Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

23 april 2017

NU’91 wijst eindbod cao ziekenhuizen af

Nieuws vanuit NU'91:

We moeten jullie helaas melden dat er nog lang geen nieuwe cao voor de ziekenhuizen is. NU'91 heeft het eindbod dat de werkgevers in de ziekenhuizen (NVZ) vrijdag 7 april hebben gedaan voor een nieuwe cao ziekenhuizen resoluut afgewezen.
NU'91 is teleurgesteld in dit schamele eindbod van werkgevers dat op geen enkele wijze tegemoet komt aan de inzet die wij namens jullie hebben gedaan.

Loon
De NVZ stelt een loonsverhoging voor van 1,5% halverwege 2017 en 1,75% halverwege 2018. Onze inzet was 2,5% per jaar.

Daarbij willen de ziekenhuiswerkgevers dat de loonsverhoging voor een deel wordt betaald door de medewerkers zelf. Ze willen bijvoorbeeld voor zowel de eindejaarsuitkering als voor de vakantietoeslag een opbouwmethode invoeren. Dat betekent dat werknemers geen uitkering krijgen over het hele salaris, omdat de periodieken en salarisverhogingen pas mee tellen vanaf het moment dat deze ingaan.

ORT over vakantie/verlof uit het verleden
Onder de eis van de werkgevers dat NU'91 geen individuele leden juridisch mag bijstaan, stelden werkgevers voor om in 2017, 2018 en 2019 8,3% van de daadwerkelijk verdiende ORT in de jaren 2012, 2013 en 2014 uit te betalen, ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over vakantie-uren.

NU'91 heeft mede door deze eis dit eindbod resoluut afgewezen; want jullie - althans diegene die de termijn voor 2015 hebben gestuit - hebben recht op terugbetaling over 5 jaar en niet zoals in het eindbod staat 3 jaar.

Keer op keer wees de rechter de eis die NU'91 de afgelopen jaren namens leden heeft ingediend voor nabetaling ORT over verlof toe. Het hierboven beschreven eindbod is daarom onaanvaardbaar en een belediging voor het harde werken door zorgprofessionals in de ziekenhuizen.
NU'91 heeft daarom op dinsdag 11 april aangekondigd ruim 100 rechtszaken aan te spannen tegen werkgevers in de ziekenhuizen. Via de rechter willen we afdwingen dat ziekenhuizen de achterstallige onregelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen vijf jaar met terugwerkende kracht betalen. Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven wordt als eerste gedagvaard.

Generatiebeleid
Het generatiepact is een regeling waarbij ruimte wordt gemaakt voor de aanstelling van jongeren, doordat oudere werknemers (58+) gestimuleerd worden om minder te gaan werken. De werkgevers komen op dit punt niet verder dan intenties en op onze eisen is niet ingegaan.

Overige punten

  • De NVZ wil dat de opbouw van PLB-uren gemaximeerd wordt op 400 uur.
  • De NVZ wil dat er bij het doorbetalen van lestijd geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen BBL en HBO-duale leerlingen en stelt voor dat elke leerling gemiddeld 160 uur per studiejaar (40 weken van 4 uur gemiddeld) doorbetaalde lestijd krijgt, gemeten over de totale opleidingsperiode. Dit is nu 208 uur voor MBO-studenten.
  • Over het onderwerp mantelzorg gaat de NVZ niet verder dan dat in het jaargesprek aandacht wordt besteed aan mogelijke mantelzorgactiviteiten van de medewerker.


En NU?
Hoewel de start van de rechtszaken om de ORT over het verleden te claimen, niet echt een cao actie is, vloeit het daar wel uit voort. Als het collectief niet lukt om goede afspraken over nabetaling ORT te maken, gaan we het via individuele zaken afdwingen. En daar gaan we mee door tot werkgevers inzien dat we het gelijk aan onze kant hebben.
Welke activiteiten we verder gaan ondernemen om werkgevers onder druk te zetten om met een bod te komen dat beter aan onze inzet tegemoet komt, gaan we de komende tijd in overleg met de klankbordgroep-leden cao ziekenhuis bepalen. We houden jullie op de hoogte. Hebben jullie zelf een goed voorstel dan horen we dat graag via mijncao@nu91.nl

Meer nieuws op www.nu91.nl


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: