Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 april 2016

'Havens'

Opvallend en intrigerend was de titel van een artikel in het FD "FNV-ers staan met getrokken mes tegenover elkaar". Een nogal overtrokken beeldspraak (je moet er niet aan denken dat het werkelijkheid zou zijn), maar toch geeft het aan dat binnen een vakbond er een groot verschil in belang is ontstaan. Enerzijds het belang van een OR in een afzonderlijk bedrijf en anderzijds een meer algemeen belang binnen een sector. Overigens een trend die meer en meer valt waar te nemen en de vakorganisaties zouden moeten prikkelen tot actie. Naar mijn mening niet de actie om de FNV leden van de betrokken OR met machtsvertoon in de discipline van de bond terug te drukken, maar analyseren waar deze behoefte aan meer eigen ruimte voor keuzen binnen het eigen bedrijf door een OR mogelijk te maken, vandaan komt. Een opvallend kenmerk hierbij was dat de leidende figuren in de OR actieve vakbondsleden waren en bovendien 80% van de werknemers van het betrokken bedrijf de opstelling van de OR in de afspraak met de werkgever steunden. Ook een kort geding dat door de bond werd aangespannen tegen het gewraakte akkoord, werd op alle punten verloren.

Hoewel solidariteit, discipline, betrouwbaarheid en loyaliteit in vakorganisatieverband een groot goed is en voor een groot deel ook de kracht en macht van de vakorganisatie vormt, is in de huidige tijd enige nuance op zijn plaats. Het lijkt mij dat er meer ruimte moet komen voor een meer bedrijfseigen aanpak, daarin zullen OR leden een grotere speelruimte moeten krijgen. Past ook in de huidige tijd, zeker jonge mensen voelen zich meer thuis in hun vak, bij hun bedrijf en verlangen maatwerk. Ze zullen dan zich sneller betrokken voelen bij de OR en zich vanuit hun professie aansluiten bij een vakorganisatie. Lastig voor geharnaste bestuurders, het meer loslaten op centraal niveau naar decentraal bedrijfsniveau, maar voor de toekomst van de vakbeweging mijns inziens noodzakelijk. Daarom willen wij als CMHF potentiele OR leden ook de kans bieden zich te bekwamen in het nemen van die verantwoordelijkheid op bedrijfsniveau.

Reginald Visser, voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: