Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

6 juli 2017

Reginald Visser: '12 jaar voorzitterschap: het is voorbij gevlogen'

Na 12 jaar is het moment gekomen om het stokje, in deze de voorzittershamer, van de CMHF over te dragen aan de jongere generatie. Terugkijkend op de achterliggende 12 jaar, het is voorbij gevlogen. Er is ook veel gebeurd, het vakbondslandschap is flink veranderd en de CMHF-organisatie is in de loop der jaren aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. En die aanpassing zal door gaan, zeker wanneer de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren, waartoe de overheid heeft besloten, zijn beslag heeft gekregen. Dat duurt nog even, de invoering wordt voorzien in 2020.

Stabiel, zelfs licht gegroeid, is het ledental van de inmiddels 100-jarige CMHF; de aangesloten verenigingen vertegenwoordigen zo'n 63.000 leden. In de media valt te lezen dat de polder in beweging is, de CMHF maakt via de VCP deel uit van het polder-overleg en zal aan die herbezinning zeker een belangrijke impuls willen geven. En de VCP heeft aan kracht gewonnen door de toetreding van ANBO, Unie en UOV. Dat maakt de VCP een polderspeler van formaat.

Terugkijkend is steeds duidelijker geworden dat de beroepsvereniging het vehikel van de toekomst is om de belangen van werknemers te behartigen. Immers naast aandacht voor arbeidsvoorwaarden, is de aandacht voor de inhoud van het beroep een steeds belangrijkere factor geworden voor werknemers om zich aan te sluiten. En bovendien ook voor de oud-werknemers de reden om aangesloten te blijven en hun belangen op het gebied van pensioen en zorg ook door hun vakorganisatie behartigd te zien worden. Kortom de echte 'vakorganisatie' heeft de toekomst.

Kenmerk van een vakorganisatie is de solidariteit, het voor elkaar opkomen, elkaar ondersteunen. Een begrip dat in de huidige samenleving, waarin op individualisme meer en meer nadruk wordt gelegd, aan betekenis lijkt te verliezen. In de CMHF heb ik mogen ervaren dat dit begrip nog steeds het leidend principe is, de bestuurders van de CMHF wens ik de wijsheid toe dit naar de toekomst toe vast te houden. Ik kijk met veel voldoening terug op de onderlinge samenwerking met bestuurders van een veelheid aan vakverenigingen onder het logo van de CMHF en wens de leden van haar aangesloten verenigingen een 'behouden vaart'.


Reginald Visser, oud-voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: