Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Publicaties pensioenen

Aanvulling op het pensioen

ABP kent een aanvulling op het pensioen wanneer er sprake is van samenvallende diensttijd en u pensioen opbouwde:

  • vóór 1 januari 1986 bij zowel ABP als gelijktijdig ergens anders;
  • vóór 1 januari 1995 bij ABP én uw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opbouwde.

Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor aanvulling van uw ABP-pensioen. Vul dan het formulier 'Samenvallende diensttijd' dat u kunt vinden op de website van ABP in.

______________________________________________________________________________________________

CMHF-PensioenPost

Op 20 december 2018 is de eerste versie van PensioenPost verschenen.

'Al langer spreken de leden van de CMHF de wens uit om op regelmatige basis te worden geïnformeerd over pensioenzaken. Het belang van duidelijke communicatie rondom pensioen is voor de CMHF evident. Naast reguliere pensioenbijeenkomsten wil de CMHF haar leden beter en vaker informeren over pensioenzaken. De meest up-to-date pensioeninformatie kunt u altijd op de website van de CMHF vinden. Onze leden interesseren zich ook steeds meer voor pensioen en daarom ben ik blij dat ik u hierbij de eerste uitgave van onze pensioennieuwsbrief kan presenteren,PensioenPost', aldus voorzitter Rob Hunnego.

De reeds verschenen PensioenPosten treft u hier aan

U kunt zich aanmelden voor o.a. de CMHF-PensioenPost - klikt u daarvoor s.v.p. op deze link. U kunt een keuze maken wat u wilt ontvangen.Uw gegevens kunt u te allen tijde inzien en/of wijzigen. Ook het afmelden kunt u zelf doen. U ontvangt na uw aanmelding en in iedere mail die u daarna ontvangt hiervoor een link.

______________________________________

VCP-PensioenPost

De VCP brengt de komende tijd een speciale pensioennieuwsbrief uit, waarin zij informatie geven over de uitwerking van het pensioenakkoord. De laatste versie treft u hier aan.

_________________________________________________________________________________________________

Vergaderingen verantwoordingsorgaan en bestuur ABP

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Op de website van ABP staat een artikel over 5 dingen die jij (later) wilt doen met je pensioen - klik hier

ABP was ook aanwezig op de Margiet Winterfair (23 t/m 29 november 2018). In onderstaand filmpje is ook Jacqueline van Langeraad (CMHF-woordvoerder pensioen en -vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan) te horen en te zien.


Bron Abp

______________________________________________________________________________________

Op de website van de VCP staat een uitgebreid artikel in de vorm van vraag en antwoord over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen tussen het kabinet en de werkgevers op 20 november 2018.

Klikt u hier om rechtstreeks naar deze pagina te gaan.

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

26-11-2018

CMHF geeft negatief advies op premie- en indexatienota ABP

De CMHF, in het Verantwoordingsorgaan onderdeel van de coalitiefractie bestaande uit Ambtenarencentrum, Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden - ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft als enige fractie niet ingestemd met de premie- en indexatienota. Het ABP Bestuur stelt jaarlijks in de maand november, na advies van het Verantwoordingsorgaan, de premies voor de collectieve pensioenregelingen van ABP vast. Dit betreft de premie voor zowel de middelloonregeling als de regeling voor de militairen. Omdat het één nota betreft die het Verantwoordingsorgaan niet wilde splitsen, oordeelden wij unaniem dat we deze nota niet van een positief advies konden voorzien.

Ten aanzien van de middelloonregeling hebben wij onze zorgen geuit. We vinden het niet uit te leggen dat terwijl de rendementen van ABP goed te noemen zijn (in 2017 werd een positief rendement van 7,6% bijgeschreven), er toch niet geïndexeerd kan worden. Omdat het bestuur in het jaarverslag meldde vanuit ervaring en kennis mee te denken en rekenen, als het gaat over de vernieuwing van het pensioenstelsel, was de fractie benieuwd naar de mening van het bestuur over de te hanteren verplichte rekenrente. Het bestuur laat zich helaas alleen uit over de noodzaak het stelsel te herzien, maar wil niet ingaan op de rekenrente. Als fractie achtten wij het mogelijk dat bij de nu gebruikte rekenrente, de huidige gepensioneerden een te mager pensioen uitgekeerd krijgen. Omdat het bestuur wet- en regelgeving volgt, konden we op dit deel wel positief adviseren.

De fractie is echter van mening dat het bestuur zich op dun ijs begeeft als het gaat om de militaire regeling. Onze bezwaren richten zich vooral op het in te voeren depot waarin het zogenoemde 'surplus' van de kostendekkende premie wordt gestort. Het bestuur doet dit om de premie gelijk te houden, zodat de militair geen onverwachte stijgingen of dalingen in het salaris heeft. We signaleren echter dat de premie stijgt en het daarnaast onduidelijk is hoe de verdeling tussen werkgever/werknemer van de te betalen premie uit zal vallen. Verder is het ook onduidelijk hoe lang de huidige situatie kan gaan duren en wie nu de uiteindelijke opdrachtgever is van de in te voeren regeling. Toen tijdens het overleg ook ineens bleek dat de Defensie-werkgever bezwaren bleek te hebben tegen het in te voeren depot, konden wij als fractie niet anders dan negatief adviseren.

__________________________________________________________

Pensioen-magazine CMHF

P'oen van december 2016 (pdf-versie - klik hier)


Deel deze pagina: