Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

​Check op (ABP)data

Steeds weer vraagt de CMHF-fractie in het VO het bestuur aandacht voor zaken die niet goed op orde zijn, zoals deelnemers met recht op een aanvulling wegens samenvallende diensttijd. "ABP wil iedere deelnemer het pensioen geven waar hij of zij recht op heeft," meldde het fonds in 2019. "Maar door de complexe pensioenregeling met bijzondere aanvullingen en toeslagen gaat er wel eens iets mis. Met grip op onze data willen we dat voorkomen. Door verbeterde data-analyse, datakoppeling en ICT kunnen we nu beter dan ooit onjuistheden opsporen en oplossen. En daar maken we flinke stappen in."

Pensioenoverzicht

Helaas worden veel deelnemers zich pas achteraf, bij het toekennen van hun pensioen, bewust van de geregistreerde data. Ook is bij lang niet iedereen bekend of een (extra) betaling recht geeft op een hogere pensioenopbouw en dan is dat achteraf helemaal moeilijk te controleren. De CMHF raadt daarom iedereen aan om niet slechts de envelop te openen en het overzicht in de map te stoppen, of in digitale vorm op te slaan. Het is raadzaam om vooral ook te controleren of de geregistreerde data wel correct is.

Op het pensioenoverzicht staat de eerste dag waarop bij ABP begonnen is met het opbouwen van je pensioen. Maar je vindt hier ook:

  • Het salaris dat meetelt.
    Dit is het deel van het brutojaarsalaris dat meetelt voor je pensioen, ofwel je pensioengevend salaris.
  • Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
    Dit laat zien of je deeltijd of voltijd werkt.

Extra salaris

Een reden om hier extra aandacht voor te vragen is dat af en toe verwarring ontstaat doordat bij cao-akkoorden gemeld wordt dat een eenmalige toelage pensioengevend is. Dit is eigenlijk overbodige informatie. De algemene lijn is dat salaris altijd pensioengevend is, zo staat te lezen in het pensioenreglement (7.1.1.). Ook wanneer een werkgever een bonus toekent voor bijvoorbeeld extra werk, in de vorm van salaris, dan is dit pensioengevend. Onkostenvergoedingen zijn daarentegen weer niet pensioengevend en ook wordt een uitzondering gemaakt voor jubilea. Voor de volledigheid, de Coronabonus voor de Zorg, is bij wijze van buitengewone uitzondering ook niet pensioengevend.

Diensttijdoverzicht

In het diensttijdoverzicht staat gedurende welke periode(s) pensioen is opgebouwd bij ABP. Ook dit is iets om goed na te kijken. Er komen regelmatig brieven binnen van leden die melden dat er "iets niet op het UPO staat", maar daar pas achter komen bij pensionering. Nog lastiger wordt het als een voormalig werkgever niet meer blijkt te bestaan, administraties zaken anders of niet geregistreerd hebben etc. De (oude) werkgever geeft namelijk aan ABP door of je pensioen opbouwt. Als een periode niet op het overzicht staat, dan betekent dit dat je toen geen pensioen hebt opgebouwd.

Natuurlijk is het soms uitlegbaar dat een periode niet geregistreerd is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor mensen die een korte periode in het onderwijs gewerkt hebben. Tussen 1-1-1981 en 1-8-1994 bouwde je namelijk geen pensioen op als je korter dan 6 maanden werkte in die periode. Bij twijfel raadt de CMHF aan om altijd ABP te bellen.

Invaren in nieuwe stelsel

In het nieuwe pensioenstelsel is er geen sprake meer van één gezamenlijke grote pot met geld, maar komt de pensioenpremie van iedere deelnemer terecht in een persoonlijk pensioenvermogen. Te veel of te weinig pensioen opbouwen voor de betaalde pensioenpremie is daardoor grotendeels verleden tijd. De huidige aanspraken zullen dan ook worden omgezet naar een persoonlijk pensioenvermogen. Natuurlijk is het van belang dat dan de juiste gegevens bekend zijn bij ABP. Zodra alles is "ingevaren" in het nieuwe stelsel, zal het heel lastig, zo niet onmogelijk worden, om nog een groter deel van die gezamenlijke pot te vragen.

 
Deel deze pagina: