Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 januari 2012

FvOv stuurt brief naar Eerste Kamer

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) geeftin een brief aan deEerste Kamer zijn visie opde voorgestelde wetswijziging Wijziging wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32.640).De Fv... Lees verder


23 januari 2012

De VMHP is zeer bezorgd over de pensioenontwikkelingen

De tijdelijke opslag pensioenpremie gaat voor werkenden van 1 naar 3% en mogelijk worden de pensioenen in 2013 met een half procent verlaagd. De gepensioneerden gaan zo steeds meer achter lopen.De VMHP verbaast zich over de uitspraken van ... Lees verder


20 januari 2012

De FvOv, waaronder de UNIENFTO, doet nog niet mee met staking op 26 januari

De UNIENFTO roept leden niet op om op 26 januari te staken tegen de 1040 urennorm in het voortgezet onderwijs. UNIENFTO legt op de website uit waarom niet.Standpunt FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) en UNIENFTOArbeidsvoorwaarde... Lees verder


18 januari 2012

Onderwijsstaking 26 januari! Wat doet de KVLO?

Na het handjeklap in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie binnenkort in de Eerste Kamer behandeld worden. Een eerste actie van Laks is door de KVLO en de andere bonden binnen de... Lees verder


13 januari 2012

CAOP: Mbo-leraren steeds lager opgeleid

Leraren uit het mbo zijn steeds vaker lager opgeleid. Ze zijn steeds vaker afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid of de zorg. Dat blijkt uit een analyse van het CAOP, het kenniscentrum op het gebied van arbeidsmarkt en overheid.Ouder... Lees verder


12 januari 2012

VO FvOv: We zetten hard in op gezamenlijke actie, maar roepen nog niet op tot staking!

Na een handjeklap in de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie nu naar de Eerste Kamer. Een eerste actie van Laks is door de bonden verenigd in de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP... Lees verder


11 januari 2012

Overleg met Defensie opgeschort

Eind december 2011 hebben de verschillende Centrales, via een artikel in NRC Handelsblad, kennis gekregen van een voorstel van de Defensietop om de ambtenarenstatus van militairen af te schaffen.Dit is reden geweest voor een van de Central... Lees verder


14 december 2011

Sociaal Plan Delta NV

Sociaal Plan Delta NVDe vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, enVMHP-N, zijn het met de directie van Delta NV eens geworden over hetSociaal Plan Delta NV 2012-2013.De reden voor het Sociaal Plan is dat DELTA N.V. in 2012 en daar... Lees verder


18 oktober 2011

VHP2: aangekondigde reorganisatie Philips klap

De door Philips aangekondigde reorganisatie is een grote klap voor de werkgelegenheid bij Philips in Nederland.De VHP2 is door het aantal van 1400 werknemers geschrokken, vooral omdat wij voor een groot deel de groep vertegenwoordigen die ... Lees verder


10 oktober 2011

Leden keuren principeakkoord CBR goed

De leden van het Gilde hebben ingestemd met het principeakkoord over cao en pensioen. De instemming is verleend 'met de rug tegen de muur.' De leden hebben sterk het gevoel dat er nauwelijks sprake was van keuzevrijheid, gezien de slechte ... Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: