Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

16 september 2019

ABP: kortingen lopen op tot ruim 18%

CMHF maakt zich grote zorgen nu blijkt dat de nieuwe parameters gaan leiden tot hoge kortingen, èn hogere pensioenpremies. De inkt van het pensioenakkoord was nog nauwelijks opgedroogd toen het langverwachte rapport van de commissie Dijsselbloem verscheen. Daarin werden strengere regels aangekondigd waarmee de pensioenfondsen rekening moeten houden. De ontwikkelingen op de financiële markt deden daar de afgelopen tijd, nog een schepje bovenop. Moet er nu wel of niet gekort worden? Wat kunnen we de komende jaren verwachten en welke gevolgen heeft dat voor ons ABP-pensioen?

Om meteen maar met de deur in huis te vallen, er worden kortingen verwacht. Hoewel minister Koolmees bij het sluiten van het akkoord meldde dat hij de regels wat zou versoepelen en dat daardoor de kortingen niet nodig waren, blijken de huidige regels* toch tot korten te dwingen en staan ons kortingen te wachten die de komende paar jaren op kunnen lopen tot ruim 18%! Voorzitter Rob Hunnego: "Wij doen een klemmend beroep op minister Koolmees om dit scenario te voorkomen. De dekkingsgraden blijven dalen onder invloed van de rente en we moeten overgaan naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel."

Er ligt weliswaar een pensioenakkoord, maar geen concreet plan. De doelen waaraan het nieuwe stelsel moet voldoen zijn beschreven in het akkoord, maar de echte uitwerking volgt de komende maanden. Daarna volgen nog wetgevingstrajecten etc. Al met al hebben we dit jaar dus te maken met het huidige pensioenstelsel en de (huidige) regels van het Financieel toetsingskader. De premie, de eventuele indexatie en een eventueel benodigd herstelplan vloeien daar nu dus uit voort.

De komende jaren buitelen de kortingen over elkaar heen. Op 31 augustus was de actuele dekkingsgraad die in juli nog op 93,9% stond, gedaald naar 88,6% . In juli rekende men nog met een rekenrente van 0,7% terwijl de huidige rekenrente al gedaald is naar 0,3% en de verplichtingen dus alleen maar zijn toegenomen. Wat zijn de gevolgen van de huidige rekenregels voor ABP deelnemers? In dit rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van geen enkele economische verandering en dus ook geen herstel door rendementen.

Dit scenario treft de gepensioneerden èn de huidige nog werkende collega's! En dit komt dus bovenop de gemiste indexatie, die nu al 15,82% bedraagt. Eind december tellen we daar de gemiste indexatie van 2019 nog bij, waardoor de achterstand alleen maar oploopt.

De actieven, de huidige werkenden, worden na 1 januari 2020 met nog een extra negatief effect geconfronteerd. De nieuwe parameters spelen een rol bij het op te stellen herstelplan, maar zullen ook een invloed hebben op de premiehoogte. De ABP-premie bedraagt nu 24,9% maar met de nieuwe parameters, stijgen de premies automatisch. Er zijn alternatieven. Zo kan de regeling versoberd worden en kan het opbouwpercentage bijvoorbeeld omlaag bijgesteld worden. Het opbouwpercentage is nu 1,875%. Bij 42 jaar opbouwen levert dat ongeveer 80% van het gemiddelde salaris op (inclusief AOW). Wanneer dat opbouwpercentage omlaag gaat, ontvangt u na pensionering bijvoorbeeld maar 70%.

Voor die keuze zullen we dan komen te staan, de opties hogere premies, dan wel het afschaffen of uitkleden van de huidige regeling. En is dat nodig? CMHF-pensioenwoordvoerder Jacqueline van Langeraad: "Natuurlijk kan ik ook niet in de toekomst kijken, maar we gaan naar een nieuw stelsel waarin we de formele zekerheid loslaten. Dan is het niet logisch om in dat nieuwe contract te moeten rekenen met een risicovrije rente, zoals de UFR. De huidige rekenregels dwingen ons tot hoge kortingen, tot gemiste indexaties en straks ook nog hogere premies of andere ellende. Cruciaal punt hierbij is de rekenrente, en laat dat nu net een punt zijn waar minister Koolmees nu, maar ook voor het nieuwe contract, niet naar wil kijken!"

Klik hier voor meer informatie.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: