Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 november 2018

​Vertrouwen

Aan het begin van mijn marine loopbaan in 1979 stond ik aangetreden en de commandant sprak tegen mij en mijn jaargenoten: "Ik schenk u mijn vertrouwen! Beschaam het niet, het is moeilijk terug te verdienen". Hij heeft die ochtend veel meer gezegd, maar die twee zinnen zijn, ook 40 jaar na dato, blijven hangen. En het is gemis aan vertrouwen, dat ik om mij heen bespeur, in de media, aan de onderhandelingstafels. Het vertrouwen in de overheid, het gezag is geërodeerd. Burgemeesters die aankondigen dat bepaalde wetgeving niet kan worden gehandhaafd vanwege prioritering. De politie die duizenden zaken gewoon niet kan behappen, vanwege gebrek aan menskracht. Doorgeschoten bezuinigingen op uitvoerende diensten als de belastingdienst, de krijgsmacht en de ondersteunende overheids-ICT. Ook het vertrouwen in pensioenfondsen is,   Lees verder


24 oktober 2018

Een nieuwe fase met nieuwe uitdagingen

​Natuurlijk zag ik het aankomen. Jaren geleden hoopte ik al dat ik ooit die geweldige dag zou meemaken. De dag van de herwonnen vrijheid……De eerste dag van mijn pensioenperiode. Verlost van de dagelijkse beslommeringen, die eigenlijk altijd door anderen werden bepaald. Nu zelf weer baas zijn over mijn agenda! Wat een weelde! Maar – eerlijk is eerlijk – naarmate de dag naderde begonnen ook andere gevoelens de kop op te steken. Straks hoor je er niet meer bij….doe je niet meer mee…..en gaat – symbolisch – het uniform uit. En wat dan…?  Lees verder


17 september 2018

Overheid op 1!

Morgen is het Prinsjesdag, het ‘feest der democratie’, omgeven door militairen in prachtige uniformen, dames met bijzondere hoedjes en bijpassend ceremonieel en rituelen. Eén ritueel is dat Frits Wester de Miljoenennota triomfantelijk omhoog houdt, dagen vóór het embargo is opgeheven. Aan dát ritueel schijnt nu een eind gekomen te zijn, want ik behoor kennelijk tot de enkeling, die nog géén voorinzage heeft gehad. Een tweede ritueel is dat met name ....  Lees verder


21 augustus 2018

De vakantie zit er alweer op - terug naar de realiteit van alle dag

De vakantie zit er voor de meeste mensen alweer op; het is altijd weer verbazingwekkend hoe de laatste drie weken vóór de vakantie veel langer lijken dat de drie weken vakantie zelf. Het weer zat in ieder geval mee; het was in juli in Nederland warmer dan op Curaçao! Nu weer terug naar de realiteit van alle dag. Vorige week was ik bij het CAOP en daar viel mijn oog op een artikel in Zeggenschap van Menno Tamminga: ‘En als ik voorzitter was?’. Tamminga, redacteur bij NRC Handelsblad ging in op vijf vragen die hij zou oppakken wanneer hij FNV-voorzitter zou zijn. Met name zijn observatie dat het belangrijkste ‘product’ van een vakbond, de CAO, voor alle werknemers eigenlijk gratis is, bleef bij mij hangen. Want de CAO-onderhandelaars onderhandelen immers niet alleen voor de leden, ook voor de zogenaamde ‘freeriders’. Voor een CMHF, waarbij de aangesloten verenigingen zich primair hebben verenigd rond thema’s als vakmanschap en beroepstrots, en zich sterk maakt in de publieke sector, waar de organisatiegraad nog hoog is, is dat vooralsnog minder bedreigend, maar uiteraard ook een realiteit.   Lees verder


13 juni 2018

Zware beroepen

In België is er een manmoedige poging gedaan om het begrip ‘zware beroepen’ af te bakenen, zodanig dat dit in de pensioenregelingen tot differentiatie kan leiden. Drie criteria bepalen of een beroep zwaar is: fysieke zwaarte, onregelmatige tijden en gevaar. Op basis daarvan wordt met een cijfer van 1 tot 3 bepaald hoe zwaar het beroep is. Voor beroepen waarin veel ziekteverzuim en burn-outs voorkomen kan het criterium ‘stress’ daar nog een punt aan toevoegen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer pensioenvoordelen.  Lees verder


24 april 2018

De wereld gaat aan vlijt ten onder

Deze week was ik te gast op het jaarlijkse Rendez Vous van ABP dat dit keer in het teken stond van, in mijn woorden, goed werkgeverschap. Minister Koolmees was er ook dus ik bevond mij in goed gezelschap. Hij deed het niet slecht; ik geloof oprecht in de goede bedoelingen van deze bewindspersoon. De wereld gaat aan vlijt ten onder schreef Dendermonde al in 1954 en dat motto geldt volgens mij vaak nog steeds. Ik zal het uitleggen.  Lees verder


26 maart 2018

Verkiezingskoorts

Afgelopen woensdag heeft de Nederlandse kiezer zijn of haar mening mogen geven over twee belangwekkende onderwerpen. In de eerste plaats natuurlijk het antwoord op de vraag: door wie moet mijn gemeente de komende vier jaren worden bestuurd? Het tweede onderwerp betrof het advies over de Wet inlichtingen en veiligheid (in de volksmond de ‘sleepwet’). Nu is de CMHF als onafhankelijke koepel niet verbonden aan religieuze en/of politieke bewegingen, dus in de aanloop naar 21 maart heeft de CMHF zich niet getoond. Hoe anders met de aanstaande verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Van 3 tot 30 april kunnen alle mensen die pensioen opbouwen bij of pensioen ontvangen van het ABP, hun stem uitbrengen voor een vertegenwoordiger in het ABP-Verantwoordingsorgaan.  Lees verder


27 februari 2018

​‘Strijd om talent’

Voor Prinsjesdag 2017 schreef minister-president Rutte, leider van kabinet Rutte-2, de volgende tekst in de Troonrede: “Kijkend naar Nederland zien we aan het einde van deze kabinetsperiode veel positieve ontwikkelingen. Meer mensen hebben een baan. Meer mensen kopen een huis. Ondernemers investeren meer. En we zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Toch merkt niet iedereen de economische groei voldoende in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed”. Die tekst bleek volledig in lijn met het antwoord van minister-president Rutte als leider van kabinet Rutte-3 op de vraag ‘Wat is de belangrijkste opgave van dit kabinet?’: "Dat nu het weer beter gaat het de mensen ook te laten ervaren. Niet alleen in de portemonnee, maar ook door investeringen in defensie, onderwijs, onze wegen en ook politie."  Lees verder


29 januari 2018

Blogpost: Welk probleem lost dit nu op?

Bij sommige (initiatief-)wetgeving mag wat mij betreft, nadrukkelijker dan nu het geval lijkt, de vraag worden gesteld: welk probleem lost dit nu op? Een voorbeeld is de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. De rechtsbescherming van de ambtenaar tegen de willekeur van de overheid als wetgever én werkgever wordt er door verminderd. Natuurlijk kun je je afvragen of het traject tegen onvoldoende beoordeling en daarop volgende ontslag niet kan worden ingekort. En twee rechtssystemen naast elkaar (Ambtenarenrecht en Burgerlijk wetboek) is misschien ook wat overdreven.  Lees verder


18 december 2017

​Code rood

Vorige week werd Nederland letterlijk ondergesneeuwd. Naast de fraaie winterplaatjes die dat opleverde, leidde het ook tot een chaos op de weg en op het spoor. Veel evenementen werden afgelast om erger te voorkomen. Zo ook de Ledenraad van de CMHF, die maandag 11 december stond gepland. De begroting voor 2018 zal nu aan de leden worden voorgelegd op 9 januari 2018. Maar er zijn in mijn ogen meer codes rood.....  Lees verder


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: