakkelijk konden overstappen naar marktsectoren en vice versa, bovendien zou de bureaucratie kunnen worden teruggedrongen. Nu is nimmer aangetoond dat de ambtenarenstatus een belemmering zou kunnen zijn in het switchen tussen markt- en publieke sector. Evenmin dat de bureaucratie, die de ambtelijke aanstelling met zich mee zou brengen, knellender of zwaarder zou zijn dan voor een aanstelling in de marktsector, zeker niet na de invoering van de wet Werk en Zekerheid. Van oudsher is voor een aparte status voor ambtenaren besloten om hen minder afhankelijk te maken van politieke willekeur, de wetgever is immers veelal ook werkgever. Het lijkt mij dat dit argument heden ten dage nog niets aan waarde heeft verloren. Voorts kost de wijziging veel (ambtelijke!) inspanning en geld. Deskundigen op het gebied van het ambtenarenrecht onderschrijven deze bezwaren. Verwacht mag worden dat in de uitvoering meer problemen zullen ontstaan, dan er worden opgelost.  Lees verder


6 september 2016

Je voelt je jong maar fysiek wordt het minder

De Tweede Kamer verkiezingen van 2017 staan voor de deur en het wordt weer tijd dat de politieke partijen de kiezers gaan paaien met mooie beloften. De eerste partij die naar buiten kwam met het verkiezingsprogramma was 50 PLUS. Een ‘one issue’ partij met een potentieel grote achterban, daar immers bijna de helft van de Nederlandse bevolking minstens 50 jaar oud is.  Lees verder


1 juli 2016

We moeten met elkaar in gesprek

Woensdag was ik op een boekpresentatie georganiseerd door o.a. de Stichting Beroepseer, waar we een samenwerkingsrelatie mee hebben, ter lancering van een essay getiteld Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag. Allemaal intelligente mensen, waaronder Bas Heijne, die allemaal behartigingswaardige dingen zegden over het onderwerp ambtenaar en hoe hij zijn werk kan/moet doen. Toch bekruipt me na afloop van een dergelijke bijeenkomst altijd het gevoel voor wie het doen. Ik zal hier ter plekke zelfs opbiechten dat   Lees verder


12 mei 2016

Over draagvlak cao en betrokkenheid

Op de site van HS Arbeidsvoorwaarden verscheen een stuk van Wilco Brinkman over het draagvlak voor de cao en de betrokkenheid van niet-georganiseerden hierbij. Nu blijkt al jarenlang dat de niet-georganiseerden zich prima kunnen vinden in de resultaten van de cao-onderhandelingen. En als dat niet het geval is dan is het onderhandelingsresultaat al door de georganiseerden afgewezen. De SER heeft zich ook uitgesproken over meer betrokkenheid van niet-georganiseerden bij het cao-traject. In de discussie mis ik ...   Lees verder


20 april 2016

'Havens'

​Opvallend en intrigerend was de titel van een artikel in het FD “FNV-ers staan met getrokken mes tegenover elkaar”. Een nogal overtrokken beeldspraak (je moet er niet aan denken dat het werkelijkheid zou zijn), maar toch geeft het aan dat binnen een vakbond er een groot verschil in belang is ontstaan. Enerzijds het belang van een OR in een afzonderlijk bedrijf en anderzijds een meer algemeen belang binnen een sector. Overigens een trend die meer en meer valt waar te nemen en de vakorganisaties zouden moeten prikkelen tot actie. Naar mijn mening ....  Lees verder


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: