Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 januari 2018

Blogpost: Welk probleem lost dit nu op?

Bij sommige (initiatief-)wetgeving mag wat mij betreft, nadrukkelijker dan nu het geval lijkt, de vraag worden gesteld: welk probleem lost dit nu op? Een voorbeeld is de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. De rechtsbescherming van de ambtenaar tegen de willekeur van de overheid als wetgever én werkgever wordt er door verminderd. Natuurlijk kun je je afvragen of het traject tegen onvoldoende beoordeling en daarop volgende ontslag niet kan worden ingekort. En twee rechtssystemen naast elkaar (Ambtenarenrecht en Burgerlijk wetboek) is misschien ook wat overdreven.  Lees verder


18 december 2017

​Code rood

Vorige week werd Nederland letterlijk ondergesneeuwd. Naast de fraaie winterplaatjes die dat opleverde, leidde het ook tot een chaos op de weg en op het spoor. Veel evenementen werden afgelast om erger te voorkomen. Zo ook de Ledenraad van de CMHF, die maandag 11 december stond gepland. De begroting voor 2018 zal nu aan de leden worden voorgelegd op 9 januari 2018. Maar er zijn in mijn ogen meer codes rood.....  Lees verder


20 november 2017

Byzantium of Futuropolis?

Vorige week werd ik geattendeerd op een prikkelende blog van Jelmer Evers (docent, onderwijsactivist en voortrekker van de Stichting Beroepseer). Over één aspect van zijn blog zijn Evers en ik het onmiddellijk eens: 'vakbonden zijn een democratische noodzaak', maar een ander citaat daagde mij tegelijkertijd uit om te reflecteren over het democratisch gehalte van onze CMHF: ‘..de byzantijnse organisatie- en inspraakstructuren in vergaderzaaltjes. Getrapte vertegenwoordiging via regio- en sectorvergaderingen waar niemand meer komt opdagen - en als er iemand komt dan vaak dezelfde personen - is geen democratie meer’. De CMHF is een koepelorganisatie; een ‘vereniging van verenigingen’ waardoor je automatisch getrapte vertegenwoordiging krijgt. Het is dan mijns inziens erg kort door de bocht door te stellen dat er een democratisch tekort is, wanneer ik zie en ervaar met hoeveel inzet juist ‘dezelfde personen’ zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging en de CMHF. Maar het kan nooit kwaad ....  Lees verder


12 oktober 2017

Akkoord? Akkoord!

Het was de week van de akkoorden. Niet alleen slaagden de vier politieke partijen VVD, CDA, D66 en CU erin, om overeenstemming te krijgen over het regeerakkoord 2017-2021, ook op de diverse tafels waar de CMHF onderhandelt over arbeidsvoorwaarden, werd resultaat geboekt.   Lees verder


6 september 2017

Ludieke actie, serieuze ondertoon

Werkgevers en werknemers kregen van de informateur nogmaals de tijd om tot afspraken over de arbeidsmarkt te komen, maar dat lukte helaas niet.  Lees verder


8 augustus 2017

Formatie

Na enkele weken genieten van de prachtige omgevingen en het fraaie weer in Italië, ben ik weer terug. Net op tijd om de Leeuwinnen tegen Denemarken in een spannende finale Europees voetbalkampioen te zien worden. Hulde. En om te zien dat er een geregistreerde praktiserend huisarts is van 93 jaar, die als motto heeft: ‘Ik heb een dienend beroep, niet een verdienend beroep’. Een motto waar veel van de leden van de CMHF zich in zullen herkennen: de maatschappij, de medemens dienend. Alleen zullen de meesten daarnaast ook van mening zijn dat er een zekere leeftijd is, waarop dat dienen mag ophouden, voor een mooie oude dag met een goed pensioen.   Lees verder


6 juli 2017

Reginald Visser: '12 jaar voorzitterschap: het is voorbij gevlogen'

​Na 12 jaar is het moment gekomen om het stokje, in deze de voorzittershamer, van de CMHF over te dragen aan de jongere generatie. Terugkijkend op de achterliggende 12 jaar, het is voorbij gevlogen. Er is ook veel gebeurd, het vakbondslandschap is flink veranderd en de CMHF-organisatie is in de loop der jaren aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. En die aanpassing zal door gaan, zeker wanneer de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren, waartoe de overheid heeft besloten, zijn beslag heeft gekregen. Dat duurt nog even, de invoering wordt voorzien in 2020.  Lees verder


6 juli 2017

Uitdagingen in o.a. arbeidsvoorwaarden- en pensioenland

​Maandag 26 juni ben ik door de Ledenraad CMHF benoemd tot voorzitter van onze centrale. Na 38 jaar te hebben gewerkt bij de Koninklijke Marine, een hele ommezwaai. Ik dank de leden van de CMHF voor het in mij gestelde vertrouwen. Reginald Visser heeft de CMHF gedurende ruim 12 jaar door een aantal woelige periodes geleid, maar nu ik het roer van hem overneem, bevindt de CMHF zich voor eventjes in rustiger vaarwater. Reginald, dank voor jouw inzet voor de CMHF gedurende al die jaren! Ik schrijf ‘eventjes’, want zowel in arbeidsvoorwaardenland, pensioenland als in de politiek is het op dit moment niet duidelijk, waar het heen gaat.  Lees verder


5 juli 2017

Ondanks stroef onderhandelen en bijna 'handjeklap': Principeakkoord nieuwe CAO gemeenteambtenaren

Vorig jaar zijn werkgroepen uitgebreid aan de slag gegaan met co-creatie resulterend in het rapport 'Samen naar een nieuwe cao'. Dat zijn interessante en leerzame sessies geweest over de thema's 'Flexibiliteit en Zekerheid', 'Leeftijdsbewust Personeelsbeleid' en 'Verlof'. Op 15 januari zijn de onderhandelingsdelegaties dan ook hoopvol gestemd van start gegaan. Maar het viel allemaal nog niet mee: Maandenlange stroef en bijna als handjeklap onderhandelen over tiende van procenten, leidden tot volgens diverse media-uitlatingen een loonsverhoging van 3,25%. Menigeen krijgt dan eurotekens in de ogen, maar in werkelijkheid ligt het gecompliceerder.  Lees verder


21 april 2017

Een nieuwe lente - een nieuw geluid ....

​Du moment dat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in het Staatsblad is gepubliceerd, ondertekend door minister en staatshoofd, zijn wij als CMHF stante pede ingetrokken bij de SER. Daar ligt vanaf nu onze toekomst! Een dergelijk statement zou getuigen van daadkracht en visie. Natuurlijk beschikken we daarover maar zoals altijd is de werkelijke gang van zaken wat genuanceerder. Een inkijkje.  Lees verder


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: