Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 juni 2018

​Bonden bereiken onderhandelingsresultaat over cao Rijk

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao Rijk. De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren - naar rato van dienstverband - op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over roosterinnovatie waarbij de medewerker meer invloed krijgt op zijn/haar rooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, een verlofspaarmogelijkheid en een individueel keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op andere momenten kunnen worden opgenomen.

De definitieve tekst van het cao-resultaat is treft u hier, waarna het wordt voorgelegd aan de vakbondsleden.

Achtergrond

Sinds minister Ollongren medio mei het aan haar gestelde ultimatum liet verlopen, zijn er al diverse acties van rijksambtenaren geweest. Vrijdag 25 mei deed de minister eindelijk een loonbod waarna de bonden besloten het cao-overleg te hervatten. De bonden zijn al sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren. De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.


Photo by rawpixel on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: