Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

17 april 2023

Oproep tot structurele loonruimte overheidspersoneel

Op vrijdag 14 april heeft de CMHF samen met de drie andere ambtenarencentrales bij verschillende ministeries in Den Haag aandacht gevraagd voor een goede en sterke publieke sector. Zij riepen het kabinet op om meer structurele loonruimte voor het overheidspersoneel incl. Zorg en Onderwijs, in de Voorjaarsnota 2023 op te nemen. Dit omdat het kabinet in de vorig jaar afgesloten cao's Rijk, Defensie, Politie en de verschillende onderwijssectoren, voor veel medewerkers bij lange na niet de gestegen kosten van levensonderhoud heeft gecompenseerd ondanks het feit dat het kabinet de werkgevers heeft opgeroepen dit te doen. De CMHF constateert dat het kabinet niet voor het eerst geen invulling geeft aan haar eigen oproep en zo het slechte voorbeeld geeft.

Een goede en sterke publieke sector is essentieel om onze samenleving veilig, gezond, opgeleid en draaiende te houden.

Nagenoeg iedereen in Nederland ziet en ervaart de problemen die er binnen de publieke sector zijn en toch is er door de opeenvolgende kabinetten Rutte te weinig geïnvesteerd om de problemen daadwerkelijk aan te pakken. Het aantal vacatures zal in plaats van afnemen helaas alleen maar verder stijgen. Met alle gevolgen van dien voor de werkdruk, het ziekteverzuim en dus de dienstverlening. Een vicieuze cirkel die zijn verdere weerslag zal krijgen in onze samenleving: geen leerkrachten voor de klas, minder blauw op straat, geen handen aan het bed enz.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: