Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

17 april 2012

Voorstel deeltijd hoger onderwijs is ondoordacht

Staatssecretaris Zijlstra geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 maart 2012 aan dat het aanbod van de deeltijdstudies in het hoger onderwijs afneemt, net als het aantal deeltijd studenten. Ook de FvOv maakt zich hierover zorgen. We zullen meer hoger opgeleiden nodig hebben!In een gezamenlijk pamflet van de onderwijsvakbonden, LSVb, ISO en HBO-raad werden de zaken op een rij gezet en staat het volgende verzoek aan de Tweede Kamer:De voorstellen zijn onvoldoende doordacht terwijl ze tegelijkertijd tot wezenlijke veranderingen in het ho-bestel leiden met belangrijke gevolgen voor studenten, hogescholen en universiteiten. Daarom verzoeken wij de Tweede Kamer te bevorderen dat er eerst een omvattende analyse van behoeften en belemmeringen van bestaande regelgeving komt. Dit moet de basis zijn voor alternatieven die belemmeringen wegnemen met het oog op de totstandkoming van een flexibel en toegankelijk hoger onderwijs!> Voorstellen deeltijd Hoger Onderwijs ondoordacht


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: