Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

18 juni 2019

Het pensioenakkoord, een tussenstap

In een levendige sessie van de CMHF Ledenraad in Nieuwegein, waar VCP-vicevoorzitter en onderhandelaar Gerrit van de Kamp uiteenzette hoe het proces van november 2018 tot het principeakkoord van 5 juni 2019 is gelopen, en uitgebreid de ruimte is genomen voor vragen vanuit het deskundige publiek, hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen in overgrote meerderheid ingestemd met het principeakkoord  Lees verder


7 mei 2019

Verbloemen

Afgelopen week brak mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA een lans voor Matthijs van Nieuwkerk. Hij vindt dat er voor Matthijs een uitzondering moet wordt gemaakt wat betreft de regels voor wat presentatoren van de publieke omroep maximaal mogen verdienen. Hox is namelijk bang dat Van Nieuwkerk naar een commerciële omroep overstapt.   Lees verder


11 april 2019

Wanneer dan wel?

Op 15 maart staakte het onderwijs, een vol Malieveld was het bewijs van de urgentie die gevoeld wordt in het onderwijs. Nietsdoen is geen optie, werkdruk, lerarentekort en de achtergebleven beloning vragen om flinke investeringen over de volle breedte van het onderwijs (met sectorale verschillen). Bij de verkiezingen mocht het onderwijs niet klagen over belangstelling van de partijen maar helaas heeft dit onvoldoende opgeleverd. Waar gaat het fout? ....   Lees verder


13 februari 2019

​Zo goed als het vroeger was…

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan en, in het kielzog daarvan, de verkiezing van de Eerste Kamer. Politici zijn daarom druk bezig de akker te ploegen, zodat hun verkiezingsbeloftes in goede aarde vallen. Dat daarbij de overdrijving niet wordt geschuwd, is een bekend fenomeen, met uitspraken als: 'ik zou ze zelf in elkaar willen slaan', of collega-politici wegzetten als 'klimaatdrammers'. Terwijl iedereen wéét dat men elkaar na 20 maart weer moet opzoeken, in Nederland coalitieland.  Lees verder


12 februari 2019

Oplossing voor niet bestaand probleem

​Afgelopen weken is er veel te doen geweest over mijn pensioenfonds, het ABP. Dat fonds staat er slecht voor: het heeft een dekkingsgraad van 97%. Dit houdt in dat er niet aan de toekomstverplichtingen van de deelnemers kan worden voldaan. Het fonds komt 3%, ongeveer 9 miljard euro, tekort. Omdat het ABP al vele jaren niet voldoende geld in kas heeft mogen de pensioenen niet worden geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de gepensioneerden als de actieve deelnemers. Het pensioen van eenieder wordt zo langzaam uitgehold. Maar is dit zo?   Lees verder


15 januari 2019

Een plek onder de zon

Zodra ik als jonge ambtenaar bij Verkeer en Waterstaat een vaste aanstelling had gekregen, kocht ik een eenvoudig flatje in Mariahoeve. Indertijd was dat vanzelfsprekend, zeker voor wie is geboren en getogen in een Gelders provinciestadje. Zoals René Froger zong: een eigen huis, een plek onder de zon. Maar bestaat die plek nog anno 2019? Meer in het algemeen, welke zekerheid biedt een eigen huis? In mijn vrije tijd liefhebber ik wat in het sociaal domein. Laat ik de onzekerheden rond het eigen huis eens illustreren aan de hand van mijn advieswerk in bijstandszaken. Laatst zag ik het dossier van een voormalig directeur van een filiaal van een supermarktketen. Deze eind-veertiger woonde in een huis met een WOZ-waarde van 4 ton en een hypotheek van 160K. Na afloop van de WW was hij in 2018 in de bijstand terecht gekomen. Zijn echtgenote had het ook niet lang meer bij hem uitgehouden. U raadt het al, deze niet benijdenswaardige ex-middenstander moest zijn huis opeten. In dit geval . . . . . . . . .   Lees verder


29 november 2018

​Vertrouwen

Aan het begin van mijn marine loopbaan in 1979 stond ik aangetreden en de commandant sprak tegen mij en mijn jaargenoten: "Ik schenk u mijn vertrouwen! Beschaam het niet, het is moeilijk terug te verdienen". Hij heeft die ochtend veel meer gezegd, maar die twee zinnen zijn, ook 40 jaar na dato, blijven hangen. En het is gemis aan vertrouwen, dat ik om mij heen bespeur, in de media, aan de onderhandelingstafels. Het vertrouwen in de overheid, het gezag is geërodeerd. Burgemeesters die aankondigen dat bepaalde wetgeving niet kan worden gehandhaafd vanwege prioritering. De politie die duizenden zaken gewoon niet kan behappen, vanwege gebrek aan menskracht. Doorgeschoten bezuinigingen op uitvoerende diensten als de belastingdienst, de krijgsmacht en de ondersteunende overheids-ICT. Ook het vertrouwen in pensioenfondsen is,   Lees verder


24 oktober 2018

Een nieuwe fase met nieuwe uitdagingen

​Natuurlijk zag ik het aankomen. Jaren geleden hoopte ik al dat ik ooit die geweldige dag zou meemaken. De dag van de herwonnen vrijheid……De eerste dag van mijn pensioenperiode. Verlost van de dagelijkse beslommeringen, die eigenlijk altijd door anderen werden bepaald. Nu zelf weer baas zijn over mijn agenda! Wat een weelde! Maar – eerlijk is eerlijk – naarmate de dag naderde begonnen ook andere gevoelens de kop op te steken. Straks hoor je er niet meer bij….doe je niet meer mee…..en gaat – symbolisch – het uniform uit. En wat dan…?  Lees verder


17 september 2018

Overheid op 1!

Morgen is het Prinsjesdag, het ‘feest der democratie’, omgeven door militairen in prachtige uniformen, dames met bijzondere hoedjes en bijpassend ceremonieel en rituelen. Eén ritueel is dat Frits Wester de Miljoenennota triomfantelijk omhoog houdt, dagen vóór het embargo is opgeheven. Aan dát ritueel schijnt nu een eind gekomen te zijn, want ik behoor kennelijk tot de enkeling, die nog géén voorinzage heeft gehad. Een tweede ritueel is dat met name ....  Lees verder


21 augustus 2018

De vakantie zit er alweer op - terug naar de realiteit van alle dag

De vakantie zit er voor de meeste mensen alweer op; het is altijd weer verbazingwekkend hoe de laatste drie weken vóór de vakantie veel langer lijken dat de drie weken vakantie zelf. Het weer zat in ieder geval mee; het was in juli in Nederland warmer dan op Curaçao! Nu weer terug naar de realiteit van alle dag. Vorige week was ik bij het CAOP en daar viel mijn oog op een artikel in Zeggenschap van Menno Tamminga: ‘En als ik voorzitter was?’. Tamminga, redacteur bij NRC Handelsblad ging in op vijf vragen die hij zou oppakken wanneer hij FNV-voorzitter zou zijn. Met name zijn observatie dat het belangrijkste ‘product’ van een vakbond, de CAO, voor alle werknemers eigenlijk gratis is, bleef bij mij hangen. Want de CAO-onderhandelaars onderhandelen immers niet alleen voor de leden, ook voor de zogenaamde ‘freeriders’. Voor een CMHF, waarbij de aangesloten verenigingen zich primair hebben verenigd rond thema’s als vakmanschap en beroepstrots, en zich sterk maakt in de publieke sector, waar de organisatiegraad nog hoog is, is dat vooralsnog minder bedreigend, maar uiteraard ook een realiteit.   Lees verder


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: