Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 februari 2019

Geen akkoord cao Provincies 2019-2010

Helaas is er gisterenavond geen akkoord gesloten over de cao Provincies 2019-2020.

De bereidheid van de werkgevers om te bewegen op het loon bleek uiteindelijk te minimaal; 0,25% extra over de totale looptijd van 2 jaar.

Aanbod

We blijven dus steken op 6% over een looptijd van 24 maanden (3,5 % op 1/1/2019 en 2,5% op 1/1/2020). De inflatie zal dit jaar oplopen naar (gemiddeld) 2.5% en voor ambtenaren zal dit nog wat hoger zijn gezien de stijging van de pensioenpremie. Daarnaast hebben we nog de nodige achterstand in te halen ten aanzien van de koopkracht van de afgelopen jaren. Gezien de mindere te verwachte economische ontwikkelingen (Brexit, ontwikkelingen in de Verenigde Staten), vinden wij dat het nu de tijd is om een stevige loonsverhoging binnen te halen. Ons aanbod is: 3% per 1/1/2019 en 1% per 1/7/2019 en 2,25% per 1/1/2020 en 1% per 1/7/2020.

Te weinig

Alle bonden in het SPA (Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden) vinden de 6% te weinig. Er is nu dus ook geen akkoord over de andere onderwerpen zoals harmonisatie van de toelagen, invoering sectoraal functiegebouw en de genormaliseerde CAP-tekst (die van kracht zou worden na het van kracht worden van de Wet Normalisatie rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020).

Deze week verschijnt er een gezamenlijke nieuwsbrief aan alle leden en daarna willen de bonden een aantal bijeenkomsten organiseren om hierover met provinciemedewerkers in gesprek te gaan.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de CMHF/Provinciale cao-onderhandelaar Jan Zwanenburg via het volgende mailadres: adviseurSLBO@ fdo-cmhf.nl

Photo by Kelly Sikkema onUnsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: