Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

29 januari 2018

Blogpost: Welk probleem lost dit nu op?

Bij sommige (initiatief-)wetgeving mag wat mij betreft, nadrukkelijker dan nu het geval lijkt, de vraag worden gesteld: welk probleem lost dit nu op?

Een voorbeeld is de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. De rechtsbescherming van de ambtenaar tegen de willekeur van de overheid als wetgever én werkgever wordt er door verminderd. Natuurlijk kun je je afvragen of het traject tegen onvoldoende beoordeling en daarop volgende ontslag niet kan worden ingekort. En twee rechtssystemen naast elkaar (Ambtenarenrecht en Burgerlijk wetboek) is misschien ook wat overdreven.

Maar wanneer de overheidswerkgever het ontslagdossier op orde zou hebben, zouden veel ontslagbesluiten niet een proces zonder einde zijn. En twee rechtssystemen naast elkaar: nu militairen en burgerambtenaren bij defensie, politieambtenaren en ook rechters tóch de ambtenarenstatus behouden, is daar nog steeds sprake van.
En waarom alleen deze uitzonderingen? Waarom verliezen bijvoorbeeld belastingambtenaren, die ook namens de Staat aanslagen en boetes opleggen, wel de ambtenarenstatus?
Ook zal de overheidswerkgever nog steeds geen vrije financiële ruimte hebben om écht te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden - daar zal de overheid als wetgever wel op toezien.
Kortom, ik zie de logica nog steeds niet, waar de Eerste Kamer die twee jaar geleden opeens wél zag.

Inmiddels dendert de WRNA-trein voort. Dat gaat ook het een en ander betekenen voor de verhoudingen in ambtenarenoverlegland, veranderingen waar op dit moment in de Raad voor het Overheidspersoneel over wordt nagedacht en gesproken.

Een ander initiatiefwetsvoorstel (initiatiefwet D66 34 456, D66-Kamerlid Kees Verhoeven), komt ook op mij over als een typisch studeerkamervoorstel, waarbij de vraag: 'Welk probleem wordt opgelost?' niet wordt beantwoord.
Daarbij komt ook nog dat het voorstel zeker niet is getoetst aan de praktijk. Het gaat om het (aanzienlijk) beperken van de verhoogde strafbaarstelling op beledigen en het herinvoeren van het klachtvereiste voor (o.a.) hulpverleners die geen ambtenaar zijn in de zin van de Ambtenarenwet.

Belediging (artikel 266 Sr) is alleen vervolgbaar als er een klacht is ingediend. Daarmee wordt bevorderd dat de staat (het OM) niet een strafzaak ter zake belediging kan starten als betrokkene zelf daar totaal geen belang bij heeft. Dat ligt ánders bij een openbaar gezag, een openbaar lichaam, een openbare instelling of een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn/haar bediening. Dan is belediging meer een publieke zaak dan een privézaak, is er meer een publiek belang en is er geen reden voor betrokkene om dat (middels het niet indienen van een klacht) te voorkomen.
Nu is het (nog) zo, dat wanneer een ambtenaar wordt beledigd, betrokken dader meteen (op heterdaad) wordt aangehouden en proces verbaal wordt opgemaakt. De officier van justitie doet vervolgens een schikkingsvoorstel. Gaat betrokkene niet op de schikking in dan kan hij de gang naar de rechter maken.

Het initiatief wetsvoorstel staat haaks op het programma Veiligheid Publieke Taak (VPT). VPT heeft namelijk ook betrekking op belediging van 'ambtenaren' in particuliere dienst, zoals bijv. NS-personeel, buschauffeurs en ambulancepersoneel die bij een particuliere organisatie werken. Sommige beledigingen kunnen behoorlijk hard aankomen en verbaal geweld betreffen.
Ik denk echt dat het voor die categorie mensen een forse achteruitgang is als ze een klacht moeten gaan indienen.

Verder geldt voor ambtenaren dat de strafmaat een derde hoger ligt. In het kader van VPT wordt er ook daadwerkelijk gewerkt met verdubbeling of soms zelfs verdriedubbeling van de straf.

Kortom, opnieuw een initiatiefwetsvoorstel, dat niet aan de praktijk is getoetst en waarvan het de vraag blijft: welk probleem wordt opgelost?

Rob Hunnego, voorzitter

Telefoon 0683263302


Photo by Ken Treloar on UnsplashBlogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: