Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 juni 2012

Website Statistieken Arbeidsmarkt Onderwijssectoren verrijkt

Stamos.nl, de website met Statistieken van de Arbeidsmarkt in verschillende Onderwijssectoren, heeft een nieuw jasje n is verrijkt met nieuwe cijfers. Via duidelijke rubrieken en factsheets is de informatie per onderwerp nog gemakkelijker te vinden. Het bekend maken van nieuwe cijfers en gegevens gebeurt voortaan ook via Twitter en LinkedIn.Uitval lerarenopleiding neemt toeUit de nieuwste op Stamos.nl opgenomen cijfers blijkt onder meer dat 1 op de 3 studenten aan de tweedegraads lerarenopleiding na het eerste studiejaar uitvalt. Daarmee zet de groei van de uitval van de laatste jaren zich door. Verder is waar te nemen dat de gemiddelde uittredeleeftijd is toegenomen tot 63 jaar (pensioen en FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden)). Op Stamos.nl zijn dit soort cijfers ook per onderwijssector te raadplegen.Cijfers per regioGenteresseerden kunnen op de nieuwe site cijfers vaker uitsplitsen op instellingsniveau en op regionaal niveau. Zo is informatie over de lerarenopleidingen nu ook per individuele hogeschool te vinden. Verder zijn op Stamos.nl de werkgelegenheidscijfers vanaf nu ook per regio inzichtelijk gemaakt.Factsheets geactualiseerdVerschillende factsheets zijn geactualiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de factsheet over de instroom en het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen. Ook is op Stamos.nl een nieuwe factsheet te vinden over het gebruik van de arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO en WIA).Op Stamos.nl kunnen betrokkenen bij het onderwijs vele arbeidsmarktgegevens vinden en per thema tabellen raadplegen. Hiermee willen de sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs en het ministerie van OCW de transparantie op de hele onderwijsarbeidsmarkt vergroten.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: