Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 april 2020

Uitstellen or-verkiezingen in verband met Corona-crisis?

De SER krijgt van or-leden de vraag of hun or-verkiezingen uitgesteld kunnen worden in verband met de Corona-crisis. Daarmee vragen ze dus eigenlijk of hun zittingstermijn verlengd kan worden. De SER geeft aan wat er mogelijk is.

Or-verkiezingen tijdens Corona-crisis

In het algemeen zijn er wel manieren om or-verkiezingen gewoon door te laten gaan, ook onder deze omstandigheden. Denk dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van online stemmen. Veel or's maken hier al gebruik van.

Verlenging zittingstermijn

De WOR kent niet de mogelijkheid om de zittingstermijn van een or te verlengen. Feitelijk is dit dan ook niet mogelijk. In de praktijk gebeurt dit echter wel, als daarover tussen alle partijen (or, bestuurder, vakbonden, achterban) overeenstemming bestaat. Voor uitstel van de verkiezingen en daarmee verlenging van de zittingstermijn, moeten gegronde redenen zijn en de verlenging moet gelden voor een redelijke en overzichtelijke periode. Verder is het van belang dat de or dit goed communiceert binnen de organisatie en de verlenging beargumenteert.

Iedere belanghebbende, waaronder alle in de onderneming werkzame personen, kan bezwaar maken tegen het uitstellen van de verkiezingen. Daarom is het belangrijk hier goed over te communiceren. Het overleg met de werknemers hierover kan ook in de vorm van een gemotiveerd bericht aan de werknemers waarop zij moeten reageren wanneer ze bezwaar zouden hebben tegen het uitstel.

Is er geen mandaat van bestuurder, vakbonden en alle medewerkers? Dan kan de verlenging van de zittingstermijn als in strijd met de wet aangemerkt worden en kan de or gedurende deze periode geen rechtsgeldige besluiten nemen.

Het volledige antwoord op deze vraag is te vinden op onze FAQ-pagina bij overige medezeggenschapsvragen: ' Kan de zittingstermijn van de or verlengd worden?'

Bron SER


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: