Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 september 2017

Ludieke actie, serieuze ondertoon

Werkgevers en werknemers kregen van de informateur nogmaals de tijd om tot afspraken over de arbeidsmarkt te komen, maar dat lukte helaas niet.  Lees verder


8 augustus 2017

Formatie

Na enkele weken genieten van de prachtige omgevingen en het fraaie weer in Italië, ben ik weer terug. Net op tijd om de Leeuwinnen tegen Denemarken in een spannende finale Europees voetbalkampioen te zien worden. Hulde. En om te zien dat er een geregistreerde praktiserend huisarts is van 93 jaar, die als motto heeft: ‘Ik heb een dienend beroep, niet een verdienend beroep’. Een motto waar veel van de leden van de CMHF zich in zullen herkennen: de maatschappij, de medemens dienend. Alleen zullen de meesten daarnaast ook van mening zijn dat er een zekere leeftijd is, waarop dat dienen mag ophouden, voor een mooie oude dag met een goed pensioen.   Lees verder


6 juli 2017

Reginald Visser: '12 jaar voorzitterschap: het is voorbij gevlogen'

​Na 12 jaar is het moment gekomen om het stokje, in deze de voorzittershamer, van de CMHF over te dragen aan de jongere generatie. Terugkijkend op de achterliggende 12 jaar, het is voorbij gevlogen. Er is ook veel gebeurd, het vakbondslandschap is flink veranderd en de CMHF-organisatie is in de loop der jaren aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. En die aanpassing zal door gaan, zeker wanneer de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren, waartoe de overheid heeft besloten, zijn beslag heeft gekregen. Dat duurt nog even, de invoering wordt voorzien in 2020.  Lees verder


6 juli 2017

Uitdagingen in o.a. arbeidsvoorwaarden- en pensioenland

​Maandag 26 juni ben ik door de Ledenraad CMHF benoemd tot voorzitter van onze centrale. Na 38 jaar te hebben gewerkt bij de Koninklijke Marine, een hele ommezwaai. Ik dank de leden van de CMHF voor het in mij gestelde vertrouwen. Reginald Visser heeft de CMHF gedurende ruim 12 jaar door een aantal woelige periodes geleid, maar nu ik het roer van hem overneem, bevindt de CMHF zich voor eventjes in rustiger vaarwater. Reginald, dank voor jouw inzet voor de CMHF gedurende al die jaren! Ik schrijf ‘eventjes’, want zowel in arbeidsvoorwaardenland, pensioenland als in de politiek is het op dit moment niet duidelijk, waar het heen gaat.  Lees verder


5 juli 2017

Ondanks stroef onderhandelen en bijna 'handjeklap': Principeakkoord nieuwe CAO gemeenteambtenaren

Vorig jaar zijn werkgroepen uitgebreid aan de slag gegaan met co-creatie resulterend in het rapport 'Samen naar een nieuwe cao'. Dat zijn interessante en leerzame sessies geweest over de thema's 'Flexibiliteit en Zekerheid', 'Leeftijdsbewust Personeelsbeleid' en 'Verlof'. Op 15 januari zijn de onderhandelingsdelegaties dan ook hoopvol gestemd van start gegaan. Maar het viel allemaal nog niet mee: Maandenlange stroef en bijna als handjeklap onderhandelen over tiende van procenten, leidden tot volgens diverse media-uitlatingen een loonsverhoging van 3,25%. Menigeen krijgt dan eurotekens in de ogen, maar in werkelijkheid ligt het gecompliceerder.  Lees verder


21 april 2017

Een nieuwe lente - een nieuw geluid ....

​Du moment dat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in het Staatsblad is gepubliceerd, ondertekend door minister en staatshoofd, zijn wij als CMHF stante pede ingetrokken bij de SER. Daar ligt vanaf nu onze toekomst! Een dergelijk statement zou getuigen van daadkracht en visie. Natuurlijk beschikken we daarover maar zoals altijd is de werkelijke gang van zaken wat genuanceerder. Een inkijkje.  Lees verder


22 februari 2017

​Co-creatie: iets nieuws onder de zon?

In de jaren negentig van de vorige eeuw was men in human resource land druk bezig met competentiemanagement. Kort gezegd kwam het hier op neer: de juiste mens op de juiste plaats in de arbeidsorganisatie. Eerst moesten we leren wat een competentie is (een samenstel van kennis, vaardigheid en gedrag) om met al die competenties op de juiste plaats in de organisatie die organisatie tot excelleren te brengen. Een decennium later bleek 'm dat toch niet helemaal te worden. Immers, met competentiemanagement ben je voornamelijk bezig met het hier en nu: wie zet je waar het beste in. Nee, er moest aandacht besteed worden niet alleen aan de inzet van nu, maar gelet op al die reorganisaties die steeds maar weer de hardnekkige kop op bleven steken, er moest ook aandacht komen voor de inzet van later: employability werd het toverwoord om mensen ...  Lees verder


9 januari 2017

Een uitdagend jaar 2017!

Op de valreep van het oude jaar werd duidelijk dat ook het door de centrales ingestelde spoedappél bij het hof tegen de afwijzing van de rechtbank in kort geding, niet het resultaat heeft opgeleverd dat we hadden gewenst. Wij als centrales wensten, alvorens de minister van BZK tot contrasigneren van de door het Parlement aangenomen initiatief wet om de ambtenaren status ingrijpend te wijzigen, overleg met de werkgevers in de ROP (Raad voor Overheidspersoneel)over de voorgestelde wijzigingen. Geheel gebruikelijk in de private omgeving wanneer de organisatie en dus ook de status van werknemers ingrijpend wijzigt, echter   Lees verder


6 december 2016

Zijn onze pensioenspaarpotten wel veiliggesteld?

Lees de weblog van de voorzitter van de KVMO Marc de Natris: De afgelopen week zijn de ABP-pensioenpremies voor het jaar 2017 vastgesteld. Een domper voor veel ambtenaren: de premie gaat in januari aanzienlijk omhoog terwijl de pensioenen niet mogen worden geïndexeerd omdat de dekkingsgraad (92%) ruim onder de norm van de indexatiebodem van 110% ligt. Dit is al sinds 2009 aan de orde, met als gevolg dat .....  Lees verder


25 november 2016

Vindt u dit ook wel meevallen?

​Eneco Beheer verliest A-status bij Standard & Poor's. Een bericht in het Financiele Dagblad van 25 november 2016. Standard & Poor's (S & P), een kredietbeoordelaar, verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Er is geen ontkomen meer aan: Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen.  Lees verder


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: