Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Lagere Overheden

4 november 2021

Principeakkoord cao Gemeenten en SGO 2021 – 2022

04-11-2021 - De VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA (één van de CMHF-verenigingen) hebben op 3 november 2021 een principeakkoord voor de cao Gemeenten en de cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) gesloten. Afgesproken wijzigingen worden eensluidend en tegelijk doorgevoerd in beide cao’s, tenzij anders vermeld. De nieuwe cao’s lopen van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst 27 januari 2022 (de vergadering van het VNG bestuur).   Lees verder


CAO


ZET IN OP JOUW CAO 2023!

We zijn gestart met jouw cao 2023. FNV Overheid heeft samen met CNV Overheid en CMHF een uitgebreide enquête ontwikkeld zodat jij kan aangeven wat jij belangrijk vindt binnen jouw arbeidsvoorwaarden. Je kunt de enquête invullen tot 15 mei 2022.

Denk aan belangrijk thema's als koopkracht, privé – werk balans, hybride werken, werkdruk, veilig werken, doorstroommogelijkheden, mantelzorg en minderwerken voor AOW.

https://nl.surveymonkey.com/r/CaoGemeenten

Voor ons als jouw belangenbehartiger, is het van groot belang dat zo veel mogelijk mensen de enquête invullen! Bondslid of niet, alleen met jullie input versterk je ons in de onderhandelingen met jouw werkgever.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communique Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's

"Doorwerking principeakkoord CAO Gemeenten/SGO 2021-2022 naar personeel Veiligheidsregio's"


Overleg

In het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV), het overleg tussen de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) en de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC) is op 19 november 2021 een principeakkoord bereikt over de doorwerking van het principeakkoord CAO Gemeenten/SGO 2021- 2022 naar het personeel in dienst van de Veiligheidsregio's. Onder het voorbehoud dat het principeakkoord Gemeenten/SGO 2021-2022 de status van akkoord verkrijgt, zijn gelijke afspraken voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio's van toepassing met de volgende aanvullingen, t.w.:

klik hier voor het volledige communique


_________________


De Sector Rijk en Lagere Overheden van de CMHF stuurt een alarmbrief aan de informateurs

Onze boodschap is - een goed bestuur kan niet zonder een goede ambtelijke dienst!

5 november 2021 - Versterking van ambtelijk vakmanschap vraagt investering en visie gericht op de langere termijn. Als CMHF Overheid hebben wij vanuit onze achterban signalen dat er in toenemende mate sprake is van een gebrek aan kennis en kunde. Ook zijn er vragen over de positie van de ambtenaar als dienaar van de Staat of decentrale overheid. Wij hebben de indruk dat ambtenaren aan het werk zijn, als waren zij een politiek assistent. Hetgeen volgens ons niet de bedoeling is.

Meer achtergrond vindt u in de brief.

De hele brief lezen: klik hier

Deltaplan Sector Rijk - klik hier

Deltaplan Sector Lagere Overheden - klik hier


Zie ook het artikel op de site van Binnenlands Bestuur: Kennis en Kunde ambtenaren moet omhoog - klik hier.


_________________

A & O fonds gemeenten


Werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Dé handreiking voor gemeenten bij arbeidsmarktvraagstukken

Het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? is uit.

Deze week werden de eerste exemplaren uitgereikt door Karin Sleeking (directeur A&O fonds Gemeenten) aan Ton Heerts (voorzitter College voor Arbeidszaken VNG en burgemeester Apeldoorn) en door Janine Jongepier (Secretaris College voor Arbeidszaken VNG) aan Marcel Fluitman (College voor Arbeidszaken VNG en wethouder Zeist). Het werkboek is een praktische handreiking, aangevuld met tips en inspirerende praktijkvoorbeelden, die helpen om de eigen arbeidsmarktvraagstukken te beantwoorden.


Denktank Arbeidsmarkt

De VNG en A&O fonds Gemeenten hebben gezamenlijk met de vakbonden FNV, CNV, CMHF in de Denktank Arbeidsmarkt - onder leiding van De Argumentenfabriek - het werkboek samengesteld. In de Denktanksessies was een belangrijke rol weggelegd voor gemeentemedewerkers: gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs.


Grote uitdagingen

Het lastige aan de arbeidsmarkt is dat deze steeds in beweging is. Gemeenten en gemeentelijke organisaties staan voor grote uitdagingen, zoals technologisering, een wat ouder personeelsbestand, een hoog aantal vacatures en daarbinnen ook een aantal moeilijk te vervullen vacatures. Hoe zorg je er als werkgever voor dat het personeelsbestand gezond is voor nu en in de toekomst?

"Dit werkboek gaat ons helpen om de arbeidsmarktvisie vanuit een brede scope op te stellen en hierover het goede gesprek te voeren met het management."

Melanie Swanenberg, Beleidsmedewerker HR gemeente Bernheze (pilotgemeente werkboek)


Grip op de arbeidsmarkt

Met het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! kan elke gemeente direct aan de slag.

In 9 stappen worden gemeenten meegenomen in het denken over arbeidsmarkt-vraagstukken, aangevuld met tips en inspirerende praktijkvoorbeelden. Hiervoor worden kaarten gebruikt, zoals: trendskaarten waarin kennis wordt aangeboden en optiekaarten ter inspiratie. De vragen zijn voor iedere gemeente gelijk, de antwoorden verschillen. Aan de hand van deze stappen wordt de route van de gemeente duidelijk en ontvouwt zich een heldere arbeidsmarktvisie op maat. Met als resultaat meer grip op de eigen arbeidsmarkt.

"Via een duidelijke routekaart op weg naar onze arbeidsmarktvisie"

Kees-Jan Weber, concernadviseur HRM gemeente Waddinxveen (pilotgemeente werkboek)


Webinar Succesvol de arbeidsmarkt op!

Dinsdag 23 november van 10.00 tot 11.30 uur bieden A&O fonds Gemeenten en VNG een webinar aan voor medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties. Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe je direct aan de slag kunt met het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? Inschrijven kan via deze link.Klik hier

Werkonderbreking voor een goede cao Gemeenten

Dinsdag 12 oktober 12.00 - 15.30 uur - De Dokwerker, Amsterdam


Geacht Amsterdams lid van FDO-MHA (CMHF),


Zoals bekend zijn de onderhandelingen voor een nieuwe landelijke CAO Gemeenten in een impasse geraakt. Dat heeft met name te maken met de halsstarrige opstelling van de gemeentelijke werkgevers (verenigd in de VNG), die op geen enkele wijze een verbetering van de personeelsbelangen willen bereiken.

Daarom gaat Amsterdam 'op de barricaden'! Het actiecomité Amsterdam (van de gezamenlijke bonden) roept jullie op voor een werkonderbreking op dinsdag 12 oktober 2021 van 12.00 tot 15.30 uur. Samen met jou willen wij onze cao-inzet kracht bij zetten. In de flyer meer hierover, waarbij ik opmerk dat onze logo's daarop ontbreken, omdat wij als vakbond (gezien onze statuten) aan geen werkonderbreking/staking kunnen/mogen meewerken. Dit heeft te maken met de afspraken met de Gemeente Amsterdam, waarin een voldoende 'weerstandskas' binnen de financiën van een vakbond moet zijn opgenomen. En dat ontbreekt bij ons. Vandaar. Maar kom toch naar de Dokwerker op 12 oktober en onderteken ook ons statement door de QR-code op de bijgesloten kaart te scannen!

Tot ziens op 12 oktober bij de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein en alvast bedankt voor je steun.

Met vriendelijke groet, Willem de Horde, Bestuurder/GO-lid van FDO-MHA in Amsterdam


klik hier voor de flyer
klik hier voor de kaartZie de nieuwsbrief Dialoog van de FDO-MHA - klik hier
Meer weten over de acties voor een GOEDE CAO GEMEENTEN NU - kijk op de speciale actiepagina van onze FDO-MHA.

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van allerlei acties en informatie over de cao Gemeenten.

Stand van zaken cao gemeenten? Klik hier voor een overzicht (23 juni 2021).


****************************************************************************************************************************************************************************************************************


Cao's, sociale statuten enz.:

Links

en andere interessante zaken:


*****************************************************************************************************************************************************************************************************************Werken in coronatijd


Hoe blijf je vitaal?

In 2020 hebben we met zijn allen ervaren hoe anders het werken is in coronatijd. Het komende jaar zal hier weer verandering in komen en gaan we meer tijd- en plaatsbewust werken. Maar voorlopig is thuiswerken nog steeds de norm. Het A&O-fonds Provincies biedt verschillende gratis instrumenten om jou als provinciemedewerker hierbij te ondersteunen.

Webinars

• Manage je energie – voor medewerkers

• Jong gezin en thuiswerken – voor medewerkers

• Aandacht voor persoonlijke gebeurtenissen in coronatijd – voor leidinggevenden

• Vitaal leidinggeven op afstand – voor leidinggevenden

• Young professionals en betekenisvol werk – voor leidinggevenden, HR, OR

E-coaching

Merk jij na al die maanden thuiswerken dat je de interactie met collega's steeds meer mist? Of kost het je meer moeite om een goede werk-privé balans te vinden? Maak dan gebruik van e-coaching. Een coach helpt jou om je ook tijdens het thuiswerken zo vitaal mogelijk te voelen.

Wil je meer weten en je aanmelden?

Ga naar de website van het A&O-fonds Provincies.


****************************************************************************************************************************************************************************************************************

Personeelsmonitor Gemeenten 2019 - Actief managen van talent van groot belang voor gemeenten

Aantal medewerkers bij gemeenten in 2019 gegroeid. Vrijwel alle gemeenten werken aan de instroom van jongeren, maar er is te weinig aandacht om jonge ambtenaren (tot 35 jaar) te behouden. Actief managen van talent blijft van groot belang: het vasthouden van kennis en ervaring én deze overdragen aan jonge ambtenaren zodat de kennis behouden blijft voor gemeenten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten, die eind mei 2020 is verschenen

Klik hier voor het hele persbericht.

Klik hier voor de Personeelsmonitor Gemeenten 2019.


****************************************************************************************************************************************************************************************************************


juni 2020 - A&O-fonds Provincies publiceert digitale Personeelsmonitor 2019

Groei werkgelegenheid en verandering in personeelsopbouw

Den Haag, 25 juni 2020 – Vandaag publiceert het A&O-fonds Provincies de Personeelsmonitor Provincies 2019. In deze nieuwe editie van de monitor worden de personeelsgerelateerde cijfers van 2019 afgezet tegen de cijfers van het voorgaande jaar. Wat opvalt is dat de werkgelegenheid bij provincies weer is gegroeid en dat er een wijziging in personeelsopbouw zichtbaar is. Daarnaast laten de gebruikscijfer van het Persoonlijk Ontwikkelbudget zien dat er meer geïnvesteerd wordt in persoonlijke ontwikkeling.

Meer lezen? klik hier en/of hier.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

Waarom professionals baat hebben bij een vakbond


december 2019, In een werkomgeving die voortdurend verandert en veel van je vraagt, is het belangrijk dat je gehoord wordt. FDO-MHA (VCP) is de vakbond die professionals binnen de waterschappen met elkaar verbindt en een stem geeft. Samen kennis, ervaring en de beste argumenten bundelen voor werkelijke invloed en de beste onderhandelingspositie.

Lees het hele artikel uit het Magazine Het Waterschap van december 2019 waarin secretaris FDO-MHA Wim Plug en bestuurslid en onderhandelaar Sean Willemse uitleggen waarom men lid moet worden van een vakbond.

Klik hier.


Nieuwsbrieven A&O-fonds

magazine's en meer nieuws over:

Verenigingen in deze sector

Klik hier om de aangesloten verenigingen te bekijken.

Deel deze pagina: