Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

21 september 2021

CMHF wil snel Deltaplan Publieke Sector

CMHF wil snel Deltaplan voor Publieke sector

Voor 2021 en 2022 wordt een jaarlijkse groei van het BBP van rond 3% voorspeld. Maar deze verwachting heeft een keerzijde. Het aantal vacatures stijgt snel en de schaarste aan personeel in de publieke sector neemt met de dag toe. Onduidelijk is hoe de verwachte groei concreet met personele bezetting en met voldoende financiële middelen ingevuld gaat worden.

De CMHF vindt het daarom nu tijd voor een Deltaplan Publieke sector. Een plan dat een duurzaam en houdbaar perspectief biedt voor het goed functioneren van de publieke sector.

"Wij kunnen niet als vanouds vanuit het kortetermijndenken een oplossing bedenken voor de problemen op de langere termijn. Dat biedt een bedrieglijk vooruitzicht. De tijd van pappen en nathouden moet voorbij zijn", aldus CMHF-voorzitter Marc de Natris.

"De professionals in de publieke sector staan klaar om politici te ondersteunen hun ambities waar te maken. In de visie van de CMHF moet het (politieke) roer om. Het wordt voor nieuw bestuurlijk elan: ga samen met de professionals de uitdagingen aan." zo vervolgt hij.

Als er niets verandert, blijft de Publieke Sector onder grote druk staan. Voor de zorg geldt dat tienduizenden operaties moeten worden ingehaald bovenop de regulier zorg. Daarbij komt dat door ondermaatse arbeidsvoorwaarden vooral verpleegkundigen en verzorgenden de gezondheidszorg hebben verlaten of op het punt staan dit te gaan doen. Zij voelen zich vaak ondergewaardeerd door de overheid. Meer medewerkers verlaten de sector dan dat er aanwas is. Het onderwijs moet leerachterstanden en kansenongelijkheid wegwerken. Voor onze militairen geldt dat zijn in een uitgeklede organisatie met ruim 9000 vacatures hun werk moeten blijven doen.

De politie en hulpdiensten hebben aangegeven dat zij door gebrek aan capaciteit minder dan gebruikelijk bij evenementen aanwezig zullen zijn. Bij de Nationale Politie is zelfs een externe vacaturesstop afgekondigd omdat het budget niet toereikend is. Dit terwijl onze veiligheidsketen zwaar onder druk staat en toenemende zware criminaliteit onze rechtstaat ondermijnt.

Uitdagingen genoeg dus voor de komende kabinetten. Uitdagingen waarin onze publieke sector een essentiële rol moet gaan spelen. Om dit te bewerkstelligen, zal volgens de CMHF aan drie belangrijke randvoorwaarden moeten worden voldaan:

1. Menselijk kapitaal als fundament voor de toekomst
Er moeten voldoende professionals beschikbaar en uitgerust zijn om hun werk veilig en professioneel uit te kunnen voeren. Goed, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is nu al een schaars goed in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat de (secundaire) arbeidsvoorwaarden concurrerend of zelfs beter zijn dan de markt? Hoe gaan we het huidige personeel in de publieke sector en op de arbeidsmarkt startende jongeren boeien en binden voor werkzaamheden ten behoeve van onze samenleving? Op deze vragen moet snel een antwoord komen.

2. Focus op innovatie
De huidige uitdagingen kunnen niet met alleen hedendaagse technologie en beleid worden opgelost. Nederland moet meer dan voorheen gaan inzetten op innovatie en innovatief beleid. Een uitdaging voor onze uitstekende (technische en landbouw) universiteiten. Eén ding is zeker: zonder voldoende financiële middelen zal er geen resultaat worden behaald. Niet voor niets schrijft de SER in haar MLT-rapport "Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving" dat er in sterke publieke diensten als onderwijs, zorg en veiligheid moet worden geïnvesteerd om Nederland leefbaar te houden.

3. Geen zuilen maar draagbalken.

Laat professionals uit verschillende disciplines en sectoren samenwerken voor het beste resultaat. De verzuiling is achterhaald. Creëer dwarsverbanden. Vervang de zuilen door draagbalken en zorg ervoor dat de creatieve ideeën en oplossingen die hier worden bedacht en uitgewerkt worden omgezet in werkbaar beleid

De professionals binnen de CMHF willen graag meedenken over de uitdagingen van het komend decennium. Nu is het moment voor een nieuw bestuurlijk elan, dat zich kenmerkt door een constructieve interactie tussen de professionals uit de praktijk en de beleidsmakers en politici in Den Haag. In onze ambtenarencentrale zijn alle publieke sectoren vertegenwoordigd. Als bijlage in dit document vindt u de visie van de sectoren Onderwijs, Zorg, Politie, Defensie, Rijk en Lagere Overheden. Hoe zien zij de toekomst, hoe denken zij optimaal bij te kunnen dragen aan het verwezenlijken van de uitdagingen voor Nederland en haar bewoners.

Dit alles onder de noemer:

Nederland kan, moet en verdient beter. Daarom nu snel een Deltaplan voor de Publieke Sector.


Hieronder leest u de sector specifieke deltaplannen:

Zorg, Personeelstekort neemt pandemische vorm aan

Defensie, Vrijheid, Bescherming, Belonen

Onderwijs, Hoe wordt onderwijs de kansenfabriek?

Politie, Iedereen overal veilig!

Lagere Overheden, Vakmanschap of onkunde?

Rijksoverheid, Nieuwe infrastructuur voor ambtelijk vakmanschap


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: