Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Rijk

25 april 2023

Ambtenaar: een bijzonder vak, en dat is het!

Vereniging VDNA en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een themabijeenkomst op 24 mei a.s. In de afgelopen decennia is de ambtenaar zich ten onrechte steeds meer gaan zien als een gewone werknemer. De ambtenaar werkt aan zijn/haar individuele competenties voor zijn/haar individuele carrière. Je zou dit de individualisering van de ambtenaar kunnen noemen: men is steeds minder gaan zien wat het onderscheidende gemeenschappelijke kenmerk is van ambtelijk vakmanschap.   Lees verder


CAO

BLOGPOSTS van uw voorzitter CMHF-Sector Rijk

Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF-Sector Rijk

Wilt u reageren?Graag!

Klik s.v.p. op deze link en vermeld als onderwerp: Blog Sector Rijk

Lees hier alle blogs van Aleid Ringelberg.

Hieronder de meeste recente blog:

Blog nummer 1 - 2022 / 8 juli 2022

Nieuwe CAO voor rijksambtenaren!

Met dank aan onze onderhandelaars!

Het heeft even geduurd, maar nu is er een onderhandelingsresultaat van de bonden en de rijks werkgever. Onze CAO liep af op 1 januari 2022. Deze nieuwe gaat starten op 1 april 2022 en krijgt een looptijd tot en met 30 juni 2024. Maandag 11 juli 2022 is de ondertekening van de nieuwe CAO voorzien.

We zijn als CMHF Functionarissen Overheid benieuwd naar wat onze leden en hun verenigingen er van vinden. Er is stevig onderhandeld om deze loonsverhoging voor alle ambtenaren binnen te halen. De huidige inflatie en onzekerheid worden zo voor een deel ondervangen. Hierbij is extra aandacht gegeven aan de lagere salarisschalen. Kortom oog voor alle groepen rijksambtenaren.

Ander goed nieuws is dat er nu ook voor de gepensioneerden indexatie gaat plaats vinden. Ook in de Pensioenkamer zit de CMHF met experts en bestuurders aan tafel.

Wacht ons een hete zomer? Je zou het denken gezien de temperaturen en de woelige wereld waarin we leven. Kort gezegd, deze inkomensverhogingen zijn binnen gehaald. Waar het verder naar toe gaat is soms moeilijk in te schatten.

Welzijn en welvaart. Kan niet zonder samen willen werken, samen willen delen, kennis inzetten voor het algemeen belang van alle burgers in Nederland. Het ambtelijk vakmanschap naar inhoud van werkveld en naar rechtsstatelijkheid versterken. Daar mag u mij voor wakker maken..

Een fijne zomer gewenst!


Met hartelijke groet,

Aleid Ringelberg,

Voorzitter CMHF Sector FO

Wil je meer weten over de CMHF Sector FO, kijk op onze website of mail naar Anja van Kleffens van het secretariaat.

Kijk ook op de website voor meer informatie over lid worden van één van onze Sector-Rijk-verenigingen.

__________________________________________________________________________________DOE MEE AAN DE ENQUÊTE OVER HET RECHT OP AMBTELIJK VAKMANSCHAP

Ben je rijksambtenaar? Doe mee aan de enquête over het recht op ambtelijk vakmanschap!

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk) en in samenwerking met de vakbonden binnen de rijksoverheid, waaronder de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?
Om deze vraag te beantwoorden is jouw input als rijksambtenaar is heel belangrijk. Wij nodigen je daarom van harte uit om de enquête in vullen. De resultaten zijn een belangrijke bouwsteen voor de publicatie 'Het recht op ambtelijk vakmanschap' dat in het najaar verschijnt. Deze publicatie bevat concrete adviezen over wat er nodig is om het recht op ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en versterken.

Ben je rijksambtenaar werkzaam in uitvoering, beleid of toezicht? Doe mee en deel jouw perspectief op je vakmanschap en wat er nodig is om dat te ontwikkelen en versterken.
Via deze link kan je de vragenlijst invullen (kost je ongeveer 15 minuten).

Over het onderzoek
Met het project Het recht op ambtelijk vakmanschap wil Stichting Beroepseer, samen met het A+O Fonds Rijk en de CMHF, advies uitbrengen over wat er nodig is om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar duurzaam te versterken. Dat is nodig om werk te maken van het herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De publicatie zal concrete adviezen bevatten over hoe de nieuwe normatieve infrastructuur, inclusief een mogelijke ambtelijke code, er in de praktijk uit moet komen te zien. De beoogde publicatie moet een advies geven over hoe de nieuwe infrastructuur concreet kan worden gerealiseerd binnen publieke organisaties. Dat advies zal in ieder geval bestaan uit twee onderdelen:

1. De inzet van formele middelen. Zoals een ambtelijke code of een ambtelijk statuut
2. Interventies die zijn gericht op een cultuuromslag met betrekking tot ambtelijk vakmanschap (en daarmee feitelijke veranderingen), zoals een Programma Ambtelijk Vakmanschap dat structureel zorgdraagt voor de borging en ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap in iedere publieke organisatie.

De centrale vraag van het project zal onderzocht worden aan de hand van literatuuronderzoek, gastbijdragen van deskundigen uit wetenschap en praktijk, interviews met deskundigen uit wetenschap en praktijk, focusgroepen met ambtenaren (kwalitatief onderzoek) en een vragenlijstonderzoek (kwantitatief onderzoek).

Eerdere blogs over dit project

Klik hier om naar de enquête te gaanWerken met moed en vertrouwenNaast onze website www.beroepseer.nl zijn wij zijn ook te volgen op Twitter via @Beroepseer en op Facebook, of via de Beroepseergroep op LinkedIn.

Contact n.a.v. deze uitnodiging:Gerard van Nunen ( g.vannunen@beroepseer.nl)
TwitterFacebookLinkedInBeroepseer.nlGoedWerkMaatschappij.nl

Copyright © 2022 Stichting Beroepseer

Our mailing address is: Stichting Beroepseer Godfried Bomansstraat 8.15 Culemborg, ME 4103 WR Netherlands

21 april 2022
_______________________________________________________________________________________________________________

Akkoord over CAO Rijk 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022

Klik hier voor de getekende versie

_________________________________________________________________________

NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS


De Sector Rijk en Lagere Overheden van de CMHF stuurt een alarmbrief aan de informateurs

Onze boodschap is - een goed bestuur kan niet zonder een goede ambtelijke dienst!

5 november 2021 - Versterking van ambtelijk vakmanschap vraagt investering en visie gericht op de langere termijn. Als CMHF Overheid hebben wij vanuit onze achterban signalen dat er in toenemende mate sprake is van een gebrek aan kennis en kunde. Ook zijn er vragen over de positie van de ambtenaar als dienaar van de Staat of decentrale overheid. Wij hebben de indruk dat ambtenaren aan het werk zijn, als waren zij een politiek assistent. Hetgeen volgens ons niet de bedoeling is.

Meer achtergrond vindt u in de brief.

De hele brief lezen: klik hier

Deltaplan Sector Rijk - klik hier

Deltaplan Sector Lagere Overheden - klik hier


Zie ook het artikel op de site van Binnenlands Bestuur: Kennis en Kunde ambtenaren moet omhoog - klik hier.


___________________________________________________________________________________________


Gestart:

Onderzoek naar 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in samenwerking met de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en met ondersteuning van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O Fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke infrastructuur is nodig om het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam te verankeren? De resultaten worden gebundeld in een aantrekkelijk geschreven publicatie.

Context van het onderzoek: er is een nieuwe, normatieve infrastructuur voor ambtelijk vakmanschap nodig.

Klik hier om door te linken naar het hele artikel.

___________________________________________________________________________________________Het webinar Het recht op ambtelijk vakmanschap. Hoe verder na de toeslagenaffaire?

vond plaats op 30 juni 2021 en werd georganiseerd door Stichting Beroepseer en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF).


Aanleiding voor het webinar was het artikel Het toeslagenschandaal: Wat is er loos met de ethiek van de ambtenaar*) gepubliceerd op het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money op 21 april 2021.

Hierin reflecteren Thijs Jansen en Hans Wilmink op de vraag: 'Wat ging er mis met het ethisch besef van de ambtenaren?' Ze constateren dat de positie van ambtenaren de afgelopen decennia is uitgehold..

Het webinar, gepresenteerd door Thijs Jansen en Hans Wilmink, gaat in op vijf actuele onderwerpen die momenteel spelen rond (het versterken van) ambtelijk vakmanschap.

Het is tevens een evaluatie van de concrete initiatieven die door de overheid op dit gebied worden genomen.

Hieronder is het webinar terug te kijken.
Noot
*) https://beroepseer.nl/blogs/wat-ging-er-mis-met-het-ethisch-besef-van-de-ambtenaren-i-v-m-het-toeslagenschandaal/

_______________________________________________________________________________________


CAO overzicht Rijk

Museum CAO 2018 - 2020 - 01-10-2018 - 01-10-2020 - klik hier.

________________________________________________________________________________

Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 - klik hier.

Verlengde cao Kadaster 30-06-2020 tot en met 31-12-2020 - klikhier

__________________________________________________________________________________

13-07-2018 - Arbeidsovereenkomst Sector Rijk 2018 - 2020 is ondertekend - klik hier


25-06-2018 - Er ligt een onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoordenovereenkomst sector Rijk (2018- 2020). U treft de overeenkomst hier


Deel deze pagina: