Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 november 2017

Gedragsregels bij fusies

De SER heeft een animatiefilm gemaakt over regels waaraan bedrijven zich moeten houden wanneer ze gaan fuseren. Het filmpje gaat onder meer in op de rol van de vakbonden bij een voorgenomen samenvoeging van twee ondernemingen. Een fusie heeft vaak gevolgen voor de positie van de werknemer. Daarom moeten vakbonden tijdig op de hoogte worden gebracht.

Tijdig informeren
Het filmpje behandelt de zogeheten Fusiegedragsregels van de SER. Naast de vakbonden moet ook de SER op de hoogte zijn van fusieplannen, ook in het onderwijs, de zorg of de non-profitsector. De vakbonden informeren de ondernemingsraad over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de bestuurder uitbrengen. Als de vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: