Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

7 februari 2019

​ABP-pensioen betaaldatum december

Vanuit de FDO-MHA, de vereniging voor werknemers werkzaam bij decentrale overheden, kwam het verzoek om aandacht voor de betaaldatum van het ABP-pensioen in december. Volgens de nu gepubliceerde planning betaalt ABP in december uit op maandag 23 december, wat in de decembermaand als erg laat wordt ervaren. Als lid van het verantwoordingsorgaan ...   Lees verder


5 februari 2019

Geen akkoord cao Provincies 2019-2010

Helaas is er gisterenavond geen akkoord gesloten over de cao provincies 2019-2020. De bereidheid van de werkgevers om te bewegen op het loon bleek uiteindelijk te minimaal; 0,25% extra over de totale looptijd van 2 jaar. We blijven dus steken op 6% over een looptijd van 24 maanden (3,5 % op 1/1/2019 en 2,5% op 1/1/2020). De inflatie zal dit jaar oplopen naar (gemiddeld) 2.5% en voor ambtenaren zal dit nog wat hoger zijn gezien de stijging van de pensioenpremie. Daarnaast hebben we nog de nodige achterstand in te halen ten aanzien van de ...   Lees verder


1 februari 2019

Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

In zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden. Hij rept met geen woord over dreigende pensioenkortingen voor miljoenen mensen en de grote moeilijkheden van werkenden om de stijgende AOW-leeftijd te halen. De minister negeert bovendien het ultimatum van de bonden, waarin ze extra geld vragen voor het oplossen van de problemen en acties aankondigen. Dat zeggen de vakbonden FNV, CNV en VCP in een eerste reactie. Voor miljoenen mensen dreigen eind dit jaar kortingen op hun pensioenuitkering of hun pensioenopbouw. Voor de honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoog-risicoberoepen is nog steeds niets geregeld: zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd  Lees verder


1 februari 2019

FvOv roept leden op in actie te komen!

De verenigingen van de FvOv (aangesloten bij de CMHF) hebben de in de afgelopen weken de mening van de leden gepeild. Daaruit blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke actiebereidheid. Daarom is besloten dat we als FvOv aan zullen sluiten bij de acties zoals die al zijn aangekondigd door de AOb en FNV Overheid. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht is dit een belangrijk politiek moment. Als FvOv onderschrijven we de eisen van de AOb en de FNV Overheid, er zijn extra investeringen nodig in alle sectoren. Er is behoefte aan groot onderhoud vanwege te lage salarissen, een te hoge werkdruk en groeiende lerarentekorten. Investeringen in het onderwijs, in zowel de positie van de leraren als van de begeleiders en ondersteuners, zijn investeringen in de toekomst van ons land!  Lees verder


24 januari 2019

Actie voor beter pensioenakkoord: actiedag op 18 maart!

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden VCP, CNV en FNV op maandag 18 maart. De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land.   Lees verder


22 januari 2019

SER start online enquête over ontplooiingkansen van jongeren

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform pakte de vraag op. Er is een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. VCP Young Professionals roept jongeren op om hun stem te laten horen door uiterlijk 25 januari de enquête in te vullen.  Lees verder


17 januari 2019

CMHF: stijging kosten niet op deelnemers pensioenfondsen afwentelen

CMHF roept kabinet op om stijging kosten toezicht DNB en AFM niet op deelnemers pensioenfondsen af te wentelen Minister Koolmees van Financiën heeft middels een brief op 6 december 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd dat in 2019 de toezichtkosten wederom gaan stijgen. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) verwachten in 2019 en 2020 omvangrijke onvoorziene uitgaven te hebben, die niet zouden kunnen worden opgevangen binnen het bestaande kostenkader. Het gaat hierbij over de gevolgen ...  Lees verder


21 december 2018

PensioenPost

Op 20 december is de eerste versie van PensioenPost verschenen. Omdat niet alle berichten voor iedereen leesbaar zijn treft u hieronder de PensioenPost als pdf.   Lees verder


20 december 2018

Vakbonden in colonne naar Den Haag: pensioenultimatum voor kabinet

Met tientallen voertuigen gaan vakbonden FNV, CNV en VCP donderdag 20 december in colonne naar Den Haag. Daar zullen ze het kabinet een kerstboodschap aanbieden in de vorm van een ultimatum. De bonden willen dat het kabinet structureel meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan komen er acties in vele sectoren, waarbij werkonderbrekingen en stakingen niet zijn uitgesloten.  Lees verder


19 december 2018

Overleg cao Provincies opgeschort

Op 17 december hebben de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) en het IPO het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort. De werkgevers en de vakbonden wilden naast een cao over 2019 ook afspraken maken over de eerste genormaliseerde cao zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de medewerkers bij de provincies en ....  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: