Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 maart 2012

Politieacties om bezuiniging op veiligheid

De landelijke politievakbonden VMHP, ACP en NPB zijn vandaag om 12.01 uur tot actie overgegaan om tot een rechtvaardige cao Politie te komen. Deze stap bleek nodig nadat minister Opstelten (V&J) vanochtend niet bereid was om extra onderhandelingsruimte te bieden. De minister bezuinigt op de veiligheid van Nederland en zet hiervoor het mes in de arbeidsvoorwaarden van politiemensen. Dit is onaanvaardbaar, aldus een woordvoerder van de politievakbonden.De samenleving wil dat het veilig blijft op straat. Om deze zware en risicovolle taak te kunnen volbrengen, zijn goed toegeruste en weerbare politiemensen nodig. Hiervoor zijn rechtvaardige arbeidsvoorwaarden essentieel. Die zijn nu al onvoldoende toereikend en nog zet de minister daar het mes in door afbreuk te doen aan eerder gemaakte afspraken. Daarmee toont hij zich een onbetrouwbare werkgever. Als deze minister zijn zin krijgt, heeft Nederland straks geen politiemensen meer over. Voor een veilige toekomst is dan ook genoeg blauw op straat en achter het bureau hard nodig. Met dit doel voor ogen zijn de politievakbonden vanaf vandaag hard in actie.Zeer flexibele inzetbaarheidMinister Opstelten wil de inzetbaarheid van politiemensen vergroten ten koste van de gezondheid, de veiligheid en het privleven van politiecollegas. De vakbonden hebben jarenlang gestreden voor beschermende maatregelen op deze gebieden en de minister wil deze terugdraaien of zelfs helemaal afschaffen. Doel: met zo weinig mogelijk mensen zo veel mogelijk productie draaien. De risicos van deze maximale flexibiliteit wil hij volledig afwentelen op politiemensen en dat is voor de vakbonden onacceptabel.Verslechteren inkomensMinister Opstelten wil, op kosten van politiemensen, minder geld uitgeven aan veiligheid. In de cao van 2008 is echter vastgelegd dat politiewerk bepaalde zware en riskante eigenschappen heeft. Eigenschappen die een betere beloning verdienen. De minister weigert deze afspraak nu na te komen. Sterker nog: de minister wil de inkomens van politiemensen uithollen door een nullijn voor 2012 en het afschaffen van de in 2005 ingevoerde levenslooptoelagen. Over een betere toelage voor onregelmatige diensten en piket ( 1 per uur!) valt al helemaal niet te praten.Kortzichtig personeelsbeleidMinister Opstelten wil dat de politie een aantrekkelijke werkgever blijft, maar tegelijkertijd wordt door de bewindsman het mes gezet in twee voorzieningen waarmee de sector zich sinds al jarenlang positief onderscheidt op de arbeidsmarkt. Zo is in 2001 met de vakbonden afgesproken dat politiestudenten voortaan een salaris zouden krijgen in plaats van zakgeld. En in de cao van 2005 stelde de werkgever zich financieel garant voor het behoud van een vervroegd pensioenregeling voor politiemensen. Minister Opstelten wil nu zo spoedig mogelijk van beide regelingen af, voornamelijk omdat de minister deze bij nader inzien te duur vindt. Door het afbreken van gezond- en veiligheidsbepalingen in de rechtspositie van politiemensen en het naast zich neerleggen van eerdere cao-afspraken op beloningsgebied toont de minister zich hiermee helaas een onbetrouwbare werkgever.Houd voor meer informatie de gezamenlijke actiewebsite van VMHP, ACP en NPB (politieacties.nl) in de gaten.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: