Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 april 2023

VCP: "Schrappen rol verzekeringsartsen bij re-integratie is ondoordacht"

Het kabinet wil het medisch oordeel van de (neutrale) verzekeringsarts schrappen en het oordeel van de bedrijfsarts leidend maken bij de zogeheten RIV-toets. Het UWV beoordeelt bij deze toets als 'poortwachter' of de werkgever de afgelopen twee jaar voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer. Door deze kabinetsmaatregel dreigen 4.000 mensen aanvullend in de WIA (de oude WAO) terecht te komen. De VCP heeft samen met FNV, CNV en de verzekeringsartsen aan de bel getrokken en Kamerleden een manifest aangeboden.

Door de verzekeringsarts buitenspel te zetten, kan het medisch oordeel van de bedrijfsarts niet meer gecontroleerd worden. De loonsanctie die het UWV na de RIV-toets kan opleggen, waardoor een werkgever zich langer moet inspannen voor de re-integratie van de werknemer, zou daarmee ook verleden tijd zijn. Hierdoor nemen de re-integratiekansen voor werknemers af en belanden meer mensen in de WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het gaat daarbij om 4.000 mensen per jaar. Voor hen zou dit een flinke terugval in inkomen betekenen. De WIA-lasten nemen door de maatregel in totaal met structureel ruim zestig miljoen euro per jaar toe.

Goed voor de werkgevers

"Dit voorstel heeft grote consequenties voor zieke werknemers, zoals baanverlies en terugval in inkomen. Kwetsbare werknemers komen in een onzekere positie terecht en raken verwikkeld in ingewikkelde procedures. Het voorstel is goed voor de werkgevers, maar slecht voor de werknemers", concludeert VCP-voorzitter Nic van Holstein. "Wij verwachten een toename van procedures en een toename van werknemers in de WIA en daardoor niet minder, maar juist meer druk op verzekeringsartsen."

Rechtspositie van werknemers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst inzake de rechtspositie van werknemers op de mogelijkheid van het deskundigenoordeel door een verzekeringsarts bij het UWV. Dit deskundigenoordeel is echter niet bindend en het is juridisch complex om bij deze procedure gelijk te krijgen. Bovendien staat het kunnen aanvragen ervan onder druk vanwege een tekort aan verzekeringsartsen. Op sommige plaatsen is de wachttijd zelfs opgelopen tot zes maanden, terwijl een deskundigenoordeel vereist is voor rechters om een zaak in behandeling te kunnen nemen. Als er geen deskundigenoordeel mogelijk is, kunnen re-integratieprocessen vastlopen, omdat er dan geen onafhankelijk oordeel ligt hoe het verder moet met de re-integratie.

Al stappen

Er zijn al stappen gezet om de verschillen van inzicht tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen te verkleinen. Zo is er een instrument ontwikkeld, waar nu al gebruik van gemaakt kan worden. De kans dat een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt, wordt daarmee verkleind. Bovendien wordt via de 'MKB-verzuim-ontzorgverzekering' een eventueel opgelegde loonsanctie vergoed door de verzekeraar en worden werkgevers beter ondersteund bij re-integratieverplichtingen. Kleine werkgevers worden al jaarlijks voor 450 miljoen euro tegemoetgekomen in de kosten voor een dergelijke verzekering.

Overbodig en ondoordacht

Het wetsvoorstel overbodig en ondoordacht, daarom heeft de VCP samen met FNV, CNV, NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskundigen) en Novag (Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid) een manifest en een uitgebreide inhoudelijke brief overhandigd aan Kamerleden met de oproep om de RIV-toets niet zonder verzekeringsartsen te laten plaatsvinden.

De volledige brief en het manifest zijn te vinden op de VCP-website.
Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: