Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

23 april 2021

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

23 april 2021 - Op 15 april jongstleden hebben partijen in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaakt voor een werkhypothese. Sociale partners zijn van mening dat het "Nieuwe pensioencontract" het beste aansluit bij de deelnemers van het ABP. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de verkenning van de ABP-pensioenregeling 2026 voor de overheids- en onderwijssectoren. Partijen benadrukken dat hier sprake is van een voorlopige keuze.

De werkhypothese van de Pensioenkamer is volledig in lijn met de standpuntbepaling van de CMHF. Op 1 april jl. zijn de leden van de CMHF hierover per brief geïnformeerd. De CMHF labelt het "Nieuwe pensioencontract" in deze brief als het solidaire contract.

Voor de verkenning van de mogelijkheden voor de ABP-pensioenregeling 2026 is eind 2020 een stappenplan opgesteld. In dit stappenplan zijn de verschillende vraagstukken verdeeld over de tijd. Daarbij is ook gekeken naar de verschillende deadlines, die zijn opgenomen in de uitwerking van het pensioenakkoord. Gedurende het traject wordt, waar dat kan, gebruik gemaakt van werkhypotheses. Deze voorlopige keuzes moeten - vooruitlopend op de definitieve wetgeving - helpen bij het kaderen van het palet aan uit te werken mogelijkheden. Dit vereenvoudigt enigszins de toch al complexe vraagstukken.

De CMHF zal per onderwerp de leden informeren over standpuntbepaling en voortgang analoog aan de keuze voor het type contract.

In de laatste fase van het traject zullen partijen aan de hand van de totale weergave van verschillende mogelijkheden moeten komen tot afspraken voor de ABP-pensioenregeling 2026 en overgangsvraagstukken. Deze afspraken moeten uiterlijk in 2023 definitief worden. Over dit totaal kunnen de leden zich wederom uitlaten.

Recent deelde het ministerie SZW mee dat indiening van de Pensioenwet is vertraagd. Dit kan consequenties hebben voor de ingangsdatum van 2026 en de datum van 2023 voor definitieve besluitvorming.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: