Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

19 februari 2018

​CMHF: RVU-boete liever vandaag dan morgen van tafel

De CMHF is teleurgesteld dat ook dit kabinet de RVU-boete (Regeling Vervroegde Uittreding-boete) overeind houdt. In plaats van de RVU-boete zouden sectoren de mogelijkheid moeten krijgen om op maat afspraken te maken. Dat komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede.

De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen. Vooral sectoren met een vervroegde uittredingsregeling voor mensen met een substantieel bezwarende functie zijn daarvan de dupe. Bij de overheid gaat het daarbij onder meer om functies bij defensie, politie en de luchtverkeersleiding.

Het effect van de huidige regeling is dat cao-partijen zich in allerlei bochten wringen om van de boete af te komen. Een voorbeeld bij de rijksoverheid is de samenloop van SBF-uitkering (Substantieel Bezwarende Functie-uitkering) met buitengewoon verlof op basis van het Van Werk naar Werkbeleid bij DJI. Buitengewoon lastig om uit te voeren en bovendien ook duur. Individuele afspraken zijn ook een optie, maar daar is de CMHF geen voorstander van. Zulke afspraken kunnen de mondige werknemer of werkgever bevoordelen. Cao-partijen hebben dan in feite het nakijken.

Het generatiepact kan soelaas bieden en op zich is het ook een mooi instrument om aan de RVU-boete te ontkomen. Immers, als iemand langer dan de helft blijft werken wordt er geen RVU-boete geheven. De maatregel is echter per definitie wel erg generiek.

Sociale partners willen liever gerichter in- en uitstroom bewerkstelligen; deze route is helaas door de boete afgesneden. De CMHF is voorstander van sectoraal maatwerk: wat voor de ene sector werkt hoeft ten slotte niet direct ook elders te werken, of het nou om het opsparen van uren gaat of bijvoorbeeld om deeltijdpensioen. Het gaat erom dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en dat zo lang mogelijk blijven. De arbeidsmarkt en pensioen moeten meer op elkaar worden afgestemd.

De RVU-boete bedroeg aanvankelijk 26 procent en is nu 52 procent. De CMHF zou de het liefs de hele boete liever vandaag dan morgen afgeschaft willen zien. En anders zou het al een goede stap zijn als de boete naar zijn oorspronkelijke niveau zou worden teruggebracht. De overheid haalt met de boete nu 300 miljoen euro binnen. Dat is een hoop geld, maar relatief weinig als het wordt afgezet tegen de impact die het nu heeft.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: