Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

NaN

Principeakkoord CBR

Er is een principeakkoord voor de werknemers bij het CBR bereikt. Met dit principeakkoord hebben partijen, naast de gebruikelijke loonparagraaf en een verlenging van het bestaande Sociaal Plan, onder meer aandacht willen schenken aan de onderwerpen duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en veiligheid.  Lees verder


NaN

Inzet Defensie stelt teleur

Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft, en moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Vandaag hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat op de vier grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) nauwelijks bewogen is ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020. De inzet en ruimte die de minister biedt is daarmee volstrekt onvoldoende en komt op geen enkele wijze tegemoet aan de wensen van het personeel.   Lees verder


NaN

Informatiebijeenkomsten en ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord cao Provincies 2021

26 juli 2021 - Werkgevers en de vakbonden hebben onlangs afspraken gemaakt voor een nieuwe cao voor 2021 (het zogenaamde onderhandelaarsakkoord). Deze afspraken worden nu voorgelegd aan de achterbannen van zowel de werkgevers als aan de leden van de vakbonden. Als beide partijen hiermee instemmen wordt de cao formeel van kracht en gaan de afspraken over loon en andere zaken gelden. Dit betekent dat u zich mag uitspreken over het akkoord. Vanwege de Corona-maatregelen, die nog steeds gelden, gebeurt nu nog dit digitaal. Wij doen dit gespreid in de laatste week van augustus en de eerste week van september via Teams-bijeenkomsten.   Lees verder


NaN

Fijne feestdagen en een sprankelend 2023

Lees verder


NaN

Ledenraadpleging Onderhandelingsresultaat 2012-2015

Na een langdurig en een zeker even zo moeizaam onderhandelingsproces van meer dan twee jaar werd op 6 oktober 2014 een Onderhandelingsresultaat bereikt tussen IPO en de Vakbonden CMHF, ABVAKABO FNV en CNV publieke Zaak. Afgezi... Lees verder


NaN

MedezeggenschapsLAB verRIJKT met jongeren

Met medezeggenschap heb je invloed op jouw toekomst en die van je collega's op je werk. Juist ook jongeren hebben ideeën over hoe het anders en beter kan op het werk. Maar op dit moment zijn er te weinig jongeren actief binnen de ... Lees verder


NaN

Wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren .....................

Vandaag is het initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren met grote meerderheid in de Eerste kamer aangenomen. Tegen waren de kleine christelijke partijen en ???? De wet heeft als oogmerk alle ambtenaren met uitzondering van de kabinetssectoren Rechterlijke Macht, Politie en Defensie, onder de regels van het Burgerlijk Wetboek te brengen. Streefdatum is 1/1/2020. Omdat het een initiatiefwet is (CDA en D66) moet een bewindspersoon i.c. Plasterk het wetsvoorstel overnemen; het zgn. “contraseign” geven. Alvorens hiertoe over te gaan hebben de centrales van overheidspersoneel, waaronder de CMHF, in kort geding gevorderd ...  Lees verder


NaN

VMHP: Meerderheid voor cao-onderhandelingsresultaat Politie

01 november 2018 - In totaal heeft 61,4 procent van de deelnemers aan de cao-ledenpeiling van de vier politiebonden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. 38,6 procent vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende. In totaal brachten 16.104 vakbondsleden tussen 17 en 30 oktober hun stem uit: een response van 29,0 procent.  Lees verder


NaN

Professionals in Debat PiD: Een goede ambtenaar is goud waard!

Vroeger zei men nog: 'Een goede ambtenaar is goud waard!' Een van de statements die Paul Ulenbelt (SP) gisteren maakte bij het door de Sector Rijk georganiseerd Professionals in Debat PiD in hartje Den Haag. Paul Ulenbelt was op uitnodiging bij dit debat aanwezig. Daarbij waren vanuit de CMHF aanwezig leden vanuit de Sector Rijk (Belastingdienst, Gevangeniswezen, Rechterlijke Macht, Ministeries), maar ook vanuit Defensie. Aandacht in dit debat natuurlijk voor de normalisering rechtspositie ambtenaren: wat maakt die ambtenaar nu anders dan normaal?   Lees verder


NaN

test

test  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: