Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

De organisatie

De CMHF *) is een onafhankelijke koepel van 41 beroeps- en belangenverenigingen.

De verenigingen zijn binnen de CMHF gegroepeerd in acht sectoren. Wanneer een vereniging zich bij de CMHF aansluit, wordt zij ondergebracht bij een van deze sectoren.

*) Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen.

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van alle CMHF-Verenigingen en vergadert ten minste tweemaal per jaar (klik hier voor een overzicht van alle CMHF-verenigingen). Meer informatie over de structuur van de CMHF? Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Vergaderdata Ledenraad 2021

Op 18 oktober en op 13 december vinden de volgende ledenraadsvergaderingen plaats.

Individuele leden* van de CMHF kunnen vanaf vier weken voor de betreffende vergadering een vergaderset opvragen bij het bestuurssecretariaat van de CMHF. Het telefoonnummer is 0703499668.

*Individuele leden zijn leden die rechtstreeks bij de CMHF zijn aangesloten, dus niet via een van de aangesloten verenigingen.

Centraal Bestuur (CB)

Marc de Natris,
voorzitter

Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Telefoon 0619448072

Piet Helmholt

Piet Helmholt,
secretaris
Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Telefoon 0619448072

Frank van Wuijckhuise,
penningmeester
Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Telefoon 0619448072

Het Centraal Bestuur (CB), bestaande uit dertien leden, bepaalt het centrale CMHF-beleid. Het CB baseert zich daarbij op besluiten van de Ledenraad. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Ledenraad benoemd op voordracht van het Centraal Bestuur. De overige bestuursleden worden door de Ledenraad benoemd, op voordracht van de CMHF-sectoren. Elke sector heeft recht op een CB-zetel. De resterende zetels worden naar rato van het ledental verdeeld over de sectoren met de meeste leden. Het bestuur is te bereiken via Maartje te Hennepe 0619448072 of via de mail.

Het CB laat zich adviseren door vaste en tijdelijke CMHF-commissies. In elke vaste commissie zijn de CMHF-sectoren vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur (DB) bereidt de besluitvorming van het Centraal Bestuur voor. Het DB telt vijf leden.

Adviescommissies

Het CB wordt bijgestaan door de vaste CMHF-adviescommissies:

  • BeleidsAdviesCommissie BAC: adviseert over arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid,pensioenzaken en sociale zekerheid.
  • Financiële Commissie: beoordeelt het financieel jaarverslag en buigt zich over de begroting.

Bureau

Jacqueline van Langeraad

drs. Jacqueline van Langeraad - Goes
Pensioenwoordvoerder
telefoon 0703499664
stuur een mail
Jan Hutmr. Jan Hut
Hoofd Afdeling Beleid, Onderhandelaar Sector Rijk, LVNL en Schiphol
telefoon 0703499667
mobiel 0610910234
stuur een mail
Gezine ten Hovedrs. Gezina ten Hove
Onderhandelaar Sector Rijk, NS en CBR
telefoon via secretariaat 0703499666
mobiel 0610910232
stuur een mail

Maurits Hoenders

drs. Maurits Hoenders
Vertegenwoordiger Kwaliteitsagenda Rijk
telefoon 0703499666
mobiel 0619405356
stuur een mail

Maartje te Hennepe

Maartje te Hennepe
hoofd Algemene Zaken, bestuurssecretariaat
mobiel 0619448072
stuur een mail
Anja van Kleffens
Secretariaat CMHF
mobiel 0620534318
stuur een mail


Deel deze pagina: