Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

15 december 2021

Een eerste stap

De investeringen in Onderwijs en Defensie die het nieuwe kabinet wil gaan doen zijn volgens Marc de Natris, voorzitter van ambtenarenvakbond CMHF een stap in de goede richting maar niet voldoende om onze publieke sectoren weer gezond te krijgen.Het achterstallig onderhoud na jarenlange bezuinigingen is daar te groot voor. Dit geldt niet alleen voor onderwijs en Defensie maar de gehele Publieke Sector inclusief Zorg zoals de CMHF in haarDeltaplanvoor de publieke sector heeft verwoord.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de publieke sector op haar tandvlees loopt. De rek is eruit met als gevolg dat de werkdruk, mede ten gevolge van de vele vacatures, veel te hoog is. Dit laatste leidt tot nog meer uitvallen van medewerkers die we niet kunnen missen. Deze vicieuze cirkel moet de komende periode in het belang van onze samenleving doorbroken worden onder meer door het boeien en (arbeidsvoorwaardelijk) binden van onze professionals. Het kabinet heeft de plicht om onze professionals de juiste middelen te verstrekken zodat zij hun werk met de juiste middelen goed en veilig kunnen uitvoeren aldus De Natris.

Aan het nieuwe elan waar het kabinet over spreekt moet invulling worden gegeven door onze professionals in de publieke sector. De professionals moeten niet alleen de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te kunnen doen maar moet je ook de mogelijkheid geven om maatwerk te kunnen leveren als de situatie hier om vraagt. Zo kan en moet worden voorkomen dat de overheid tegenover de burger komt te staan in plaats van naast de burger.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: