Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

18 oktober 2011

VHP2: aangekondigde reorganisatie Philips klap

De door Philips aangekondigde reorganisatie is een grote klap voor de werkgelegenheid bij Philips in Nederland.De VHP2 is door het aantal van 1400 werknemers geschrokken, vooral omdat wij voor een groot deel de groep vertegenwoordigen die door deze reorganisatie wordt geraakt. Het enkel noemen van het aantal arbeidsplaatsen die komen te vervallen heeft de bestaande onzekerheid vanwege de eerder aangekondigde bezuinigingen nauwelijks weggenomen maar eerder meer onrust gecreerd.Als VHP2 zullen wij de komende tijd met onze leden, de betrokken ondernemingsraden en de directies in nauw overleg treden over nut en noodzaak en over de nadere invulling van de aangekondigde reorganisaties. In dat overleg zullen wij zowel de belangen van de blijvers als ook de belangen van de vertrekkende werknemers behartigen. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de sociale gevolgen voor de vertrekkende werknemers middels een passend sociaal plan zo goed mogelijk worden op te vangen.Hoewel de achtergronden van de door Philips aangekondigde reorganisatie rationeel te begrijpen is wordt het vertrouwen van de werknemers in de onderneming door de aangekondigde maatregelen zwaar op de proef gesteld. De wens van Philips om een cultuuromslag naar een meer ondernemende organisatie te bewerkstelligen wordt ons inziens hierdoor niet vergemakkelijkt.(bron: persbericht VHP2)


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: