Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 juni 2012

Topambtenaren willen btw-compensatiefonds afschaffen

Het btw-compensatiefonds moet worden afgeschaft. Dat stellen topambtenaren in een onafhankelijk advies aan de politieke partijen. De VNG is niet echt enthousiast over het fonds, maar wil het vanwege de rompslomp in stand laten.Het btw-compensatiefonds (bcf) is 8 jaar geleden ingesteld om het uitbesteden van taken door gemeenten te bevorderen. De btw die ze moeten betalen op uitbesteed werk, kunnen ze declareren bij het btw-compensatiefonds. Het doel van het fonds is doelmatigheidswinst door meer uitbesteding.De Studiegroep Begrotingsruimte, met vertegenwoordigers van de ministeries van Financin, SZW, EL&I en VWS, DNB en het CPB, stelt nu dat het fonds niet heeft geleid tot meer uitbesteding van gemeentelijke taken.Reactie VNGDe gemeenten willen het fonds niet afschaffen, vanwege de administratieve rompslomp en de bijbehorende kosten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst erop dat gemeenten zich destijds niet tegen de invoering hebben verzet, maar er toen al wel weinig toegevoegde waarde van verwachtten. Bovendien vergde de invoering veel extra administratie. Het fonds nu weer afschaffen, zou betekenen dat gemeenten opnieuw hun administratie moeten aan passen.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: