Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Rijk

14 oktober 2021

Resultaat voor cao Rijk

14 oktober 2021 - De vakbonden CMHF, FNV, Ambtenarencentrum, en CNV en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever. Op het loon is er een verschil tussen wat de werkgever tijdens de looptijd kan bieden en de eisen van de bonden. Het resultaat van onderhandelingen bestaat daarom uit twee delen.   Lees verder


CAO

Akkoord over CAO Rijk 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022

Klik hier voor de getekende versie

_________________________________________________________________________

NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS


De Sector Rijk en Lagere Overheden van de CMHF stuurt een alarmbrief aan de informateurs

Onze boodschap is - een goed bestuur kan niet zonder een goede ambtelijke dienst!

5 november 2021 - Versterking van ambtelijk vakmanschap vraagt investering en visie gericht op de langere termijn. Als CMHF Overheid hebben wij vanuit onze achterban signalen dat er in toenemende mate sprake is van een gebrek aan kennis en kunde. Ook zijn er vragen over de positie van de ambtenaar als dienaar van de Staat of decentrale overheid. Wij hebben de indruk dat ambtenaren aan het werk zijn, als waren zij een politiek assistent. Hetgeen volgens ons niet de bedoeling is.

Meer achtergrond vindt u in de brief.

De hele brief lezen: klik hier

Deltaplan Sector Rijk - klik hier

Deltaplan Sector Lagere Overheden - klik hier


Zie ook het artikel op de site van Binnenlands Bestuur: Kennis en Kunde ambtenaren moet omhoog - klik hier.


___________________________________________________________________________________________


Gestart:

Onderzoek naar 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in samenwerking met de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en met ondersteuning van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O Fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke infrastructuur is nodig om het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam te verankeren? De resultaten worden gebundeld in een aantrekkelijk geschreven publicatie.

Context van het onderzoek: er is een nieuwe, normatieve infrastructuur voor ambtelijk vakmanschap nodig.

Klik hier om door te linken naar het hele artikel.

___________________________________________________________________________________________


BLOGPOSTS van uw voorzitter CMHF-Sector Rijk

Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF-Sector Rijk

Wilt u reageren?Graag!

Klik s.v.p. op deze link en vermeld als onderwerp: Blog Sector Rijk

Lees hier alle blogs van Aleid Ringelberg.

Hieronder de meeste recente blog:


Blog nummer 4 - 2021 / 16 september 2021

Eenvoud – kenmerk van het ware?

Kunt u daar ook zo naar verlangen? Mag het iets eenvoudiger? Waar gaat het ook al weer om in deze samenleving?

- -Leven en laten leven..

- -Kennen en kunnen

- -Elkaar verstaan

- -Elkaar iets gunnen

- -Niet altijd de strikte regel, maar 'de geest van de wet' en de menselijke maat


Het gaat om 'samen leven' en welzijn en geluk!

En wat kan ik of jij daar aan bijdragen?


De last van de dagelijkse dingen en de zorg voor elkaar, voor onze familie, naast werk, vraagt veel of te veel. Het lijkt of alles complex is geworden. Sociale media bieden veel voordelen, maar vragen tegelijk veel inzet en aandacht. Dagelijks bewegen en gezond eten, ook dat gaat niet vanzelf..


En dan zoek je een overheid die je kunt vertrouwen. Die jou ziet als burger met grondrechten. Die integer handelt. Waar recht – recht is – en krom – krom. Maar waarvoor ook geldt gelijke monniken, gelijke kappen. En soms zijn de monniken echt anders. Dan verwacht je dat er ruimte is voor de menselijke maat. Daarvoor hebben de ambtenaren en functionarissen eigen ruimte nodig. Om te helpen, te ondersteunen en rechtmatig te kunnen handelen.


Het is tijd voor minder ministeriele regels en meer deskundige uitvoerders, die op basis van de wet met oog voor maatwerk kunnen handelen.


De CMHF/FO werkt aan versterking van het vakmanschap van ambtenaren en functionarissen bij uitvoeringsdiensten.


Voor de realisatie van onze ambities zijn we op zoek naar mensen met inspiratie, doorzettingsvermogen en humor!

Wie sluit zich aan??


Met hartelijke groet,

Aleid Ringelberg,

Voorzitter CMHF Sector FO

Wil je meer weten over de CMHF Sector FO, kijk op onze website of mail naar Anja van Kleffens van het secretariaat.

Kijk ook op de website voor meer informatie over lid worden van één van onze Sector-Rijk-verenigingen.
__________________________________________________________________________________


Het webinar Het recht op ambtelijk vakmanschap. Hoe verder na de toeslagenaffaire?

vond plaats op 30 juni 2021 en werd georganiseerd door Stichting Beroepseer en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF).


Aanleiding voor het webinar was het artikel Het toeslagenschandaal: Wat is er loos met de ethiek van de ambtenaar*) gepubliceerd op het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money op 21 april 2021.

Hierin reflecteren Thijs Jansen en Hans Wilmink op de vraag: 'Wat ging er mis met het ethisch besef van de ambtenaren?' Ze constateren dat de positie van ambtenaren de afgelopen decennia is uitgehold..

Het webinar, gepresenteerd door Thijs Jansen en Hans Wilmink, gaat in op vijf actuele onderwerpen die momenteel spelen rond (het versterken van) ambtelijk vakmanschap.

Het is tevens een evaluatie van de concrete initiatieven die door de overheid op dit gebied worden genomen.

Hieronder is het webinar terug te kijken.
Noot
*) https://beroepseer.nl/blogs/wat-ging-er-mis-met-het-ethisch-besef-van-de-ambtenaren-i-v-m-het-toeslagenschandaal/

_______________________________________________________________________________________


CAO overzicht Rijk

Museum CAO 2018 - 2020 - 01-10-2018 - 01-10-2020 - klik hier.

________________________________________________________________________________

Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 - klik hier.

Verlengde cao Kadaster 30-06-2020 tot en met 31-12-2020 - klikhier

__________________________________________________________________________________

13-07-2018 - Arbeidsovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 is ondertekend - klik hier


25-06-2018 - Er ligt een onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoordenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020). U treft de overeenkomst hier


Deel deze pagina: