Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Rijk

9 mei 2022

Start cao-onderhandelingen sector Rijk

9 mei 2022 - Morgen starten met een stevige vertraging omdat de werkgever nog geen inzet kon overleggen, de cao-onderhandelingen voor de sector Rijk. De bonden hebben in het kennismakingsgesprek met de minister hierover hun stevige ergernis al laten blijken. Het beloven lastige onderhandelingen te worden met het oog op de hoge inflatie en lastige inhoudelijke onderwerpen enerzijds en de inzet van de werkgever anderzijds. Bijgaand ....   Lees verder


CAO


DOE MEE AAN DE ENQUÊTE OVER HET RECHT OP AMBTELIJK VAKMANSCHAP

Ben je rijksambtenaar? Doe mee aan de enquête over het recht op ambtelijk vakmanschap!

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk)en in samenwerking met de vakbonden binnen de rijksoverheid, waaronder de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De centrale vraag van het onderzoek luidt:Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?
Om deze vraag te beantwoorden is jouw input als rijksambtenaar is heel belangrijk. Wij nodigen je daarom van harte uit om de enquête in vullen. De resultaten zijn een belangrijke bouwsteen voor de publicatie 'Het recht op ambtelijk vakmanschap' dat in het najaar verschijnt. Deze publicatie bevat concrete adviezen over wat er nodig is om het recht op ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en versterken.

Ben je rijksambtenaar werkzaam in uitvoering, beleid of toezicht? Doe mee en deel jouw perspectief op je vakmanschap en wat er nodig is om dat te ontwikkelen en versterken.
Via deze link kan je de vragenlijst invullen (kost je ongeveer 15 minuten).

Over het onderzoek
Met het project Het recht op ambtelijk vakmanschap wil Stichting Beroepseer, samen met het A+O Fonds Rijk en de CMHF, advies uitbrengen over wat er nodig is om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar duurzaam te versterken. Dat is nodig om werk te maken van het herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De publicatie zal concrete adviezen bevatten over hoe de nieuwe normatieve infrastructuur, inclusief een mogelijke ambtelijke code, er in de praktijk uit moet komen te zien. De beoogde publicatie moet een advies geven over hoe de nieuwe infrastructuur concreet kan worden gerealiseerd binnen publieke organisaties. Dat advies zal in ieder geval bestaan uit twee onderdelen:

1. De inzet van formele middelen. Zoals een ambtelijke code of een ambtelijk statuut
2. Interventies die zijn gericht op een cultuuromslag met betrekking tot ambtelijk vakmanschap (en daarmee feitelijke veranderingen), zoals een Programma Ambtelijk Vakmanschap dat structureel zorgdraagt voor de borging en ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap in iedere publieke organisatie.

De centrale vraag van het project zal onderzocht worden aan de hand van literatuuronderzoek, gastbijdragen van deskundigen uit wetenschap en praktijk, interviews met deskundigen uit wetenschap en praktijk, focusgroepen met ambtenaren (kwalitatief onderzoek) en een vragenlijstonderzoek (kwantitatief onderzoek).

Eerdere blogs over dit project

Klik hier om naar de enquête te gaanWerken met moed en vertrouwenNaast onze website www.beroepseer.nl zijn wij zijn ook te volgen op Twitter via @Beroepseer en op Facebook, of via de Beroepseergroep op LinkedIn.

Contact n.a.v. deze uitnodiging:Gerard van Nunen ( g.vannunen@beroepseer.nl)
TwitterFacebookLinkedInBeroepseer.nlGoedWerkMaatschappij.nl

Copyright © 2022 Stichting Beroepseer

Our mailing address is: Stichting Beroepseer Godfried Bomansstraat 8.15 Culemborg, ME 4103 WR Netherlands

21 april 2022
_______________________________________________________________________________________________________________

Akkoord over CAO Rijk 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022

Klik hier voor de getekende versie

_________________________________________________________________________

NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS


De Sector Rijk en Lagere Overheden van de CMHF stuurt een alarmbrief aan de informateurs

Onze boodschap is - een goed bestuur kan niet zonder een goede ambtelijke dienst!

5 november 2021 - Versterking van ambtelijk vakmanschap vraagt investering en visie gericht op de langere termijn. Als CMHF Overheid hebben wij vanuit onze achterban signalen dat er in toenemende mate sprake is van een gebrek aan kennis en kunde. Ook zijn er vragen over de positie van de ambtenaar als dienaar van de Staat of decentrale overheid. Wij hebben de indruk dat ambtenaren aan het werk zijn, als waren zij een politiek assistent. Hetgeen volgens ons niet de bedoeling is.

Meer achtergrond vindt u in de brief.

De hele brief lezen: klik hier

Deltaplan Sector Rijk - klik hier

Deltaplan Sector Lagere Overheden - klik hier


Zie ook het artikel op de site van Binnenlands Bestuur: Kennis en Kunde ambtenaren moet omhoog - klik hier.


___________________________________________________________________________________________


Gestart:

Onderzoek naar 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in samenwerking met de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en met ondersteuning van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O Fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke infrastructuur is nodig om het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam te verankeren? De resultaten worden gebundeld in een aantrekkelijk geschreven publicatie.

Context van het onderzoek: er is een nieuwe, normatieve infrastructuur voor ambtelijk vakmanschap nodig.

Klik hier om door te linken naar het hele artikel.

___________________________________________________________________________________________


BLOGPOSTS van uw voorzitter CMHF-Sector Rijk

Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF-Sector Rijk

Wilt u reageren?Graag!

Klik s.v.p. op deze link en vermeld als onderwerp: Blog Sector Rijk

Lees hier alle blogs van Aleid Ringelberg.

Hieronder de meeste recente blog:


Blog nummer 4 - 2021 / 16 september 2021

Eenvoud – kenmerk van het ware?

Kunt u daar ook zo naar verlangen? Mag het iets eenvoudiger? Waar gaat het ook al weer om in deze samenleving?

- -Leven en laten leven..

- -Kennen en kunnen

- -Elkaar verstaan

- -Elkaar iets gunnen

- -Niet altijd de strikte regel, maar 'de geest van de wet' en de menselijke maat


Het gaat om 'samen leven' en welzijn en geluk!

En wat kan ik of jij daar aan bijdragen?


De last van de dagelijkse dingen en de zorg voor elkaar, voor onze familie, naast werk, vraagt veel of te veel. Het lijkt of alles complex is geworden. Sociale media bieden veel voordelen, maar vragen tegelijk veel inzet en aandacht. Dagelijks bewegen en gezond eten, ook dat gaat niet vanzelf..


En dan zoek je een overheid die je kunt vertrouwen. Die jou ziet als burger met grondrechten. Die integer handelt. Waar recht – recht is – en krom – krom. Maar waarvoor ook geldt gelijke monniken, gelijke kappen. En soms zijn de monniken echt anders. Dan verwacht je dat er ruimte is voor de menselijke maat. Daarvoor hebben de ambtenaren en functionarissen eigen ruimte nodig. Om te helpen, te ondersteunen en rechtmatig te kunnen handelen.


Het is tijd voor minder ministeriele regels en meer deskundige uitvoerders, die op basis van de wet met oog voor maatwerk kunnen handelen.


De CMHF/FO werkt aan versterking van het vakmanschap van ambtenaren en functionarissen bij uitvoeringsdiensten.


Voor de realisatie van onze ambities zijn we op zoek naar mensen met inspiratie, doorzettingsvermogen en humor!

Wie sluit zich aan??


Met hartelijke groet,

Aleid Ringelberg,

Voorzitter CMHF Sector FO

Wil je meer weten over de CMHF Sector FO, kijk op onze website of mail naar Anja van Kleffens van het secretariaat.

Kijk ook op de website voor meer informatie over lid worden van één van onze Sector-Rijk-verenigingen.

__________________________________________________________________________________


Het webinar Het recht op ambtelijk vakmanschap. Hoe verder na de toeslagenaffaire?

vond plaats op 30 juni 2021 en werd georganiseerd door Stichting Beroepseer en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF).


Aanleiding voor het webinar was het artikel Het toeslagenschandaal: Wat is er loos met de ethiek van de ambtenaar*) gepubliceerd op het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money op 21 april 2021.

Hierin reflecteren Thijs Jansen en Hans Wilmink op de vraag: 'Wat ging er mis met het ethisch besef van de ambtenaren?' Ze constateren dat de positie van ambtenaren de afgelopen decennia is uitgehold..

Het webinar, gepresenteerd door Thijs Jansen en Hans Wilmink, gaat in op vijf actuele onderwerpen die momenteel spelen rond (het versterken van) ambtelijk vakmanschap.

Het is tevens een evaluatie van de concrete initiatieven die door de overheid op dit gebied worden genomen.

Hieronder is het webinar terug te kijken.
Noot
*) https://beroepseer.nl/blogs/wat-ging-er-mis-met-het-ethisch-besef-van-de-ambtenaren-i-v-m-het-toeslagenschandaal/

_______________________________________________________________________________________


CAO overzicht Rijk

Museum CAO 2018 - 2020 - 01-10-2018 - 01-10-2020 - klik hier.

________________________________________________________________________________

Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 - klik hier.

Verlengde cao Kadaster 30-06-2020 tot en met 31-12-2020 - klikhier

__________________________________________________________________________________

13-07-2018 - Arbeidsovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 is ondertekend - klik hier


25-06-2018 - Er ligt een onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoordenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020). U treft de overeenkomst hier


Deel deze pagina: