Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

13 april 2023

Regering: minder 'flexibel' werk en schijnzelfstandigheid aanpakken

inister van Sociale Zaken Karien van Gennip wil dat mensen die in de praktijk vast werk hebben ook een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgen, met meer zekerheid over hun inkomen en hun rooster. Daarnaast wil ze schijnzelfstandigheid terugdringen. Dat is de kern van de brief die ze eerder deze maand aan de Tweede Kamer stuurde.


Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (waar CMHF een belangrijk lid van is) reageert positief. "De brief is een trendbreuk naar een betere arbeidsmarkt: een contract voor onbepaalde tijd moet de norm zijn voor structureel werk. Voor de VCP is het wederom een belangrijke stap in het terugdraaien van de toegenomen onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt."

Hoofdlijnen

De brief van minister Van Gennip wil zes 'hoofdlijnen' aanpakken:

• Werkgevenden en werkenden geven hun arbeidsrelatie binnen de wettelijke kaders vorm op basis van de aard en inrichting van het werk en persoonlijke voorkeuren.

• Werkenden in flexibele contracten krijgen meer zekerheid.

• De verplichtingen van kleinere ondernemingen voor langdurig zieken worden teruggedrongen.

• Bedrijven kunnen bij calamiteiten en crises hun werknemers aan zich blijven binden.

• Schijnzelfstandigheid wordt verminderd.

• Een leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk worden gestimuleerd.

Concreet stelt de regering onder andere het volgende voor:

Zelfstandigen moeten zichzelf straks verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De premie zal zo'n 7,5% tot 8% van het laatst verdiende inkomen zijn, de uitkering na een jaar ziekte wordt 70% van het laatst verdiende inkomen.

Oproepcontracten, zoals nuluren- en de huidige min-

maxcontracten, worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een basiscontract. Daarnaast worden de regels voor tijdelijke contracten strenger door een vervaltermijn van vijf jaar na drie tijdelijke contracten in plaats van een onderbrekingstermijn van zes maanden tussen contracten.

Uitzendkrachten krijgen na 52 gewerkte weken bij het uitzendbureau waar via zij werken een contract met meer zekerheid.

Kleinere werkgevers krijgen eerder duidelijkheid over hun re-integratieverplichtingen aan zieke werknemers.

Voor het opvangen van crises en calamiteiten komt een crisisregeling personeelsbehoud, die niet ten koste gaat van WW-rechten van werknemers.

Mensen die geen werk hebben of van baan moeten veranderen, wordt zoveel mogelijk perspectief gegeven op nieuw werk. Dat vergroot de zekerheid van werknemers én de wendbaarheid van bedrijven. Het kabinet wil 'leven lang ontwikkelen' (LLO) stimuleren en meer mensen naar werk begeleiden.

SER Middellange Termijnadvies

Afgelopen jaar is er binnen de Stichting van de Arbeid en in overleg met het kabinet intensief overlegd over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket van het zogeheten SER Middellange Termijnadvies (MLT). De brief aan de Tweede Kamer van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van 3 april 2023 is daar een vervolg op.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: