Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 juli 2021

Reactie bestuur CMHF op nieuw bestuursmodel ABP

De CMHF heeft de afgelopen tijd op initiatief van het bestuur van ABP gesprekken gevoerd over het nieuwe OGM- bestuursmodel. De gesprekken hebben een goed inzicht gegeven in het door het ABP-bestuur gewenste bestuursmodel. De CMHF ziet geen principieel bezwaar tegen het OGM-bestuursmodel zoals het ABP-bestuur dit voor ogen heeft. Als dit leidt tot een betere aansturing van het ABP dan is dit in het belang van de deelnemer.

De CMHF heeft in de gesprekken aangegeven dat niet een model leidend is maar de personen die invulling moeten geven aan het model. Daar het bestuur nagenoeg niet wordt gewijzigd is de vraag of de door het bestuur gewenste cultuuromslag kan worden behaald. Daarnaast heeft de CMHF tijdens de gesprekken meerdere keren haar zorgen uitgesproken over de bemensing van de Auditcommissie (AC). De AC moet in onze ogen onafhankelijk met een externe blik kunnen opereren. Door de AC te bemensen met Niet Uitvoerende Bestuurders en voormalige Raad van Toezicht–leden wordt hier in onze ogen geen goede invulling aan gegeven.

Tot slot vindt de CMHF de timing van de invoering van het nieuwe model ongelukkig gekozen. De praktijk wijst uit dat een bestuurswisseling veelal niet vlekkeloos verloopt. De komende jaren moet het Nieuwe Pensioen Contract door het ABP worden ingevoerd. Een op zich al een majeure operatie die naast de wijziging van het bestuursmodel de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Marc de Natris

voorzitter


zie ook artikel in het FD met commentaar van CMHF-pensioendeskundige en VO-lid Jacqueline van Langeraad.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: