Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

9 januari 2018

Reactie CMHF op uitzending RADAR over ANW-hiaat

Gisteravond is er een uitzending van RADAR over o.a. het ANW-hiaat gesproken, en de enorme financiële consequenties die het afschaffen van de ANW-compensatie kan hebben.

Een kwestie die de CMHF zeer bezighoudt, gelet op het mogelijke effect voor weliswaar een relatief kleine groep van de ABP-populatie maar dan wel in forse mate! Zoals gisteren in RADAR werd betoogd: zelfs een inkomensterugval tot onder de armoedegrens.
Hier moet op ultrakorte termijn - voor 1 februari a.s.! - een oplossing voor worden getroffen; de financiën kunnen deze keer het probleem niet zijn gezien de kleine groep.

Het ABP heeft bij monde van de bestuursvoorzitter in RADAR betoogd dat e.e.a. in goed overleg tot stand is gekomen en dat voor de zgn. "brandende huizen" een coulanceregeling wordt getroffen. Op zich is dit formeel correct, echter de waarheid is breder.
Voor 1 juli 2017 moest, met stoom en kokend water, in de Pensioenkamer (het overleggremium van sociale partners waarin de regeling wordt vormgegeven) een besluit over een pakket maatregelen worden genomen, om de complexiteit van de uitvoering van de diverse pensioenregelingen te reduceren.
Volgens het ABP-bestuur dreigde er een uitvoeringsinfarct. Het ABP had zich inmiddels verzekerd van de steun van De Nederlandsche Bank DNB en de Autoriteit Financiële Markten AFM, en drong aan op snelle aanpassing van de regelingen Wanneer de sociale partners er in de pensioenkamer niet tijdig uitkwamen, zou het ABP eigenstandig ingrijpen in de regelingen. Waarmee het ABP-bestuur dreigede op te houden uitvoerder te zijn, en op de stoel van de sociale partners zou zijn gaan zitten (zie ook het commentaar van de aangesloten officierenverenigingen - klik hier).

Dat daarbij de consequenties van de diverse aanpassingen onvoldoende inzichtelijk waren gemaakt, bleek helaas pas achteraf. Je kunt je daarbij afvragen of de afweging van de gevolgen van de aanpassing van de ANW-hiaat, voldoende zijn afgewogen binnen het ABP-bestuur, of heeft het ABP-bestuur deze groep over het hoofd gezien bij het adviseren van de pensioenkamer?

Voor de knullige en zeer late wijze van communiceren heeft de ABP-bestuursvoorzitter gisteren in RADAR schoorvoetend excuses aangeboden, maar er is heel veel onrust ontstaan onder de ABP-deelnemers en de vraag is of iedereen is staat is tijdig inzichtelijk te krijgen of er voor de nabestaanden een adequate financiële basis achterblijft wanneer de kostwinner wegvalt.

De ontstane situatie levert nu zulke financiële problemen op voor degenen die niet in staat zijn het ANW-hiaat op een betaalbare wijze te dichten, hetgeen gisteren in RADAR ook werd erkend door het ABP, dat in ieder geval de CMHF oproept tot een heroverweging m.n. op het punt van het ANW-hiaat. Want het ANW-hiaat individueel verzekeren is zeer kostbaar, premies tot € 700 per jaar zijn niet zo maar op te brengen.

Deze oplossingen zijn relatief simpel aan te brengen. En wat voor de CMHF ook belangrijk is: geef de deelnemers met een interim-oplossing de tijd tot 1 juli 2018 om de eigen financiële situatie in kaart te brengen.

Het komt helaas niet tot een constructief gesprek in de Pensioenkamer waardoor men nu naarstig op andere (ingewikkelde) oplossingen studeert in de verzekeringssfeer, voor een ANW-compensatie oplossing die collectief in de pensioenpremie was versleuteld..

De CMHF hoopt derhalve dat het gewone verstand weer terugkeert aan de pensioentafel en dat men niet verzandt in machtspelletjes waar het nu helaas op begint te lijken.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: